Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1863

4 Vn-ik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Bölcsészet Általános sorozat Helyzet­szám. Ámon Antal törv. kellő kellő jeles elégs. jó jó jó jó jó jó jó I. r. 26 Árvay József dics. kellő kellő jeles elégs. jeles jeles Jó jó elégs. jó jeles I. r. 20 Berkecz Ferencz törv. kellő kellő jó elégs. elégs. Tó jo jeles. Jó jó jeles Lr. 25 Csonka Náncl.p.m.n.Se<l.ö.d. péld. fesz. erny. kit. jeles kit. kit, jeles ló jeles jeles jeles jeles 8 5 Dobossevícs László törv. szór. esek. jó elégs. elégs. elégs. ló elégs. elégt. elégs. elégs. II. r. 36 Döbrössy Alaj. p.m.n. péld fesz. erny. kit. jeles kit. kit. jeles kit. jeles jeles kit, kit. 4 Dreven Ignácz dics. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles ló jeles. jeles jeles jeles jeles 10 Dunszt Ferencz, v. m. n. dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. jeles jeles ló elégs. ló elégs. Lr. 27 Erős Andr. Makayö.d. dics. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles kit. elégs. kit kit. I. r. 12 10 Fekete Mih. Peth. 0. d. törv. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles jeles kit, jeles jeles kit. jeles 5 Fischer Ödön, héber k.tör. kellő kellő kit. elégs. jó ló kit. jó elégs. ló jó I.r. 21 Gadó Mátyás, Mák. 0. d. dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. jó jó jó jó jó jeles I. r. 24 Geisz László. péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. jeles kit. kit. kit. 1 Grelinger József törv. kellő kellő jó elégs. jó jó jeles jó jó jó jeles I. r. 23 15 Hankóczy Miki. v. m. n. dics. kellő kellő jeles elégs. Jó jeles jó jeles. jeles Jó elégs. I.r. 19 Herbszt Gáspár Horváth Gyula, dics. dics. kellő kellő kellő kellő jeles jó m jó e jeles s jeles h jeles. a jeles 1 jeles t jeles I.r 14 Horváth Istv. p. n. p. péld. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles kit. jeles kit. jeles jeles 6 Hupha Lajos, héber dics. kellő kellő kit. jó jeles jeles kit, kit. jó jó jeles 1. r. 13 20 Kerese Miki. Séd. 0. d. dics. kellő kellő jeles elégs. Tó jeles jeles jeles. jó jeles jeles I. r. 17 Kiss Aladár, ism. k.tör. szór. esek. jó elégt. elégt. elégs. ló elégs. elégs. elégs. elégs. II. r. 37 Kiss Gerő k.tör. szór. esek. jó elégt. elégt. elégs. elégs. elégs. elégt, elégt. elégt. II. r. 40 Kremmer István dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles. jó jeles jeles I. r. 16 Lengyel András 25 Libics Kár. törv. dics. szór. fesz. esek. erny. jó elégt. m elégs. e elégs. g elégs. h elégs. a elégt. 1 elégs. t elégs. II. r. 38 Magyaré vies Mladeng.n.e MichailovicsGyörgyg.n.e. törv. vált. hány. ta kit. no elégs. dát elégs. elégs. vál jeles toz elégs. ta elégs. tott elégs. elégs. I. r. 33 Milch Péter, p. m. n. péld. fesz. erny. kit. jeles kit. kit, kit. kit. jeles kit. kit. kit. 3 Mózesy Imre k.tör. szór. esek. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégt. elégt. elégt. II. r. 39 30 Oszoly Kár. Sedl. 0. d. k.tör. kellő kellő jó jeles jeles jó jeles kit. jeles kit. kit. I. r. 11 Pájer Ferencz törv. kellő kellő jeles elégs. jó kit, elégs. “ló elégs. elégs. Jó I. r. 28 Prantner Ferencz, Ka­dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. jeles kit. kit. kit. 2 puv. ö. d. p. m. n. Preller József, p. m. n. dics. kellő kellő jeles .jó jó jeles jeles jeles jó jeles jeles I. r. 15 Punczmann Zsigmond dics. fesz. erny. jeles jó kit. kit. kit. kit, jeles jeles kit, jeles 7 35 Ribiánszky Gyula törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. jó jó elégs. jó elégs. I. r. 32 Rinkovics Ede törv. vált. hány. jeles elégs. jó jó jó jó elégs. elégs. elégs. I. r. 30 Rózinger Ignácz k.tör. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. jeles jó elégs. “ló elégs. I. r. 31 Schaurek Bódog Schwerer György, törv. vált. hány. ta jó no elégs. dát elégs. elégs. vál jó toz jó ta elégs. tott elégs. elégs. I. r. 35 40 Setéth László, Styr. törv. kellő kellő jó jó elégs. jó jó jeles elégs. elégs. jeles I. r. 29 Lymb. ö. d. Stefán Ferencz törv. kellő kellő jeles elégs. jeles jó JÓ jeles elégs. Jó “ló I. r. 22 Streicher Péter, p. m. n. dics. fesz. erny. jeles jeles kit. jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles 9 Thész János dics. kellő kellő kit. elégs. jó jeles jeles jeles Tó ló jeles I. r. 18 44 Yidákovich Dani törv. vált. hány. 1 jó elégs. elégs. elégs. ló ló elégs. elégs. ló I. r. 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom