3. oldal, 427 találat (0,631 másodperc)

Találatok

101. 1969-02-14 / 37. szám
[...] Janka Béla színmű­vész A műsort Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színház föltartott [...] pályázót jutalmaztak meg oklevéllel Kiss Istvánt a balástyai művelődési ház igazgatóját [...] A gyűlésen jelen volt Bózsó István a tszcs elnöke valamint Tóth [...] külterületén működő bizott­ságok száma Szabó István belső rendezésével 1969 ja­hósszabb a [...]
102. 1984-04-07 / 82. szám
[...] Szendrő József Va­szy Viktor Komor István Bo­zóky István Lendvai Ferenc Gi­ricz Mátyás A [...] vált Szeged között jövőjére OAZDAUH ISTVÁN Az első szerzője Maksz Pol­janovszkij [...] közös út köveivé válnak FENYVESI ISTVÁN Orosz ajclyri felirat a Tiszánál [...]
103. 1947-07-02 / 147. szám
[...] átéli dal­lammin ázását Dr Sikolya István igazán elisme­résre méltó Belmonde l [...] jelentett Vala­mennyi szereplő Bodnár Jenő Bo­zóky István Horkay János Pásztor J mos [...]
104. 1967-11-21 / 275. szám
[...] és Paul alakját Cs Farkas István Ezüstlakodalmasok napja hercea Megkapőan szép cas ezüstlakoda Istvánnak Szeke I esemény színhelye lomra [...] a Szín­művészeti Főiskola tanára és Bozóky István a Szegedi s ótaaokat a [...] Khó Miklós irányításával önma Níkolényt István Kodfl 1367 aomnbar ML Dll [...]
105. 1982-10-27 / 252. szám
[...] a módszerrel illetve ankétok mólóról Bozóky István az a jövő év egyik [...]
106. 2006-01-17 / 14. szám
[...] 25 én lesz esedékes Kocsis István edző jobb híján minialapozást tart [...] tréner újságírói kér­désre kifejtette vélemé­nyét Bozóky Imréről az MLSZ volt elnökéről [...] a válo­gatott marketingmene­dzseréről és Kisteleki Istvánról a Magyar Labdarúgó Liga elnöké­ről Bozóky Imrének kö­szönöm hogy bízott bennem [...] támo­gatót szerzett a sportág­nak Kisteleki István annyit árt a sportágnak mint [...]
107. 1966-11-23 / 276. szám
[...] 1 Az egyik szereposztásban Benkóczy István vezényleté­vel Bozóky István Kovács Zsuzsa Kormos Lajos Ko­vács [...] be Virág Mihály rendezésében Szabó István Dóró Emma Pataki László Bada [...] Molnár Farkas és a Vedres István II brigád­dal közösen elvállalta a [...]
108. 1965-03-21 / 68. szám
[...] leugrottam róla A sándor Klgt istván vonat amit három mozdony utas [...] GatxU­azonban mégis eljött Sze Iér István és Szőcs János fűtőházi lejáróban [...] tály népművelési csoportre­működésének évforduló zetője Bozóky István a Sze­Ját A neves művész [...]
109. 1968-07-03 / 154. szám
[...] három nyugdíjba vonuló tagjától Károlyi István színművésztől és két zenekari tagtól [...] és Lantos Sebes­tyéntől Az ülésen Bozóky István főrendező ismertette a jövő évad [...] A Tanácsköz­társaság 50 évfordulójára Gyöngyösi István Simon pap című színművének bemuta­tásával [...]
110. 1978-09-15 / 218. szám
[...] jött ki a lé­pés Komor István Bozóky István idején Hogy Svejket játszhattam Lukát [...] ennek kö­vetkeztében a nézőtéren Nikolényi István Csónakon jöti üdvözlet Dr Andrzej [...]
111. 1965-07-04 / 156. szám
[...] tervét Az évad művészi munká­ját Bozóky István főrendező értékelte Ezután Juhász Nagy [...] is Az előadást Szalatsy iOVag István vezénylésével hallhat­tuk A karmester igazi [...] film fősze­replői között találjuk Avar Istvánt Dávid Kiss Feren­cet s egy [...]
112. 1938-04-28 / 93. szám
[...] is hazafelé igyekezett amikor megérkezett Bozóky A legények között szó­váltás keletkezett [...] holtan találták az úttesten Puskás Istvánt Megállapítást nvert hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el olyan módon hogy [...]
113. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Szín­ház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
114. 2005-07-22 / 170. szám
[...] csütörtöki budapesti sajtó­tájékoztatóján jelentette be Bozóky Imre MLSZ elnök Egyben emlé­keztetett [...] közös kandidálás legfontosabb mérföldkövét mondta Bozóky Az érdeklődő szövetségek csütörtökig nyújthatják [...] is aki­től a vezetőedző Hajnal István jó szereplést vár A többiek [...]
115. 1998-12-07 / 286. szám
[...] A volt polgármester dr Szalay István a szavazatok érdekében úgy viselkedett [...] heti országos baj­nokságra Nagy dr Bozóky és dr Vass lemondott Kovács [...] több volt MLSZ elnök Kutas István Benkö László és Somogyi Jenő [...] még Nagy Miklós és dr Bozóky Imre is Az elmúlt év [...]
116. 1969-01-10 / 7. szám
[...] című vígjátékot láthatja a közön­ség Bozóky István rendezé­sében Menyecskekórus A szlovák nemzetiségű [...] televízlót vásárolni Az írásra Imre István a Csongrád megyei Vegyesiparcikk Kiskeres­kedelmi [...]
117. 1966-03-01 / 50. szám
[...] József Ta­seket rövidebb lélegzetű kács István és Gábosi Jó­prózai írásokat faricskáltak [...] Miklós Klárának Bányász Ilonának és Bozóky István­nak kezét látatlanul megszo­rítottuk amikor a [...] is gyorsuljon a munka Gombos István a Szeged és Vidéke Körzeti [...] az üzletbe Elmondta még Gombos Ist­ván azt is hogy az évről [...]
118. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
119. 1965-11-26 / 279. szám
[...] városi Szécsi Imre és Virág István kerü­leti tanácstagok délután fél 6 [...] a Dózsa György iskolában Vas István városi Takács Antal és Korda [...] tárgyaláson sem jelent meg Kispéter Istvánt a Csongrád megyei bíróság jogerősen [...] Színházi Főigazgatóság vezetője adta át Bozóky Ist­ván rendezőnek Székely László díszlettervezőnek va­lamint [...]
120. 1968-10-11 / 239. szám
[...] meséi című háromfelvonásos operáját Szalatsy István vezényletével Az előadást Versényi Ida [...] a Szegedi Játék­szín Az előadást Bozóky Ist­ván rendezi s főbb szerepeit Kiss Gábor Bartha Mária Kiss István Szabó Kálmán Demjén Gyöngyvér Kovács [...] adok a becsületee meg­találónak Piri István­ná Partizán u 4 A hét [...]
121. 2005-12-17 / 295. szám
[...] nem egyhangúlag szólítot­ták fel lemondásra Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét A [...] véle­ményt arról lemondásra szólít­ják fel Bozóky Imrét az MLSZ elnökét olvasható [...] Ifjúságiak 34 kg 1 Hatvani István 40 kg 3 Kósa Gábor [...] Itt a legjobb formában Böröcz István és Nagy Zsolt 2 dános [...]
122. 1969-01-14 / 10. szám
[...] felhívni fi­gyelmüket Ügyis hiába Tóth István Kár a gőzért Hiába leckézteted [...] pes­tiek előtt A műsoros vetél­kedőt Bozóky István a sze­gedi színház főrendezője rendezte [...] volt Küldöttségünk Buka­restben Dr Gergely István mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes veze­tésével [...]
123. 1966-12-02 / 284. szám
[...] játssza Eliza szerepét Higgins pro­fesszor Bozóky István A főbb szerepekben Kovács Já­nost [...] láthatja a közönség Ve­zényel Bcnkóczy István Más­nap vasárnap este Eliza Bókay [...] fit TI 6 óra­kor Tömörkény István Művelődési Otthon As I akció [...]
124. 1965-11-09 / 264. szám
[...] ipari osztályának vezetője valamint Sípos István a KIOSZ országos választmányának tagja [...] nehéz mun­káját könnyítő gépekre Fodor István elnök ami­kor szóvá tettem neki [...] címmel A Szegedi Nemzeti Színház Bozóky István ren­dezésében szokatlan de mindenesetre figyelemre [...]
125. 1965-05-25 / 121. szám
[...] jólesik ide vissza jönni Jenő István nyomokat hagytak érzékeny lelkében Férjét [...] érje a születése napján Regös István Nyái és füst Tennessee Williams [...] meg a magas színvonalú produkcióban Bozóky Ist­ván rendezése együttest te­remtett Az előadás [...]
126. 1969-03-13 / 60. szám
[...] akik szereteti édes­apánk testvérünk ZALAHEGYI ISTVÁN temetésén virágaikkal és rcszvetükkél fájdalmunkat [...] Ismerősöknek akik szeretett halottunk RETKES ISTVÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] szeretett férj édesapa nagyapa NAGY ISTVÁN életé­nek 79 évében hosszú szenve­dés [...] Gyöngyvér Miklós Klára Kiss Gábor Bozóky István és Jászai László Hu­bay darabját [...]
127. 1982-09-25 / 225. szám
[...] agitációs és propa­gandafelelősévé pedig Né­meth Istvánt i választot­ták meg Ezt követően [...] ekkor kezdő­dött Egy év után Bo­zóky Istvánnal jöttem ide aJánUt őszintén szóivá [...] darab Behan A túsz Kocsis István A ko­rona aranyból van már [...]
128. 2006-07-04 / 154. szám
[...] Kiss 6 7 4 6 Bozóky Nagy 2 6 1 6 [...] Nagy Botb­AN 1 6 Eöry Bozóky Kiss Dobrotka 2 6 7 [...] Kiss Szilárd vezetőedző keretében Antós István klub­elnök adott arról tájékoztatást lapunknak [...] ennek az oka kérdésünkre Antós István klubelnök válaszolt Ezt az Információt [...]
129. 1966-01-21 / 17. szám
[...] nővér cimű színmüvét Az előadást Bozóky István rendezte Díszlettervező Sándor Sándor A [...] sorsolását A Szen helyi Kecskés István az új ital a választék [...]
130. 1965-06-27 / 150. szám
[...] csőért ját képviseli amely Bocskai István uralkodása alatt szerzett nevet magának [...] Nagyon szívesen A megjelent közönséget Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színhiíz főrendezője [...] Pintér Árpád Rut­tay Gergely Szigeti István vagy a Dóczy testvérek hogy [...]
131. 1967-10-17 / 245. szám
[...] és Dá­niel Máriának Ferenc Molnár Istvánnak és I enRyel Máriának István Horváth Jenőnek éB Szalma Juliannának [...] hTAmelb Juliánná nak Beáta Nagy Istvánnak és Horváth Máriának István Kör­möczl Józsefnek és Domlán Ilo­nának [...] buharai üzbég szinház igazgató fő­réndezője Bozóky Istvánnal a Szegedi Nemzeti Színház főrendezőjével [...]
132. 2001-01-20 / 17. szám
[...] Nándor Horgos a gólkirály Varga István Silstar IDŐPONTVÁLTOZÁS Módosult a II [...] játé­kos mikor állhat csata­sorba Rosta István edz ha rajta múlna Cegléden [...] játékosokat mondta ünnepi beszédé­ben dr Bozóky Imre el­nök a Magyar Labdarú­gó [...] MLSZ je­lenlegi elsőszámú vezetője dr Bozóky Imre elnök A magyar futball [...]
133. 1993-08-30 / 201. szám
[...] Juhász Illés Deborah Kim Jávor Bozóky István Czibulás Péter Jegyek kaphatók az [...]
134. 1966-02-24 / 46. szám
[...] Lajos Mucsi Sán­dor régi ismerő­sei Bozóky István pedig még Mis­kolcon volt igaz­gatója [...] a rbI tud Sand or István el nyelvkönyvéhez Akkor írta francia [...] könyvek szama na Péternek Magyari Istvánnal gyobb mint a magyar nyel [...]
135. 1989-09-09 / 213. szám
[...] György vezette csoportba Ekkor Horváth István volt a mi zse­niálisan tehetséges [...] Fesztivál szakmai kuratóriumának tagja Paál István lesz aki jelenleg a veszprémi [...] fel magad néhány év alatt Bozóky Istvánnak köszönhet­tem hogv Szegeden később munkát [...] azért látogatta sűrűn a Szent Istvánhoz címzett Vaspálya utcai patikát mert [...]
136. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
137. 2002-02-18 / 41. szám
[...] szegedi mezt öltő dr Birinyi István és a színészválo­gatottból Nemcsák Károly [...] esztendőt so­sem felejtem el Szalai Istvánhoz ba­ráti szálak fűznek de a [...] sportcsarnokban a lelátón felfedezhettük dr Bozóky Imrét a Magyar Labdarúgó­szövetség elnökét [...] békés derbi lesz valamit tudhatott Bozóky hisz 9 9 es döntetlennel [...]
138. 1984-06-12 / 136. szám
[...] áll jó eszten építésvezetőt Tóth István gosan nincsenek meg dóben mondja [...] Deli Eszter Hernvinanák Ágnes Bor­bély Istvánnak es Bakai Iloná­nak Gina Qán [...] Juditnak Dóra Acs ÍVtornek és Bozóky Erika Évá­nak Zsuzsanna Takó Lajosnak [...] Marótl Elelka dr Gerda Sándomé Bo­zóky Hona Anna Szabó Sándor Kiss [...]
139. 1969-07-05 / 153. szám
[...] lett főrendező a Szegedről elszerződött Bozóky István volt ott akkor az igazgató [...] belülről kicsit köze­lebbről Sz Simon István Szöveg nélkül 40 Egy vörös [...]
140. 1967-07-06 / 157. szám
[...] oda előadást tartott Tovább fej Bozóky István a színház lődtek a színház [...] meg A vágányok mellett Török István tolatásvezető kis pi­ros zászlóval Integeti [...]
141. 1992-10-19 / 246. szám
[...] 1 Gál Dala Edző Kovács István Gól emberelőnyből 10 2 ill [...] 265 fizető néző Vezette dr Bozóky Fazekas Horváth Gy Szeged SC [...] földön fekvő Puskásba gy dr Bozóky joggal kotorta elő a zsebéből [...] 2 Sajni 2 Edző Vertetics István Szeged MISIK 8 Zsem­beri 9 [...]
142. 1967-03-10 / 59. szám
[...] Kisebb szere­pet játszott a filmben Bo­zóky István a Szegedi Nem­zeti Színház főrendezője [...] még Arató is harcképtelen Várhelyi István kiesése miatt Terhes vagy pedig [...] Lajost a Bp Honvédtól Sajtos Istvánt a DVSC töl Kiss Pétert a Szegedi Hon­védtól Salánki Istvánt a Kiskunfélegyházi Honvéd­tól és Török [...]
143. 1967-09-24 / 226. szám
[...] Békés Józseffel é s Ta­kács Istvánnal az adás for­gatókönyvén Az ostrom [...] Miniszté­rium színházi főigazgatósá­gának munkatársa és Bozó­ky István főrendező is Jóval terjedelmesebb na­gyobb [...]
144. 1965-06-25 / 148. szám
[...] figyelembe A színész válogatott keret Bozóky István főrendező Börcsök István énekkari tag Bordás Dezső színész [...]
145. 1968-05-12 / 110. szám
[...] ÜJ­ság máj 11 Fénykép Tar Ist­ván szobrászművész Szegeden fölállított alkotásáról SZOMBATHELYI [...] Interjú Vaszy Vik­tor igazgatóval és Bozóky István főrendezővel Mit fizet a lóttó [...]
146. 1967-06-02 / 128. szám
[...] Apadó SZAZ ÉVE született Gróh István 1867 1936 Iparművész régész és [...] férj édesapa nagy­apa dédapa KOCSIS ISTVÁN MAV nyugdíjas életének 89 évében [...] Duna bizottság el­nöke bor Rendező Bozóky István A matemntíkaszedés jelen­legi technológiája és fejlődési Iránya külföldön címmel Radnó­ti István tart előadást portja rendezi A [...]
147. 1986-12-23 / 301. szám
[...] Tordai Teri Falvay Klára mellé Bozóky István felesé­ge szúrta ki egy kávéház­ban [...]
148. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
149. 1965-05-21 / 118. szám
[...] re­gényt vagy szakkönyvet vá­lasztja Fodor István járási művelődési felügyelő igen érdekes [...] rendezői és szí­nészi problémáiról beszél­gettünk Bozóky István fő­rendezővel Ez lesz Szegeden az [...]
150. 1966-05-06 / 106. szám
[...] A ffr A főbb szerepeket Bozóky István Demjén Gyöngyvér Ho­raak 12 óm [...] barátoknak kik szeretett halottunk FOHSZ IST­VÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] egyetemi taná­rok kitüntetése Dr Ketske­méty István egyetemi tanárt a fizikai tudományok [...] EVE h lt meg BezerétlJ István 1795 1 B 56 Tolna [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind