Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

8 A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Számtan Természet­tan Termény­rajz Általános osztályzat Helyzet­szám törv kellő kellő kellő kellő jeles kit. ió ió ió jeles jeles jeles jó jeles jeles jó jó I. r. 22 o u u/<eiv>i Szeligmann Dávid, lieber törv. jó elégs. jeles 24 Szemányi Alajos törv. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. ló elégs. ló­elégs. — 42 45 Személy Kálmán törv. vált. hány. jeles “ló jó jeles jó jó jó jeles — 27 Szép Géza törv. kellő kellő jó elégs. elégs. jó jeles JO JO jó — 36 Sznopek Péter Paff. öd. törv. kellő kellő jeles JÓ elégs. jó jeles JO jeles jó — 29 Szondy János, Pét. öd. törv. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles — 19 Szvacsik Mihál k.tör. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. — elégs. elégs. ló — 45 50 Tabak György dics. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles j.I. .r 15 Talián Gyula dics. kellő kellő kit. jó jó jeles jeles jeles jeles jeles l.r. 17 52 Ylasits György törv. vált. hanv. jó elégs. elégs. ló“ jó elégs. elégs. jó 41 III.-ik osztálybeli tanulók. A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Történelem Földrajz Mennyiség­tan Termény­rajz “ Általános osztályzat Helyzet­szám Antal Lajos péld. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles kit. kit. kit. k. l.r. 3 Balla Gyula, Paffán ö. d. törv. vált. hány. jeles jó jó jeles jó jó jó I. r. 26 Balla László k.tör. szór. esek elégs. elégt. elégt. jó elégt. elégs. elégs. II. r. 55 Benyovszky Manó, Misk. ö.d. törv. kellő kellő jeles jó jeles jeles jó jeles jó l.r. 21 5 Bertalan István dics. kellő kellő jeles jó kit. jeles jó jeles jeles — 17 Bodis Imre péld. fesz. erny. kit. jeles kit. jeles kit. jeles kit. k. l.r. 4 Bosnyák Döme, gr. n. egy. törv. kellő kellő jeles elégs. jó jó jeles jeles jó I. r. 30 Cséfay Imre k.tör. szór. esek. elégs. elégt. elégs. elégs. elégt. elégs. elégs. II. r. 56 Csima Lajos dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jeles kit. jeles I. r. 16 10 Czindery István n.tör. szór. esek. elégs. elégt. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. II. r. 54 Decleva Béla törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. I. r. 48 Decleva Vilmos, Szedlm. ö. d. törv. vált. hány. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. — 49 Denkovics Miklós, árv. n. törv. kalló kellő jeles elégs. jó jó jó jó jó — 32 Eszterbauer Mihál törv. vált. kellő jó elégs. elégs. elégs. jó jo jó — 39 15 Feldl Sándor k.tör. szór. esek. elégs. elégt. elégs. elégs. elétg. elégt. elégs. II. r. 57 Frühvirth Géza törv. vált. kellő jeles elégs. jó jó jó elégs. elégs. I. r. 38 Gruber József törv. kellő kellő jeles jó jeles jeles jó jeles jeles — 19 Hickmann Armin törv. kellő kellő jeles jó "ló jó JO jó ló — 31 Kásztl Mór, héber törv. kellő kellő jeles elégs. jeles jeles elégs. jeles jó — 25 20 Kerese Gábor dics. fesz. kellő jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles j.I.r. 13 Kohárics Gyula péld. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles kit. kit. kit. k. l.r. 1 Komandinovics Ján. g. n. e. törv. vált. hány. jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 52 Kornis Jenő, árv. n. dics. fesz. erny. jeles jó jeles jeles kit. jeles jeles j.I.r. 9 Kovács Antal dics. fesz. erny. jeles jeles jeles “jó jeles jeles jeles — 10 25 Kramberger József k.tör. vált. hány. “ló elégs. “jó jó elégs. elégs. jó I. r. 42 Krausz Bernát, héber törv. kellő kellő jeles jó jó jó jó jeles jeles ' 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom