Katolikus Tanítóképző Intézet, Pápa, 1912

27 Folyóiratok: Miniszteri rendelet folytán díjtalanul jár a Hivatalos Közlöny. Néptanítók Lapja. — Szent-lstván-Társulat- tól a Népnevelő. — Rétay és Benedek Egyházi műipar inté­zetétől, az Egyházi Mfiipar. — Szalézi Értesítő a kiadótól. A gyarapodás értéke, beleértve a folyóiratok előfizetési dijait is, 260 26 K, bekötés 8' 10 K, összesen 268 36 K. b) ifjúsági köngvtár. Vétel utján: P. Doos Adolf: Az okos hajadon. — Keller Helén : (Siket-néma-vak leány önéletírása.) Átdolgozta: Boros György dr. — Andrássy Jenő dr.: Széchenyi. — Lőrinczy György: Arany karikák. — Lengyel Laura: Magda története. — Zempléni P. Gyuláné: Idegenben. — Benedek Elek: Galambok. — Zöldi és Sebestyén: Kalandok és úti­rajzok. A gyermekkirály. Ányos Gyula és egyéb elbeszélések. Mesék. Gyermekmesék az itthonból és az idegenből. Egy vármegye a törökvilágból. — Tabódy Ida: A boldogság útja. — Blaskó Mária: Mesekirály nevenapja. — Szőke Sándor: A nép a nevelésben. — Szuszai Antal: A krisztusi pedagógia főelvéről. Nagy mesterség, II. r. Az elemi iskolák házi nevelése. — Petőfi: Családi versek. — Arany: Vojtina Ars poétikája. — Feleki Sándor: Német balladák és románcok. — Kovács Antal: Magyar népdalok. — Kardos Albert: A kurucvilág költészete. — Morvay Győző: Magyar nép­balladák. — Gvadányi J. gróf: Egy falusi nótáriusnak budai utazása. — Gyulai Pál: Szilágyi és Hajmási. — Vörösmarty Mihály: Zalán futása. — Riedl Frigyes: Gyulai Pál. -- Kráncz Anna br.: Magna Peccatrix. — Prohászka Ottokár dr.: Elmélkedések az evangéliumról. Magasságok felé. — Bougaud- Szentannai: A fájdalom. — Keppler-Némethy: Több örömet. — Hajós Szaniszló: A Végtelen felé. — Tréfán Leonárd: Táborhegyi fényben. — Altai Margit: Gyermekszinház. — Bokor Malvin: Két világ. — P. Finn: Harry Dee. — Gáspár Ármin: Képek az egykori Zaránd vármegye földjéről. — Ruthie-Tállyán: A százados. — Foerster Frigyes Vilmos: Az élet művészete. — Az élet és jellem. — Dezső: Comenius Amos. János Nagy oktatástana.

Next

/
Oldalképek
Tartalom