3. oldal, 565 találat (0,174 másodperc)

Találatok

101.
[...] Péter József 80 P Rá­duly Sándor 80 P Szalay György 70 [...] Mercz Dániel 70 P Nagy Sándor 90 P Reho Gyula 50 [...] P Orbán László 30 P Szaniszló István 1570 P Szombathy Tibor [...] Szathmáry Géza 20 P Tarr Sán­dor 30 P Thomka István 20 [...]
102. Tartalomjegyzék (92. oldal)
[...] november 9 érett theologiai Stephanovszky Sándor Eger Heves vm 1893 március [...] 21 jelesen érett bölcsészeti Szabó Sándor Budapest 1892 augusztus 3 érett [...] április 10 érett theologiai Takácsy Sándor Tiszaroff Jász N K Szolnok [...] 25 érett erdészeti Tóth József Szaniszló cr Egyházasrádocz Vas vm 1891 [...]
103.
[...] 10 Kowách Ernő 2 Kusnyák Sándor 2 Kőszeghy Béla Kurtás József [...] 20 Burghardt László 2 Csutorás Sándor 2 IV Egreczky Ernő 2 [...] 3 Farkas Ödön 3 Kupás Sándor 2 60 Fényes Endre 2 [...] 2 Radetzki József 3 Szembratovics Szaniszló 2 Semsey Lajos 1 35 [...]
104.
[...] Rácz Kálmán VI o Tóbiás Sándor III o F Molnár Antal [...] o Szilágyi Dániel elm o Szaniszló István II o Ujj Lajos [...] Czövek Béla I o Keresztessy Sándor II o Hőny István II [...] Abaházi József V o Tarbai Sándor IV o Kovács Béla II [...]
105. V. A tanulók névjegyzéke
[...] Alfréd Both Lajos lm Neufeld Sándor Somogyi Imre Minden tárgyból legalább [...] Kutner László Lőrincz Lajos Markó Sándor tm Marx Tibor Müller Ferencz [...] legalább jó Révai Endre Schwartz Sándor tm Vértes Ottó ftm Minden [...] Kálmán Schwitzer Jenő Segyó Rezső Szaniszló Pál Két tárgyból elégtelen Fried [...]
106. (22. oldal)
[...] Cseh Lajos R Komárom Csenki Sándor H M Vásárhely Domonkos Kálmán [...] Kovács Zsigmond N Dobsza Makai Sándor N Körös Málhé Gyula N [...] Paks Kossá Károly Ocsény Kovács Sándor Kecskemét Madarász Kálmán Ns Kisfalud [...] OS Csertő Szabó Pál Kecskemét Szaniszló Sámuel N Körös Szilágyi Lajos [...]
107. (19. oldal)
[...] Bene Ambrus N Kőrös Cseszkó Sándor B Kajár Fazekas Zsigmond Kecskemét [...] H M Vásárhely 10 Konta Sándor Léva Kovács Lajos Szentes Körtvélyesi Sándor N Kőrös Mártha János Cegléd [...] Pásztor József H M Vásárhely Szaniszló Sámuel N Körös Sziics Dániel [...] Kőrös Biró Lajos Czegléd Both Sándor Föth I félévben eltáv Gáspár [...]
108.
[...] ÍT l félév 9 Magda Sándor 1883 Iske Ung 1 2 10 Nagy Sándor 1882 S Kaza Borsod 1 [...] Ung 1 2 11 Jantho Sándor 1882 Ujfehértó Szabolcs 1 2 [...] Hadad Szilágy 1 2 25 Szaniszló István 1879 Novaj A Torna [...]
109.
[...] Szegi Ferenc II jh 34 Sándor Andor­Bolyos alapítványra Sütő István III [...] Sütő Kálmán I o Sütő Sándor II o Szabó Ferenc I o Bv Szabó Sándor VII o Szaniszló János VI o Szilva István [...] Tudja László II o Urbán Sándor VI o Végh József III [...]
110.
[...] Harsányi György Majoros István Székely Sándor I osztály Hegyi József Horkay [...] 20 Lovas Gyula 21 Markovics Sándor 22 Menyhért Endre 23 Molnár [...] Rőc ei Bálint 30 Simon Sándor 31 Schwáger Andor 32 Szabó [...] 1 Somosi János I 9 Szaniszló András m 10 Szathmáry István [...]
111.
69 Sándor Az Országos Állatvédő Egyesület évkönyve 1910 Nagy Sándor Az O Á E kőszegi [...] Kálmán Új Kis Tükör Hajós Szaniszló A végtelen felé Öveges Kálmán [...] Vilmos Universum 2 kötet Mikola Sándor A pilisi к ai alapfo­galmak [...]
112. Összesített névmutató (_332. oldal)
[...] Id Vadainé Bíró Mária Bíró Sándor Bodor Lajos Bogdán M Klaudia [...] M Jozefine Boros György Boros Sándor Bóry Imre Botos Imre Böttger [...] Cseke Domokos Csepreghy Endre Csernák Szaniszló Cserny József Id Czerny József [...]
113.
[...] Lajos Reiner László izr Reinifz Sándor izr 45 Rétfalvi Ferencz ág [...] Sfu oer István 50 Turczer Szaniszló Váraljai Dezső ism Weisz István [...] Lazúr Andor Müllner József Nikodemusz Sán­dor ág h ev Weisz Gizella [...]
114. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (73. oldal)
[...] Vártay Alajos Reiner József Gombkötő Sándor Turi Vendel Wott Várbíró Béla [...] Jilly Pongrác Szendrödy Rezső Wellowszky Szaniszló Jobst Kázmér Kozma József VII [...] VII o t szavalta Sik Sándor Nagykarácsony éjszakáján c versét Zeneszám [...] Pelsőci Árpád Kiss László Köcsky Sándor Papp Zoltán Gyulai Miklós Erényi [...]
115. Névmutató (_342. oldal)
[...] Kőrös Endre Kőrös István Körösi Sándor Kőszegi Endre Köszörűs R Ignácia [...] Kuzaila Péter Kuzmics Ferenc Kühn Szaniszló Kürschner Emánuel Kürschner Manó Kürtösy [...] Láng János Láng Mihály Langer Sándor Lázár József Lázár Miklós Lazaru [...]
116. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (69. oldal)
69 23 Lukács György és Sándor régi hálás tanítványok 20 P s aján­dékát megkapta Hidasy Sándor IV o tanuló 24 A [...] Tihanyi László III o Cserfai Sándor Buzási László IV o Áts [...] viseletéért és szorgalmáért 33 Kühn Szaniszló igazgató Merényi Engelbert dr Molnár [...]
117.
[...] 19 Juhász Ló­rán 20 Kajdy Sándor 21 Kiss Kornél 22 Knáver [...] 29 Nagy Miklós 30 Nagy Sándor 31 Orbán László 32 Papp István 33 Pataki Sándor 34 Petrássy Tibor 35 Puskás Lajos 36 Simon László 37 Szaniszló István 38 Székely Lajos 39 [...]
118. A nagykárolyi kegyestanítórendi gimnázium igazgatói (14. oldal)
[...] Csákv Rókus 1743 35 Kőszeghy Szaniszló 1735 36 Molnár Máté 1736 [...] Skultéti Sá­muel 1737 38 Demka Sándor 1738 39 Grum Paulin 1739 [...] Hyross Sá­muel 1773 75 Czabay Sándor 1775 76 Keszthelyi László 1776 [...] Storni Lajos 1793 94 Tomeján Sándor 1794 95 Farkas Lajos 1795 [...]
119.
[...] Illés Rafael prém kanonok Kiss Sándor esperes Káld Keszthelyi Ipari és [...] Zalaszántó Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathely Nagy Sándor keszthelyi polgár f Németh János [...]
120.
[...] Berhés Antal Kukoró Ferenc Pataki Sándor III Barthos Gyula Deák Gy [...] Südy Árpád Debreceni László Péchy Sándor III Csiszár Gusztáv Gyöngyössy András Hoffler Foltányi Sándor Nagy Károly Orbán József Arday [...] István Petrássy Tibor Marády András Szaniszló István Ivanics Gyula I o [...]
121. Összesített névmutató (_278. oldal)
[...] Stiller János Stiller Kálmán Strasser Sándor Stuhlmann Patrik Suloki Erzsébet Suloky [...] Szemző János Szentes János Szentjóbi Szaniszló Szentpétery János Szentvári Miksa Szepessy Sándor Szerényi Anna Szikszay Károly Szilvásy [...]
122.
[...] XX fejezetéből d Angolból Fest Sándor Angolok Magyarországon a reform­korszakban 1825 [...] Majdik Ferenc Szacsuri János Tarr Sándor Vass Adrienne Vitányi István gr [...] Kárászon Dénes Kérészy Zoltán Meskó Sándor Mosko­vics György Nagy Attila Nagy Dániel Papp István Schweiger János Szaniszló István Székely Tibor Szilvásy János [...]
123. VII. A tanulók névjegyzéke
[...] 2 2 1 40 Schmidt Sándor 2 3 3 3 3 [...] 3 3 1 1 Schwartz Sándor tm 1 1 1 1 [...] 3 3 3 1 1 Szaniszló Pál tm 1 3 2 [...]
124. (39. oldal)
[...] és a kicsiny ember Hajó Sándor Útköz­ben Spillmann József Idegen tájakon [...] élete Gruber Mátyás Kostka Szent Szaniszló Összesen 204 drb 327 K [...] ford Turchányi Ara nyosrákosi Székely Sándor A székelyek Erdélyben Alexan­der Bernát [...] rhetor töredékeiből szemel­vények ford Szilágyi Sándor Balogh Pál A legnagyobb magyar [...]
125.
[...] Stfomp József a Tanulók Ádler Sándor izr Ökrös Bi­har m Almássy [...] Nagy Szalonta Bihar ni Csikó Sándor r le Jászberény J N [...] Emil r k Igló Huszko Sándor r k Igló Hvezda Gusztáv [...] 20 Jósits Miklós r k Szaniszló Szatmár m Kivony József r [...]
126.
[...] természeti viszonyokra Tankönyv Dr Márki Sándor Földrajz II fü­zet Tanár Vutskits [...] kis és nagybetűk írása Nagy Sándor módszere szerint Tanár Molnár Szaniszló
127.
[...] IX 26 rk jól Bónya Sándor Szaniszló 1873 VI 8 gk Fábri [...] 1873 IX 21 rk Róth Sándor Nagyvárad 1874 IX 4 izr [...]
128. (3. oldal)
[...] Vincze Csupán neveléstant 16 Nagy Sándor 17 Kossá János 18 Zeke [...] 9 Fazekas József 10 Doktorics Sándor 11 Varannai Lajos 12 Szabó [...] 3 Cséri István 4 Végh Sándor 5 Kisfaludy Sándor 6 Csekö Lajos 7 Pogrányi [...] 3 Kossuth Zsigmond 4 Szontág Szaniszló 5 Kiss Géza Halas Csép [...]
129.
[...] Bakos László Balla Bertalan Illb Szaniszló István 11 a Mády István [...] Csapó Ferenc Janka Tihamér Péchy Sándor Szabó A Lajos Vitkay Bertalan [...] IV Dencs Mihály Illa Foltányi Sándor Nagy Károly Theisz János Illb [...] Miklós Kuti Lajos V Pataky Sándor IV Majdik Zoltán II o [...]
130. (27. oldal)
[...] 76 Demeter László Felek 75 Szaniszló Bálint Kolozsmonostor 77 Dózsa István [...] Szilágyi Elemér Cseknlaka 74 Ferenczi Sándor Kolozsvár 77 Szöllosi berencz Gyalu [...] 74 Gyöiffy Elemér br Varga Sándor Kolozsvár 76 magántanuló Ajtón 78 [...] Léta 77 Móra Gyula Köpe Sándor Kolozsvár 77 Polik József Kulin [...]
131.
[...] el tá vo zo tt Szaniszló Gábor 3 3 3 3 [...] 3 2 1 2 Szőllősi Sándor 3 3 3 2 3 [...] 3 2 2 2 Tripsó Sándor 1 2 2 2 1 [...]
132. (61. oldal)
[...] István 9 72 Szász V Sándor Gr Rhédai A s neje [...] 7 33 2 2 88 Szaniszló Bálint 3 89 Gyarmathy Béla [...] 2 J 2 95 Nagy Sándor 77 77 3 7 37 [...] neje 2 2 101 Kolozsvári Sándor 2 102 Szász Ödön 3 [...]
133.
[...] növendékek névjegyzéke I osztály Beer Sándor Bene Baimond Bresel Pál Osánky [...] Tkacsik Kálmán II osztály Adamczyk Szaniszló Adriányi Adolf Ambrózy Albert Augusztinyi [...] Baloghy György Barcs János Bozán Sándor Chotvás Pál Danielis Samu Dobronoky [...] Galgon Mihály Guhr János Guttmann Sándor Horváth János Hrabéczy Géza
134. (52. oldal)
[...] 1876 Szász Béla Kolozszár 187 Szaniszló Bálint Kolozs Monostor 1877 Szász [...] Viski Imre Kolozsvár 187 Varga Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 35 Virág [...] Mihály Ernő Kolozsvár 187 Kolozsvári Sándor Kolozsvár 1877 Náthán Mór Kolozsvár [...] Veress József Kolozsvár 18 Nagy Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 26 1 [...]
135. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (58. oldal)
[...] meg 28 Lukács György és Sándornak a régi hálás tanítványoknak 20 [...] gróf Széchenyi István­gimnázium igazgatója Kühn Szaniszló igazgató Módly Dezső Mayer Móric [...] Vajda János tanító úr Cserháti Sándor oki gazda Ács István mérnök [...] Kozma András Lassányi József Molnár Sándor és Várnagy Elemér II osztály [...]
136. Érettségi vizsgálatok (128. oldal)
[...] 2 Serly Ferenc és Zsigmond Sándor jól érett 4 Dobránszky Béla Griszháber László Uhl Ferenc Vetzák Sándor érett 4 Atyim György Friedl [...] gyalog 2 Ermihályfalvából 1 vonattal Szaniszlóból 9 vonattal Reszegéből vonattal 2 [...]
137.
[...] Török Konstant Gebauer Izor Mócs Szaniszló dr Mark János Szőllősy J [...] Márton Zichy Gyula gr Popper Sándor Singer Hugó Machik Sándor Szalai Hubert dr
138.
[...] magyar 3 német 3 Bánki Sándor lb földrajz 3 számtan 3 [...] Emil lila magyar 4 Róka Szaniszló lila fizika 3 yy Sipos [...] 4 földrajz 3 yy Czum Sándor 11 Ib német 3 Lőrincz [...] magyar 4 rajz 3 Hartl Sándor magyar 4 számtan 3 Horváth [...]
139. (115. oldal)
[...] Kalúzi Szeverin Jenovay János Ege Sándor Lengyel Dömjén Izikucz Szaniszló Jäger József Weigarth János Mar [...] Söjtöry Zsigmond Horváth Márton Vass Sándor Töttösy Elek Balás Sándor Lechner Imre Kodrik Incze Buff [...]
140. X. A tanulók névjegyzéke
[...] 3 2 1 1 Schmidt Sándor 1 3 3 3 3 [...] 4 3 1 1 Schwartz Sándor tm 1 1 1 2 [...] 2 2 2 1 45 Szaniszló PürÓCZÍ Pál tlD 2 3 [...]
141.
[...] növendék Névszerint Asztalos Tibor Berzy Sándor Biró Sándor Blum Bertalan Borsy Béla Csesznik [...] Kalinka Gábor Kiséry István Konc Sándor Koppányi Ferenc Kun György Lovass [...] Zoltán Sütő Károly Sütő László Szaniszló Béla Szarka István Szert László [...]
142.
[...] Kocsis Ferenc Vasas Géza Wellowszky Szaniszló Kaszás iSándor VI oszt Csertán [...] Galánthai Imre Hajós Gyula Halász Sándor Jekelfalussy Miklós dr Jobs Viktor [...] nővérek dr Keller Oszkár Koller Sándor Kovács Erzsébet Köz­kórház dr Kukuljevic [...]
143. Tartalomjegyzék (96. oldal)
[...] irod működése Lo­sonc 1890 Móes Szaniszló Kézirati pálos iskoladrámák az akad [...] Kalocsa 1891 Badics Ferenc Petőfi Sándor válog költeményei I II Buda­pest [...] Latin phraseologia Bpest 1891 Endrődi Sándor Magy olvasókönyv a gymn VI [...]
144.
[...] Szalay Godfried Leska Károly Szita Sándor Szenczy Imre Pauer Zsigmond Schindler [...] Gaál József világi Dr Haraszti Sándor Láng Emil Dr Lakatos Vince [...] Ignác világi Grátzer Alfonz Molnár Szaniszló Tibolt Ákos Gergye Ipoly Dr [...] Bihari Elek Jakab Lajos Nagy Sándor Klacskó Olivér világi Szilárd Leó [...]
145.
[...] Labas Béla I é jh Sándor Andor Bolykos alap Nagy József [...] Szabó Zoltán Vili oszt Ujj Sándor V o 40 frtot fizetők [...] o Szilágyi Dániel II o Szaniszló István IV o Porzsolt Ernő [...] Gzövek Béla III o Keresztessy Sándor III o Honi István IV [...]
146.
[...] 60 Péter József 60 Ráduly Sándor 40 Szalai György 60 Vályi [...] 40 Harsághi Géza 20 Illésy Sándor 16 02 Király István 60 [...] 10 Kukoró Ferenc 3570 Pallaghy Sándor 20 Pataky Sándor 40 60 Szabó István 22 [...] István 10 Petrássy Tibor 15 Sza­niszló István 10 Zajdó Lajos 10 [...]
147.
[...] Ns Kér Sopronm 17 Lágler Sándor Kölesd Tolnám Róth Teleky­féle dijp [...] Répcze Szemere Sopronm 19 Neuberger Sándor Harka Sopronm 20 Osztroluczky Károly [...] Szombat Pozsonym dijp 31 Szontagh Szaniszló szh A Kubin Árvám lh [...] Szombathely Veszprémm táp 5 Köpe Sándor szh Brassó lh Újfalu Erdélyhon [...]
148. (38. oldal)
[...] számvizsgálók Freh Alfonz és Frey­berger Sándor pénztáros Kádár Titusz titkár Dr [...] Lajos Kincs István Dr Szemző Sándor Az 1914 5 18 9 [...] Károly f Czeke Gusztáv Csernák Szaniszló Dreiszker József dr f Ifj [...]
149.
[...] 30 Zeller Béla Magántanulók Brandeisz Sándor Gajda Szaniszló Prekopp Kálmán ism Összesen 33 [...]
150.
[...] Szabolcs 1 2 16 Nagy Sándor n 1892 Pó ka M [...] Mező Zemplén 1 2 20 Szaniszló János 1893 Simoni Gömör 1 [...] Ujhely Zemplén 1 2 Karsa Sándor izr i 1893 S A [...] fi 1891 Bodzásujlak Zemplén 1 Sándor Tibor á e 11 1892 [...]