46 találat

Találatok

1. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (64. oldal)
[...] Geisz László Grelinger József Horváth István Hupka Lajos Kerese Miklós Magyarevics Mladen Milch Péter [...] Ignácz Hirschmann János Horváth Antal Kerese Kálmán Kovács Károly Kozacsek József Krizsanics Vincze Lénárd István Magyar Gyula Malmosy Károly Matkovies [...] Török Zsigmond Túry Mátyás Zsubory István 1868 Antal Lajos Araczky Lázár
2. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (49. oldal)
[...] Antal Pál VII oszt Szivér István Dőry Ferencz VI oszt Vildmann [...] Nagy Pál V oszt Vörös István IV oszt Nagy Jenő III oszt Kerese Andor II oszt Kerese György 1 oszt tanulók Január [...]
3. (17. oldal)
[...] Pét ö d Pigelli Géza Kerese Gábor 30 Benyovszky Manó Mis [...] Rafael Lászl Gusztáv 40 Bertalan István árv n Máyer János Kroller [...] Feldl Sándor Hickmann Armin Czindery István 50 Ezterbauer Mihály Csukly Ignácz [...] German János Mák ö d Kerese Kálmán Buócz Győző 35 Személyi [...]
4. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (62. oldal)
[...] Lipót Heller Sándor Horváth Mór Kerese Imre Kovács lános Mesterház y [...] Mezey Károly Peánics József Trixler István 1856 Michael Elek Bogyay Máté Goocs Gyula Haragó József Knézy István Lukrics István Nagy Sándor Radenics János Stark Gusztáv Szily László 1857 Bencze István Czompó Gábor Gadó Antal Koharits [...]
5. (51. oldal)
[...] kitűzött két ezüst forintot Morvay István a harmadikat és negyediket Verböczy István tanár úr által kitűzött A [...] volt a Kisfaludy és Szent István társulatoknak valamint a t Akadémia [...] Mátyás Egry József Vaczess Miklós Kerese Kálmán Bubreg Antal Ollé István Bánffay Simon Zsolnay Gyögy Danicz [...]
6. (60. oldal)
[...] 20 Etl János 31 Daróczv István Styr Lymb ö d k [...] 6 Horváth Károly 18 Horváth István I r 22 Jancsó Kálmán [...] Hupka Lajos héb 9 Jordán István k I r 5 Kerese Miklós 26 15 Kiss Gábor I r 24 Kremmer István 25 Kiss Gyula 21 25 [...]
7. (40. oldal)
[...] László Gondos János 20 Horváth István Hölezl Karol Hubka Lajos héber Kerese Miklós Kremmer István 25 Kreusler Isidor héber Libics [...] Zsiga Káról II Osztály Bene István Bilicz Adolf héber Brand Gyula Csonka Ferdinand 5 Daróczy István Styrum Lymburg ö d Gáál [...]
8. (24. oldal)
[...] e r 1 3 Vlahovics István g k ö P­k k [...] 15 Haragó Ferencz B Höller István Kerese Gábor Késmárky Iván ö Ny [...] Máthé Ödön Miltényi Béla Nagy István Németh Gyula 35 Niki Ferencz [...] Schaurek Ráfael meghaltak b Höller István és Kraemer Béni a tanodát [...]
9. (44. oldal)
[...] 31 Cziegler Tódor 11 Zombory István 13 Dillman Péter 14­ Diska [...] 33 Deutsch Lipót 27 Hajnal István Sedlm ö d k I [...] k I r 5 Horváth István I r 13 Magyar József [...] ö d I r 20 Kerese Miklós 20 Merwerth Ágoston Il [...]
10. (43. oldal)
[...] k l r 1 Czindery István Il r 57 Hath Ferencz [...] Tódor I r 39 Rathler István I r 40 Dobos Sándor [...] József I r 21 Finta István 10 Schulcz Ignácz 35 Germán [...] Szcmányi Alajos árv n 22 Kerese Kálmán I r 34 Személy [...]
11.
[...] Blaskovich Kálmán Buday Dezső Buzagits István Buzsáky Imre p n Dómján [...] Foegler Dezső Földváry Miksa Glück István p n Gründlner Antal v [...] n Keller József p n Kerese György 1 1 o Rendkívüli [...]
12. (34. oldal)
[...] Furtényi Géza dr ügyvéd Pécsvárad Kerese György dr ügyvéd Sásd Pridafka [...] Antal pü i h Germán István dr főorvos Heindl Géza dr [...] Keresztes Fischer Ferenc főispán Komócsy István apát kanonok Koszits Ákos dr [...] Losonczy György póstatitkár pénztáros Makay István h polgármester városi tanácsnok Miliályffy [...]
13. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (53. oldal)
[...] Czvetkovits Lajos Fischer Miklós Girárdy István Győrváry József Kész Dezső Márkus [...] Fischer Ferencz Fridrich Sán­dor Gabrini István Gruber Lajos J illy Lajos [...] Hesz János Horváth József Horváth István Hölbling Miksa lárányi János Kecskés [...] Antal Jancsics Sándor Keller József Kerese György Gschvind Sándor Kremmer Béla [...]
14. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (50. oldal)
[...] Lövő Rudolf 1866 67 Verbőczy István 1867 88 89 Gurnesevics Lajos [...] 1873 75 A gyorsírást tanították Kerese Kálmán 1870 73 Szántó Kamill [...]
15. Az intézet állapotrajza • V. Ösztöndíjas, jutalmazott tanulók (64. oldal)
[...] a következő tanulóknak itélte oda Kerese György VII oszt Iíossutányi I [...] II Cser­nits Jenő IV Galambossy István IV Hübner Antal II Dévai István IV Kávé János III Szandtner [...]
16. (18. oldal)
[...] Alajos héb Somogyi Lajos Zombory István Schreier János Pét ö d Hajnal István Sedlm ö d 20 Majorosy [...] ö d Mudry Mihály Horváth István k s n Erős András [...] Deutsch Lipót Makay ö d Kerese Miklós Rinkovics Ede Gadó Mátyás [...]
17.
[...] tcstgyakorlatot A melléktantárgyakat kezelték Verböczy István a franczia nyelvet Hoffer Károly az éneklést Kerese Kálmán a gyorsirászatot Az 1871 [...]
18. Az intézet állapotrajza • VII. Az isk. év végén érettségi vizsgálatot lett tanulók (76. oldal)
[...] Buday Dezső r k Buzágils István r k Buzsáki Imre r [...] Földvári Miksa r k Glück István r k Gyenei György r [...] le Keller József r k Kerese György r k 15 Marton [...]
19. Az intézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (75. oldal)
[...] 1 2 1 1 Buzágits István 1 2 2 2 2 [...] 2 1 Ilm 1 Glück István np 1 1 2 1 [...] 2 1 Sin 1 15 Kerese György 1 1 2 1 [...]
20. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (53. oldal)
[...] 1 3 1 1 Buzágits István 1 2 3 3 1 [...] 4 2 1 2 Iliick István 1 2 1 1 1 [...] 3 1 3 2 1 Kerese György 1 1 1 1 [...]
21. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (54. oldal)
[...] Ádám Kallen­berger Ferencz Kayser Elek Kerese Andor Kimmel Ferencz Kocsák Béla [...] Sárecz Károly Schwarcz Béla Sipos István Stern Ármin és Szákovics Ottó [...] Kuhl József Lázár Gyula Lerch István Lőbl Gyula Luiszer Jenő Mel­hard [...]
22. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (68. oldal)
[...] Kayser Elek Kelemen János Kemény István Kerese Andor 25 Kimmel Ferencz Kocsák [...]
23. (6. oldal)
[...] jó II r 42 Zsubory István k s n dics fesz [...] jeles I r 19 Auernhammer István törv vált hány jó jó [...] n Mis ö d Bertalan István törv vált hány jó elégs [...] jó I r 43 25 Kerese Gábor dics kellőj kellő jeles [...]
24. (22. oldal)
[...] 16 27 VII osztály Lukrics István Sedl ősz dij l r [...] ősz dij l r 12 Kerese Imre Sedl ősz dij 1 [...] l r 5 35 Yojnics István ismétlő l r 18 Szabó [...]
25. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (39. oldal)
[...] elején alakult zenekar tagjai voltak Kerese György VIII Stró­mayer Géza VII [...] VIII Halász Ernő VII Buzágits István VIII Buday Dezső VIII Leilner [...]
26. Az intézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (175. oldal)
[...] 2 1 1 1 Buzagits István 1 1 2 1 1 [...] 1 2 fm 1 Glück István pn 1 2 2 2 [...] 1 1 2 fin 1 Kerese György 1 2 2 1 [...]
27. Az intézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (56. oldal)
[...] Dezső 8 o t főjegyző­nek Kerese György 8 o t I [...] Nemzeti Kaszinó egyesület által Széchenyi István gr a legna­gyobb magyar emlékére [...]
28. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (55. oldal)
[...] 1 1 2 1 25 Kerese Andor 1 I 2 1 [...] 2 1 1 1 Makay István 1 1 1 1 1 [...] 1 1 1 1 Muíics István fon Nagy László 2 2 [...]
29. Az intézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (59. oldal)
a Széchenyi István grófnak a társulati élet fejlesztése [...] meg alelnöknek Buday Dezső pénztár­noknak Kerese György rendtartónak Erőssy Aladár VIII [...]
30. (20. oldal)
[...] tanára hetenkint 15 órával Verböczy István cist r áldozár oklev tanár [...] testgyakorlatot A melléktantárgymkat kezelték Verböczy István a franczia nyelvet Hoffer Károly az éneklést Kerese Kálmán oklev t a gyorsírást [...]
31. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (67. oldal)
[...] 1 1 1 5 Buzagits István 2 2 3 3 1 [...] 1 1 1 10 ilück István 1 1 1 2 1 [...] 4 3 2 3 1 Kerese György 1 1 1 1 [...]
32. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (67. oldal)
[...] 3 1 1 1 Buzagits István 1 1 2 1 1 [...] 4 2 1 1 Glück István 1 t 1 1 1 [...] 2 1 2 1 1 Kerese György 1 1 1 1 [...]
33. (21. oldal)
[...] h Hirschmann János Horváth Antal Kerese Kálmán Kozacsek József Krisanich Vince Lénárd István ö Magyar Gyula Malmosi Károly [...] Török Zsigmond Tury Mátyás Zsubory István ö Rendes tantárgyak d f [...]
34. (8. oldal)
[...] l r 21 5 Bertalan István dics kellő kellő jeles jó [...] I r 16 10 Czindery István n tör szór esek elégs [...] elégs jeles jó 25 20 Kerese Gábor dics fesz kellő jeles [...]
35.
[...] 1 1 1 20 Kemény István 2 1 2 2 3 [...] 2 2 1 1 1 Kerese Andor k i m a [...] fim 1 1 25 Makay István p n 1 1 1 [...]
36. (3. oldal)
[...] jeles I r 16 Horváth István p m n dics fesz [...] jeles jeles jeles jeles 8 Kerese Miki Sedim ö d dics [...] jeles I r 24 Kremmer István törv kellő hány elégs jeles [...]
37. (6. oldal)
[...] kit kit kit 8 Zombory István k tör vált hány i [...] jeles kit jeles 6 Finta István Makay ö d törv kellő [...] dát vál toz ta tott Kerese Kálmán dics kellő kellő jó [...]
38. (6. oldal)
[...] Nándor dr Szuly Jenő dr Kerese György dr Trinn Miklós dr [...] dr Jobszt Pál dr Germán István dr orvosok Lütke Aurél dr [...]
39. (5. oldal)
[...] jó kit jeles 14 Horváth István k s n dics kellő [...] II r jeles 16 20 Kerese Miklós dics kellő kellő jeles [...] jo jeles jeles 19 Kremmer István törv kellő kellő jeles elégs [...]
42. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (71. oldal)
[...] 1 1 i 1 25 Kerese Andor Kocsák Béla 1 1 [...] O 3 2 1 Makay István 1 1 1 1 1 [...]
43. (20. oldal)
[...] 2 3 3 1 Auernhammer István t sz h 4 4 [...] 2 3 3 3 Czindery István m e g n a [...] 4 3 3 B Höller István i t k h 2 [...] 3 4 5 4 4 Kerese Gábor d V k 2 [...]
44. (4. oldal)
[...] jeles 1 r 13 20 Kerese Miki Séd 0 d dics [...] elégt II r 40 Kremmer István dics kellő kellő jeles jó [...]
45. (17. oldal)
[...] 55 Rilimer Kázmér jó 20 Kérése Gábor jó Scharl Gusztáv jó [...] Kulcsár Alajos jeles 65 Sziver István jó jó 30 Ladányi Zsig [...] Véber Káról jó jó Nagy István elégs Vei dinger Gusztáv jeles [...] Strehle Kálmán jó 5 Bertalan István jó Szűcs Káról jeles jeles [...]
46. Iskolánk az 1927/28. tanévben (37. oldal)
[...] nagyméltóságú minisztériumtól e helyi­ségek kiüríttetését kérése azonban mindezideig eredménytelen maradt Iskolai [...] Hubay Fonóban Hegedűn játszotta Kugler István Vili o tanuló zongorán kísérte [...] Sajó Sándor Rendületlenül Szavalta Réti István Vili o tanuló 8 Hoppe [...]