213 találat

Találatok

1. 1971-06-22 / 145. szám
[...] SZÖRNYETHALT Pirtó község határában Kismók István 18 éves soltvadkerti gazdálkodó jogosít­vány [...] ó összeütközött a motorke­rékpárján közlekedő Kérésé Ist­ván 59 éves pálfiszegi vasbeton­szerelővel s [...]
2. 1991-03-22 / 67. szám
[...] kölségtérítést fizethessenek a résztvevőnek A kerese pót ó juttatás egyébként a [...] megkapták Ezért kerestük fel Kertész Istvánt a Mis­kolci Postaigazgatóság veze­tőjét mondaná [...] monda­nak le Igaz ahogy Ker­tész István is mondta a régi rendszerben [...] nem teszünk lépése­ket mondja Kertész Ist­ván Még nem tudjuk hogy milyen
3. 1986-11-14 / 265. szám
[...] egy ko­sarát örökítette meg Szabó István felvételei J piacokról jelentjük A [...] Szőlőt is talál még aki kerese 30 fo­rint az apróbb szemű [...] Üj Élet Termelőszövetkezet ha­tárrészében Hornyák István 21 éves gépszerelő edelényi lakos [...]
4. 1979-06-27 / 149. szám
[...] mondja a Keleti postai ellen­őre Kerese Tibor öt percet várunk rá [...] 43 1022 es mozdonyt Palencsár István vezeti A jó múltkor meséli [...]
5. 1978-09-30 / 231. szám
[...] án fizetik ki mon­dotta Fűzi István az Orvos­egészségügyi Dolgozók Szak szervezetének [...] György Irén Jolánnak Zoltán Matolcsi Istvánnak és Kovács Ilonának Csaba Tárnái István­nak és Kopán Erzsébet Piroská­nak Dóra [...] és Pecsó Piroskának Szilvia Markó Ist­vánnak és Illés Ágnesnek And­rea Hanvecz Istvánnak és Ter­hes Máriának István Kurcsik Gyulának és Szabó Évának [...]
6. 1971-04-07 / 82. szám
[...] fluktuáció I Nehéz esztendő Gergely István párttitkár szerint nehéz esztendőt zár­tak [...] a háztulajdonos fele­sége dr Majoros István Zoltánná a Lévay utca 38 [...] be a lénye­get dr Majoros István Zol­tánná Hogy özvegy Simonyinéval mi [...] szervezzenek hogy akkor is legyen kerese az asszonyoknak amikor pangás van [...]
7. 1986-02-14 / 38. szám
[...] a 3000 forintos födíjat Vidiszky István 3534 Költő u 4 sz [...] Sajóbábony Széchenyi u 20 Tepliczki István Encs mellett gyümölcsös ház­helynek eladó [...] kér 3 ktatüs Angol nyelvoktatót kerese Jelentkezés 62 435 ön csütörtökoa [...]
8. 1989-06-28 / 148. szám
[...] Vidinczei Bodnár Orosz Rácz Szabó István felvétele A népkerti aranycsapat Rajt [...] anyagmozgató munká sokat felveszünk Magas kerese ti lehetőség garantált Jelentke­zés Vádnál [...]
9. 1992-01-09 / 7. szám
[...] a fűtőtesteken a A széphalmiak kérése hogy a helyi járat reggel [...] nem lesz mert a széphalmiak kérése szak­mailag Simonics Gyula szerint indokolatlan [...] Központ Gyermek könyvtára a Bocskai Ist­ván Művelődési Társaság és a TIT [...]
10. 1983-10-17 / 246. szám
[...] Miskolc Nim­ród u 8 sz Kérésé továbbit a tűk az ille­tékes [...] Hogy mennvi ben van lehetőség kérése tciíe sitésére azt a válasz [...] elké sést A választ Szilágyi Istvántól a Miskolci Közle­kedési Vállalat forgalmi [...]
11. 1971-07-07 / 158. szám
[...] egyike volt a Martin­telep lakóinak kérése akik ifjúsági művelődési ház léte­sítését [...] viszont a martrntelepieknek az a ké­rése hogy létesítsenek film­színházat a lakótelepen [...] miatt a büntetett előéletű Dienes Istvánt is­mét verekedett Kazincbar cikán az [...] megfenyegették a bemene­kült kollégistákat Dienes István a tárgyalás során tagadta tettét [...]
12. 1984-01-09 / 7. szám
[...] a gólokat alsó kép Szabó István felvételei Ugyancsak didergett a kö­zönség [...] döntést hozott a Mis­kolci Kinizsi kérése ügyében Engedélyezte ugyan hogy a [...] miért a szövetség hétközben érkezett kérése A házigazdák mi mást tehettek [...]
13. 1974-04-24 / 95. szám
[...] A vendégek ezután meg­hallgatták Baán István fej­lesztési főmérnök műszaki is­mertetését aki [...] fejlesztési irányvonaláról A vendégek előzetes kérése alapján rész­letes tájékoztatást adott a [...]
14. 1981-03-14 / 61. szám
[...] ötletnek kínálkozott a keres­kedelmi szakközépiskolások kérése miszerint az áruház egy divatbemutatón [...] az MSZMP KB titkára Sarlós István a Hazafias Népfront Országos Tanácsának [...] tagjairól A megnyitót követően Sar­lós István az MSZMP Politi­Kicsiknek kishat árnientiböl [...]
15. 1992-01-07 / 5. szám
[...] es női roplabdá üi Kaszába István edző kér­désünké elmondta hogy Csapó [...] Olimpiai Bizottságának bíró­ságához A sportolók kérése rendezzenek újabb selejtezőt a négyes [...] BBTE 22 01 6 Pintye Ist­ván OSC 22 28 A győztesek [...] hazavihet­tek a Borsod Kupáról Szabó István felvétele
16. 1991-04-17 / 88. szám
[...] hallgathatnak a nézők A szervezők kérése az volt hogy tíz darabbal [...] katolikus egy­házfő útjáról cJr Seregély Ist­ván egri érsek tartott előadást a [...] c Az előadó dr Seregély István egri érsek Szabón Gabriella felvételei [...] láto­gatás programjáról beszélt dr Seregély István amely rendkívül gazdagnak ígér­kezik horvátit [...]
17. 1990-05-12 / 108. szám
[...] Rádió hétfő reggeli szerkesztője Nagy Istvántól a hejocsab aii Cement és [...] fenti időponttól az utazó közönség kérése alapján mun­Záoorok várható Délnyugat felől [...] Dezső utca 24 az Oszip István utca 14 az Engels utca [...] órai kezdettel Az összejövetelen Mirk István a katolikus szülők iskolaügyi munkaközösségének [...]
18. 1988-09-02 / 207. szám
[...] minden napján fiatal munkatársával Fintor István vájárral Riport a 3 oldalon [...] pótolják Szeretnék ha a dolgozók kérése egyszerűb­ben jutna el a kormányhoz [...]
19. 1991-09-04 / 205. szám
[...] Hranek keze a magasban Szabó István felvétele Nemcsak szóbeszéd volt az [...] Ökölvívó szövetség elnöke 7 Kamarás István emléktorna Prűd ni kova jött [...] meg a DVTK a Kamarás István nemzetközi női kosárlabda emléktornát A [...] áfékot il­letve dobóversenyt A ren­dezők kérése hogy akik szí­vesen beneveznének egy [...]
20. 1988-06-10 / 136. szám
[...] kérte A pártbizottság dönt majd kérése elfogadá­sáról és a jelölés előkészí­tésére [...] mely­nek munkájában részt vett Hernádi István a MÁV Mis­kolci Igazgatóságának igaz­gatója [...]