Déli Hírlap, 1992. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-07 / 5. szám

Mikor lesz Egerben fedett medence? (1.) Uszoda nélkül nincs élsport Vasárnap a fővárosban szerepelt a Miskolci Hoki Club előkészítő korosztályú csapata. Az eddig jól szereplő gárda most sem vallott szégyent, 5-1 arányban maradt alul az egy­ségesebb és nagyobb játékerőt képviselő Üjpesti TE ellen. A miskolciak találatát Urbán Lóránt érte el. Az MHC együttese Polányi, Egry, Síké, Gergely, Mészáros, Kutzman, Űr­ben L., ’Urbán B., Bukovics, Hegyaljai, Fencsik, Sarkadi összeállításban lépett jégre. Kés/ülnek az egri röplabdázók Lesz-e tv-közvetítés? Fésűs /sóka ismét edz Az egri sportcsarnok ismét vöplgbdapaítogástíil hangos;. A napokban ugyan­is megkezdték a felkészü­lést azíip.ger SE NB I-es női roplabdá/üi- .... .. . Kaszába István edző kér­désünké elmondta, hogy Csapó. Csilla néhány hónap­ra Franciaországba utazott, helyette .Liptai Tibor látja el á technikai vezetői teen­dőket. Naponta két edzéssel készül az együttes a követ­kező mérkőzésekre, de a foglalkozások rendje némi­leg módosult, időjárás miatt a telimet,, meg kellett osztaniuk a futball­csapattal, A lányok jó han­gulatban tértek vissza a néhány napos téli, szünetről, s lelkesen kezdték a felké­szülést. A csapattól időköz­ben megvált Molnár Mari­Moses nem nyugszik bele Noha az albertville-1 tél: olimpia résztvevőit az ille­tékes szövetségek közül már többen kijelölték, egyes ver­senyzők nem nyugodtak be­le a döntésbe, és harcolnak a szereplés jogáért. Edzőin Moses, a kétszeres olimpia: bajnolr gátfutó sem mondott még lé arról, hogy az ame­rikai bebválogatott tagjaként ott legyen .a -játékokon. Há­rom társával — Willie Ga- ult, Brian Shimer és Greg Harréll — együtt beadványt intézett az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának bíró­ságához. A sportolók kérése: rendezzenek újabb selejtezőt a négyes bobok számára, mivel szerintük az 1991 márciusában és júliusában megtartott válogatóverse­nyek nem voltak korrektek KERESSEN ÍeI bENNÜNkET új htlyü[\köN is. ann, viszont újból beállt a sorba Fésűs Erzsébet — az Év játékosa —, s a jelek szerint két-három hónap Hajúivá m?h’ 'Is'mér meghatá­rozó tagja lehet a gárdának. Á kiírás szerint vasárnap vívták volna első tavaszi mérkőzésüket a lányok a Vasas SC csapata ellen, ide­genben. A találkozót a Ma­gyar Televízió, is közvetítet­te volna, de világítási gon­dok miatt a Fáy utcai csarnok nem alkalmas a tévéközvetítésre. A találko­zót így a Fojondár utcai te­remben rendeznék meg pénteken, ám ebbe nem egyeztek bele a fővárosiak. Az ügyben, illetve a mér­kőzés helyét illetően csak a hét második felére várható végleges döntés. Kasziba edző szerint az együttes már túl van a bajnokság nehezén, de ah­hoz, hogy a lányok ott le­gyenek a bajnoki döntőben, nem szabad még egyszer olyan súlyos hibát véteni, mint tavaly a Debrecen el­len. <m) 4 robbantás még nem tett pontot ai ügy véqérc Olimpiai, világ- és Euró- pa-bajnokok egész sorát bo­csátotta útjára az egri úszó- és vízilabdasport az utóbbi ötven évben. Ebben sportszakemberek, edzők és a város vezetőinek közös munkája fekszik. Az utóbbi években viszont az egri vi- zisportok jelentős hátrány­ba kerültek vetélytársaikkal szemben. Nem a szakembe­rek, vagy a tehetségek hiá­nya okozta a lemaradást, hanem az a tény, hogy 1988. ősze óta nincs fedett uszodája a városnak. Ekkor robbantották fel ugyanis az •Iső és sajnos mind ez ideig utolsó fedettet... A történet gyökerei az év. század húszas éveire nyúl­nak vissza. Akkor épült fel úgy: is — az országban egyedülállóan — az akkor még igen korszerűnek szá­mító nyitott versenyuszoda. Az ötvenméteres, természe­tes vízellátással rendelkező medencében egész évben stabil huszonhat-huszonhét fokcs vizet tudtak biztosíta­ni. Ebben az időben még az úszás és a vízilabda is idény­sportág volt, azaz a bajnok­ságok késő tavasztól kora­őszig zajlottak. Az időköz­ben növekvő sportigények már egész éves felkészülést kívánnak a versenyzőktől. Ehhez viszont fedett uszoda szükségeltetik. Eger — nem Utolsósorban a kiemelkedő . sportteljesítmények jóvoltá­ból — 1969-ré kapott fedett' uszodát. Ebben szerepe volt Varga Ferencnek, az akkori rendkívül dinamikus városi vezetőnek; aki megelőzve a korát menedzserszemlélet­tel rendelkezett és gyakorla­tilag a semmiből teremtette meg a fedett uszodát. Sajnos nem sokáig örül­hetett a város az uszodá­nak. Az építmény ugyanis úgy készült, hogy a meden­cét, mint egy kádat ki emel­ték. Amíg vizet nem eresz­tettek bele, nem volt baj, ám azután valamelyik sarka mindig megsüllyedt, a me­dence eltört és szivárgott. A tragédia az volt, hogy az építkezés és tervezés elölt nem megfelelően végezték el a kötelező talajmechani­kai vizsgálatokat. Az uszoda alatt volt ugyanis az egri meleg víz. Az ettől mocsa­rassá váló területre más ala­pozást kellett volna elkészí­teni. A hiba tehát gyakorla­tilag használhatatlanná tette Óriás műlesiklás Biihhszeni kereszten egy időre a 33 1/3-ád méte­res medencét. Hosszas vizs­gálódás után megtalálták a megfelelő megoldást, a me­dencét és az épületet alátö- medékelték. Sajnos — hiába hárították el ezt a hibát — jött a következő gond. Meg­állapították, hogy a tetőzet vasbetonszerkezete korrodált és bármelyik pillanatban beszakadhat. Az életveszé­lyessé vált épületet bezárták. Ekkor kezdődött a tulajdon­képpeni kálvária. Az egyik tábor szerint ugyanis az uszoda használhatatlan tel­jes mértékben, a másik sze­rint pedig a tetőszerkezet cseréjével megoldható lenne a probléma. Mint kiderült a bontás mellett kardoskodók győztek és 1988. őszén egy polgárvédelmi gyakorlat so­rán felrobbantották az épü­letet. Az uszodapártiakat azzal vigasztalta az akkori megyei vezetés, hogy rövid időn belül egy lényegesen modernebb létesítménye lesz a vízisportok városánál-;. Természetesen ez mindmáig nem épült fel pénzhiány miatt. Azóta van „fedél • nélkül” az Eger SE OB I-es női és férfi, Egri Vízmű OB I/B-s férfi vízilabdacsapat», valamint az úszók és búvár­úszók, nem is beszélve az utánpótlásról és az úszások­tatásban részt vevő sok száz gyermekről. Sorozatunk következő ré­szében az új fedettuszoda létesítésével kapcsolatos ön­kormányzati elképzelésekről kérdezzük dr. Ringelhann György polgármestert. (Folytatjuk) (szaniszló) Már vasáru utazik az Eger SE A korábbi tervekkel ellen­tétben már vasárnap Hajdú­szoboszlóra utazik az Eger SE labdarúgócsapata. A he­vesi megyeszékhely együtte­se egyébként már a múlt hemn ,(^ke/.qLt,e., a .felkészülést a tavaszi rajtra. Varga Zolr tán vezető edző egyébként el­mondta. hogy használt játé­kosainak a hetente elvégzett súlyellenőrzés, mert egyetlen kisebb „mutató ki lengéstől'’ eltekintve nem volt problé­ma. ......................: Kdzőmérkozés a Cassovia ellen A DVTK-Sem női kosár­labdacsapata a múlt héten elkezdte a felkészülést a bajnokság tavaszi fordulójá­ra. Ennek jele az is, hogy ezen a héten három alka­lommal fogadják a lányok edzőmérkőzésen a szlovák élvonalban szereplő Casso­via együttesét. Ma délután négy órától, holnap délelőtt fél tíztől és délután négy órától mérkőznek a csapatok a Nagyváfhy Általános Is­kolában. VÁItOZAtIaN MÍNŐSÉq, kEdvEző áraL CÍMÜisk: Miskolc, ToronyaIja u. 15. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. ® Tel./fax: (46) 47-297 Az elmúlt hét végén a ki­írt országos rangsoroló és minősítő alpesi síverseny mellett egy rendkívülit is beiktattak a rendezők a programba a bükkszentke- reszti Kis-Délen. Az MHSE a Magyar Síszövétség serdü­lőbizottságónak kérésére szombaton délután minősí­tő verseny megtartását tet­ték lehetővé óriás műlesik­lásban. Eredmények: Leány, ser­dülő I.: I. Báthy (OSC), 21.77, 2. Ménesi (OSC), 21.95, 3. Bognár (Kékestetői Sas SK), 24.55, 4. Józsa Kriszti­na (MHSE), 25.08, 5. Bordás (MHSE), 6. Csáki (MHSE), 28.71. Leány, serdülő II.: 1. Szabó (Kékestetői Sas SK), 20.00, 2. Tuss (BBTE), 20.63, 3. Perényi (BBTE, 21.20: 4. Sarkadi (OSC), 22.39, 5. Rá­kosi (OSC), 22.85: 6. Üveges (MHSE), 23.28. Fiú. serdülő I.: 1. Kovács (Rozmaring SE), 20.82, 2. Lukács (Roz­maring SE), 20.98, 3. Bordás (MHSE, 21.22, 4. Nagy M. (BBTE), 21.65. 5. Pintye Ta­más (OSC), 22.60, 6. Nagy Gábor (OSC), 24.18. Fiú. serdülő II.: 1. Szederkényi (Rozmaring SE), 20.57, 2. Madaras (OSC), 21.08, 3. Magos (OSC). 21.36, 4. Gön­czi (BBTE), 21.83, 5. Orbán (BBTE), 22.01, 6. Pintye Ist­ván (OSC), 22.28. * A győztesek csapatkapitánya és a serleg, amelyet vasár. nap a Kazincbarcikai Vegyész SE ifjú labdarúgó' hazavihet­tek a Borsod Kupáról. • • •..... , _ (Szabó István felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom