Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

5 VI-dik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög ny. Magyar ny. Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Bölcsészet­Általános osztályzat Helyzet­szám Ámon Antal törv. kellő kellő jeles elégs. jó jeles jó jeles jó kit. jó I.r. 20 Árvay József dics. kellő kellő jeles elégs. jó jeles jó jó jó jeles jeles — 23 Beleznay János, árv. n. dics. kellő kellő kit. jó jó jeles jó kit. jó jeles jeles — 13 Berkecz Ferencz törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. jó jó jó jó "lő jó — 31 5 Csonka Nándor, péld. fesz. erny. kit. kit, kit. kit, jeles kit. kit, kit, kit. k. I.r. 4 k. s. n. Sedlm. ö. d. Dobos János dics. kellő kellő kit. jó elégs. jeles jó jeles jó jó jeles I.r. 18 Döbrössy Alaj., k.s.n. dics. fesz. erny. kit. jó jeles kit, jeles jeles kit, kit. jeles j.I.r. 10 Dreven Ignácz dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jó jeles jeles jeles jeles I.r. 15 Erős András, Makay ö.d. dics. kellő kellő kit. jó jó jeles jó jeles jó jeles jeles — 17 10 Fekete Mihál, dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles kit. jeles kit. kit, j.Lr. 7 Pethő ö. d. Fischer Ödön, héber. törv. kellő kellő kit. jó jó jó jeles jeles elégs. jó íó I.r. 25 Gadó Mátyás, Makay ö.d. dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. jó elégs. jó elégs. jó jeles — 32 Geisz László péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit, kit. kit. jeles jó kit. kit. k. I.r. 2 Grélinger József törv. vált. kellő jeles elégs. jó jeles jeles jó jó jeles I.r. 24 15 Hatos Gusz., ág. hitv. törv. kellő kellő jeles elégs. elégs. jó jó jeles elégs. elégs. jó — 33 Herbszt Gáspár dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jó kit. jeles — 14 Horváth István, k. s. n. dics. kellő kellő jeles jeles jó kit. jó jeles jeles kit, jeles — 12 Hudovszky Kálmán Hupka Lajos, héber n.tör. törv. szór. kellő esek. kellő Apró kit. bat ét elégs. ek aló jó lkivo Jó ntam jeles agát, jeles külö jeles nben jeles II. r. jeles 16 20 Kerese Miklós dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. jeles jeles jeles jo jeles jeles — 19 Kremmer István törv. kellő kellő jeles elégs. elégs. jeles jó jeles elégs. elégs. jeles — 29 Libics Káról dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. jeles kit. k. I.r. 3 Magyarevics Mlad. g.n.e. törv. kellő kellő kit. jó elégs. elégs. jeles jeles elégs. jeles jó I.r. 26 Milch Péter, k. s. n. dics. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles kit. kit. jeles kit. kit. k. I.r. 5 25 Mu dry Mill., g. k. dics. fesz. erny. kit. jó jeles jeles jeles leit. jeles jeles kit. j. I.r. 11 Oszoly Káról, dics. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles jeles jeles kit. jeles kit. 8 Sedlm. ö. d Payer Ferencz dics. vált. kellő jeles elégs. elégs. jeles elégs. elégs. elégs. jó jó I.r. 34 Prantner Ferencz, péld. fesz. erny. kit. kit, kit, kit. jeles kit. kit. kit. kit, k. I.r. 1 k.sn. Kapuv. ö. d. Preller József, k. s. n. dics. kellő kellő jeles jó elégs. jó jeles jó jó jeles jeles I.r. 22 30 Pribil Ferencz törv. vált. hány. jeles elégs. jó jeles elégs. elégs. elégs. elégs. "lő — 35 Punczmann Zsigm. dics. fesz. erny. kit. jeles kit. jeles kit. jeles jeles jeles kit. j. I.r. 6 Rinkovics Ede törv. vált. 'kellő jeles elégs. elégs. jó elégs. jó jó kit. jó I.r. 30 Rozinger Ignácz k.tör. vált. hány. jeles elégs. elégs. jó jeles jó elégs. elégs. elégs. — 36 Schaurek Bódog törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jeles jó elégs. elégs. elégs. elégs. — 38 35 Schulhof Géza, héber k.tör. vált. hány. kit. elégs. elégs. elégs. jeles jó elégs. elégs.'elégs. — 37 Setéth László, árv. n. dics. kellő kellő jeles jó elégs. jeles jó jeles jó jó jeles — 21 Stefán Ferencz törv. kellő kellő jeles jó jó jeles elégs. jeles elégs. jó jeles — 28 Streicher Péter, k. s n. Tafner Simon dics. fesz. erny. kit. jó jeles jeles kit. jeles jeles kit. kit. j.Lr. 9 törv. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégs. jó jó elégs. elégs. jó II. r. 40 40 Thész János törv. kellő kellő jeles elégs. elégs. jeles jó jeles jó jeles jó I. r. 27 41 Yidákovics Daniel törv. 1 vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. jó — 39 o

Next

/
Oldalképek
Tartalom