Déli Hírlap, 1990. május (22. évfolyam, 99-124. szám)

1990-05-12 / 108. szám

legfrissebb . .. legfrissebb . . . legfrissebb . . . leg A miskolci rádióban A cementgyári sorban állásról Mi az oka, hogy majd egy napot kell várni a fuvaro­zóknak a hejcesabai ce­mentgyárnál? Hogyan ala­kul a cement ára az ener­giaárak emelése után? Töb­bek között ezekre a kérdé­sekre várja a választ a Mis­kolci Rádió hétfő reggeli szerkesztője Nagy Istvántól, a hejocsab-aii Cement- és Mészipari Rt. igazgatójától. A műsorban ezenkívül szó lesz a részvénytársasági for­ma előnyeiről, a fejlesztés lehetőségeiről, és nem utol­sósorban a gyár környezet­védelmi intézkedéseiről. Az adás hallgatói is be­kapcsolódhatnak a beszélge­tésbe. A rádió munkatársai hétfőn, reggel 6 órától 8 óráig a miskolci 35-510-es telefonon várják a kérdése­ket, észrevételeket, vélemé­nyeket. Zöldek találkozója A Magyarországi Zöld Párt miskolci csoportja má­jus 15-én, kedden délután, fél öttől, a II. Rákóczi Fe­renc Megyei Könyvtárban összejövetelt tart, ahol a Föld napja rendezvénysoro­<r£w°s, MISKOLC VTV Vasárnap háromnegyed héttől az MTV 1-es műsorá­nak a helyén, a 9-es csator­nán ismét jelentkezik egy­órás, sugárzott adásával a i VTV, A nézők első kézből kaphatnak tájékoztatást az .---ÚJ országgyűlés munkájáról, arról, hogy miért tiltakoznak a bolgárföldi garázsok épí­tése ellen, hogy az új város- címerre tett javaslatok kö­zül melyiket erősítette meg a tanács-vb. A video nagy­iramú terjeszkedése ellenére városunkban nem lehet le- írni bennünket — nyilptkoz- r ta az amatőrfilmss. „Én nem vagyok csaló és ezt bizonyí- * tani is fogom” — hallhatják , az NB I-es játékvezetőt. A szerkesztő munkatársai meg- . kérdezték, hogy milyen el- ■ ■ képzelésekkel indították út­jára a „Bors-szemet”, és mi­lyen kulturális — művészeti programokat kínál az idei Miskolci Nyár. Az adásnak vendége is lesz: dr. Isépv Tamás, a KDNP országgyű­lési képviselője. A játékos­kedvű nézők nyerhetnek is, ha jó válaszokat adnak a 63-859-es telefonszámon. zat értékeléséről, a párt jú­niusi kongresszusáról, a kül­döttválasztásról, a helyható­sági választások előkészüle­teiről. valamint időszerű kérdésekről esik szó. A na­pirendek fontosságára való tekintettel a szervezőik kérik a tagságot, hogy minél na­gyobb létszámban jelenjenek meg. jjc A hat hónapos Emily Nye vidáman játszik május 4-én azzal a 17 bernáthegyi kölyök­kel, „akik” március 23-án születtek Emily otthonában. A kislány anyja mesterségesen megtermékenyítette kutyáját, Chloe-t, majd maguk is meglepődtek, milyen sok kiskutya születik. Ezzel a „rekordterméssel” Ausztrália bekerült a Cuinnes-féle rekordok könyvé­be. Uj vasgyári menetrend Értesítjük az utazóközönséget, hogy a Gózon Lajos utcán lé­vő felüljáró (a VI-os kapu mellett) átépítése miatt május 14-én, 10 órától körülbelül jú­lius 31-ig, a 9, 21, 121, 67, 68-as autóbuszok terelt útvonalon fognak közlekedni. Terelőútvonal a Herczeg Fi utcától: Kerpely A. u., Szta- hanov u., Téglagyári u., Gózon L. u.* s tovább az eredeti. Visz- sza irányban, a Gózon L. ut­cától: Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Sztahanov u., Rózsa F. u., Fürdő u., s tovább az eredeti. A 9, 21, 67, 68-as járatok a terelt útvonalon megállnak a közbenső megállóhelyeken is. A belváros Irányába a Vasgyár 1-es kapu megálló helyett a fenti autóbuszokat a Fürdő ut­cában lévő (fasor) megállóhe­lyeken lehet Igénybe venni. Az említett járatokra a hosz- szabb útvonal miatt új menet­rend készült, mely május 14-én hajnaltól lép érvénybe. Az új menetrendet tartalmazó szóró­lapokat az érvényben lévő utas­menetrend felmutatása mellett az alábbi bérletpénztárakban lehet térítésmentesen átvenni: a 21, 121-est a Tiszai pályaud­varnál és a Szemere utcánál, a 9, 67, 68-ast a Marx téren. A fenti időponttól az utazó- közönség kérése alapján mun­Záoorok várható Délnyugat felől melegfront, északkelet felől hideg érte el országunkat. Mindkét légkö­ri képződmény csapadékot hozott magával, így eresen felhős, esős időre számítha­tunk. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. ka- és munkaszüneti nap egy­aránt több 1-es villamost köz­lekedtetünk, a Tiszai pályaud­varról 23.50 óra, Diósgyőrből 0.30 óra Indulási időponttal. Az átszállást lehetőség javítá­sa érdekében, mindennap az alábbiak szerint módosul az 1-es autóbuszok indulása. A Tiszai pályaudvarról: — 22.27 óra helyett: 22.20 órai — 22.45 óra helyett: 22.40 óra; — 23.55 óra helyett: 23.50 óra. A Majális-park végáliomásróí: — 23.05 óra helyett: 23.00 órai — 23.22 óra helyett: 23.17 óra. Miskolci Közlekedési Vállalat Göncz Árpád az USA-ban Az Egyesült Államokba utazott Göncz Árpád, a Ma­gyar Köztársaság ideiglenes elnöke. Tegnap érkezett meg az indianapoiísi Butler Uni­versity meghívására, ahol díszdoktorrá avatják. Láto­gatása idején adják át szá­mára annak a novellaköte­tének is a mintapéldányát, mely két hónap múlva jele­nik meg az Egyesült Álla­mokban. Játék a pályán Játék a nézőtéren Vasárnap Diósgyőrben a belépőjegyével megnyerheti a Bucó-shop által felajánlott sztereó magnósrá­diót. Vacsorameghívásra lehet szerencsés. Kétszer négytagú családot, vagy baráti társaságot lát vendégül a Neckov család a Lilla (a volt Ózon) vendégfogadóban, akik a csapattal együtt va­csorázhatnak este. Gazdára talál egy DVTK-autogramos focilabda, és KISORSOLNAK EGY FÉLÉVES DÉLI HÍRLAP-ELŐFIZETÉST IS a nézők között. Az űrieteken történt Csőrepedés A Miskolci Ingatlankezelő Vállalat éjszakai ügyeletese­it jó néhány felvonó javítá­sához hívták ki. Így az Elek Tamás utca 1., a Vörösmarty utca 15. és 66., a Bokányi Dezső utca 24., az Oszip István utca 14., az Engels utca 60., valamint a Corvin Ottó utca 3. szám alatt kel­lett a felvonóhibákat kijaví­tani. A vízművek dolgozóit az Engels utca 60. szám alá hívták ki az esti órákban. Itt csőrepedés történt, több emelet beázott, a lépcsőház­ban nincs hideg víz. A sze­relők még ma megpróbálják helyreállítani a vízellátást. Tárcsázzuk a 05-öt Kigyulladt a pinse Tegnap este fél hétkor, a Madarász Viktor utca 3. szám alatt egy kisméretű pincében papírhulladék gyul­ladt meg. A tüzet gyerekek okozták, de szerencsére ko­molyabb kár nem történt, csupán két kerékpárgumi égett el a papírhalommal együtt. Az egyházi iskolákról A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci szervezete munkacsoportjai (pedagógusok, szülők) e havi összejövetelüket Miskolcon, a Nagyboldogasz- szony (minorita) templom ora­tóriumában tartják május 14-én (hétfőn), 17 órai kezdettel. Az összejövetelen Mirk István, a katolikus szülők iskolaügyi munkaközösségének budapesti elnöke tart előadást, Az egyhá­zi iskolák jelenlegi helyzete és jövője címmel. Minden érdek­lődőt szívesen látnak. FaovosszenleK A márciusi meleget hozó triumvirátus (Sándor, József, Be­nedek) az alig rügye­ző fákat virágzásra biztatta; mára a jó termést féltik egy másik hármas név­naptól a gazdák. Mert a népi időjárásmegfi- gyelés szerint Pong­rác, Szervác, Bonifác hideget zúdíthat e hónap 12-én, 13-án, és 14-én a kiteljese­désre készülő május­ra. A mezőgazdák a határ állapotát fi­gyelve, a meteoroló­gusoknak a ciklonok és anticiklonok járá­sát jelző intelmeit észben tartva abban reménykednek, hogy az idén nem okoznak komoly fagykárt o fagyosszentek. A ter­mészet órája mintegy három héttel előre jár, a korai melegek, majd az április végi lehűlés előbbre hoz­ták a fagyosszentek idejét. így aztán re­ménykedve várják, hogy elmúljanak a következő napok, mert bíznak abban is, hogy az erőteljesen fejlett növényzet ellenáll, il­letve kiheveri a* esetleges fagykárt. Pongrác, Szervác, Bonifác nevét ma ke­vés újszülött örökíti tovább, bár korábban gyakoriak voltak. Újabban csak veze­téknévként — Pong- rácz, vagy a Bonifác- ból képzett Bónis — ismerősek. A mezei munkában és a palántázást ille­tően dologtiltó napok a fagyosszentek nap­jai; a néphit szerint az ilyenkor ültetett növények nem fogan­nak meg. Akik ko­rábban elvetemé- nyeztek takarással védik növényeiket az elfagyástól. Mert sem­mit nem lehet tud­ni... Értesítjük a Tisztelt Vásárlóközönséget, hogy f. hó 2-től a Kiosz Fuvarszervező Iroda tagjai'végzik. A cserére vonatkozó igényeket ezentúl a 35-397-es számú telefonon, hétköznap 15-19 óra között lehet, a fenti telefonszámon bejelenteni. A házhoz fuvarozás dija: 11 kg-os palack 31 Ft/db 4- 15% áfa 22 kg-os palack 70 Ft/db -f- 15% áfa Csak szabványos, töltésre alkalmas palack peréjét és fuvarozását tudjuk vállalni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom