Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1864

3 v I VIII-dik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem 1 bß in ip S3 S3 **"* 0 á Természet­tan Bölcsészet, Általános sorozat Helyzet­szám Ámon Antal törv. vált. kellő jeles elégs. elégs. jeles elégs jó 1 jó jó jó I. r. 27 Árvay József dics. kellő kellő jeles jeles jó jeles elégs jeles jeles jó jeles I. r. 17 Berkecz Ferencz k.tör. vált. kellő jeles JÓ elégs. JO elégs jelei elégs. jó jó I. r. 26 Csonka Nándor p. m. n. dics. fesz. erny. jeles kit. kit. jeles jó jele kit. jeles jeles jeles 6 5 DöbrössyAlaj.p.m.n. péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. jeles ki. kit. kit. jeles kit. 3 Dreven Ignácz, p. m. n. dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles kt. jeles jó jeles jeles 10 Dunszt Ferencz, v. m.n. törv. vált. kellő Tó jó elégs. jeles tó p elégs. jó elégs. 1. r. 28 Erős András p- m. n. dics. kellő kellő kit. jeles jeles jeles jeles fit. jó jó kit. I. r. 12 Fekete Mih. Pethő ö. d. dics. fesz. erny. kit. kit. kit. jeles TÓ Kit. kit. jeles kit. jeles 5 10 Fischer Ödön, héb. k.tör. vált. kellő kit. jeles jó jó kit. Jégs. jó jó elégs. I. r. 18 Gadó Mátyás, Mák. ö. d. dics. kellő kellő jeles jó jó jó elégs jó jó jeles jeles I. r. 20 Geisz László _péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. 1 Grelinger József törv. vált. kellő jeles jó jó jó jó elégs. jó jó jeles I. r. 23 HankóczyMik. v. m. n. dics. kellő kellő jeles jo jó-" jó jó jó jeles jó jó I. r. 19 15 Herbst Gásp. p. m. n. dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jele jeles Tó jó jeles I.r. 16 Horváth István, p. m. n. dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jels jeles jeles jeles jeles jeles 9 Hupka Lajos, héber dics. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles kt. jeles jeles jeles jeles jeles 8 Kerese Miki. Sedim. ö. d. dics. kellő kellő jeles ló elégs. JÓ ó jó jó Tó jeles I. r. 24 Kremmer István törv. kellő hány. elégs. jeles jeles jó .it. elégs. jó jó jó I. r. 21 20 Magyarevics Mladen törv. kellő kellő kit. jó ló elégs. jles jó elégs. jó jó I. r. 22 Milch Péter, p. m. n. péld. fesz. erny. kit. jeles jeles kit. kit. kit. kit. jeles jeles kit. 4 Okolicsányi Béla törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégselégs. elégs. elégs. Tó elégs. I. r. 33 Oszoly Károly, Sedi. 0. d. törv. kellő kellő kit. jeles jeles jele Jó jó kit. jó jeles I. r. 13 Pájer Ferencz törv. kellő kellő jó ló (elégs. jele elégs. jó jó jó jó I. r. 25 25 PrantnerFer. Kapv. ö. d. p.m. n. Preller József, p. m. n. dics. fesz. erny. kit. kit. kit. ki' jeles kit. kit. kit. kit. kit. 2 dics. kellő kellő jeles jeles jó je'S jeles jeles jó jó jó I. r. 15 Punczmann Zziginond törv. fesz. erny. jeles kit. kit. j<es kit. jeles jó jeles jeles jeles 7 Ribiánszky Gyula k.tör. vált. hány. elégs. elégs. elégs. e'gs. elégs. slégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 34 Rinkovics Ede törv. vált. hány. jeles elégs. jó eigs. el^s. elégs. elégs. jó jó I.r. 31 30 Rosinger Ignácz k.tör. vált. hány. elégs. jó elégs. jó jó elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 32 Schaurek Bódog törv. vált. kellő jó jó elégs jó jó jeles elégs. elégs. elégs. I. r. 29 Stefan Ferencz k.tör. vált. hány. jó jó jó ; légs. elégs. jó elégs. jó elégs, I.r. 30 Streicher Péter p. m. n. dics. kellő kellő jeles jeles jelesjeles jeles jeles jó jó jó I. r. 14 Thesz János dics. fesz. erny. jeles jó jele jeles 1 jeles 1 jeles jeles jeles jeles jeles 11 ! i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom