Református Kollégium, Kolozsvár, 1885

52 Sí e re Szüleié s IV e v e Szüleié s helye éve helye éve Nesztor Kamii Kolozsvár 1877 Perl Alfréd . . Kolozsvár 187 Orbán József . . Kolozsvár 1875 Schilling Farkas . Kolozsvár 187 Polgári István . . Kolozsvár 1876 Szász Béla . . . Kolozszár 187 Szaniszló Bálint . Kolozs-Monostor 1877 Szász Ödön . . Kolozsvár 187 Szász Zoltán . . Kolozsvár 1877 Török István . . Kolozsvár 187 Székely Kálmán . Kolozsvár 1877 Vájná Károly . . Maros-Vásárhely 187 Szigetin Gero . . Mikis 1874 Varga Endre . . Szent-György 187 Szigethi Jenő . . Kolozsvár 1876 Váradi Pál . . . Dengeleg 187 Szőke Endre . . Sz.-Somlyó 1876 Veress Zoltán . . Kolozsvár 187 Szöllősi Ferencz . Gyalu 1876 Végh Oszkár . . Rév 187 Újvári Miklós . . Középlak 1876 Viski Imre . . . Kolozsvár 187 Varga Sándor . . Kolozsvár 1876 Összesen 35. Virág Miklós . . Récse 1874 Virágháti Gyula . Tövis 1876 1- sö elemi oszt. Összesen 36. Ausch Henrik . . Kolozsvár 187 2-ik elemi oszt. • Balogh Géza . . Kolozsvár 187 Belinczki János . Kolozsvár 187 Asztalos Kálm. bet. Kolozsvár 1878 Bene László . . Kolozsvár 187 Andrásofszky Kálm. Kolozsvár 1876 Betegh Ernő . . Egeres 187 Bitai Béla . . . Őr 1877 Bodola Viktor Fejérd 187 Bodor Antal . . Kolozsvár 1878 Csáti Géza . . . Kolozsvár 187 Bükkös István . . Ajtón 1877 Debreczeni Gyula . Kolozsvár 187 Dániel István . . Kolozsvár 1875 Erneszt Vilmos . Kolozsvár 187 Demeter Dezső Kolozsvár 1878 Fehér Imre . . Gyöngyös 187 fehér Zoltán . . Gyöngyös 1877 Keresztes Béla Kolozsvár 187 Fodor Domokos . Kolozsvár 1878 Kisfalusi István . Kolozsvár 187 Gedő Albert (élt.) Tompa 1874 Köblös Lajos . . Kolozsvár 187 Háló Géza (élt.) . Kolozsvár 1876 Láposi János . . Deés 187 Incze Domokos ^elt.) Kolozsvár 1876 Lázár Viktor . . Kolozsvár 187 Kálmán Lajos . . Bonczhida 1877 Mihály Ernő . Kolozsvár 187 Kolozsvári Sándor Kolozsvár 1877 Náthán Mór . . Kolozsvár 18Í Kovács József . . Kolozsvár 1877 Perl Felix . . . Kolozsvár 18í Láposi János (letét.) Deés 1877 Retisán János . . Szt.-Miklós 187 Lénárd Miklós Baczály 1876 Simon Elek . . Kolozsvár 18' Ló'rincz György . Kolozsvár 1877 Schaherl József . Kolozsvár 18' Maknics Albert . Kolozsvár 1877 Szegedi Péter . . Kolozsvár 18' Mátbé Dénes . . Kolozsvár 1877 Tholvay Zsigmond Kolozsvár 18' Nagy Antal . . Szabadka 1879 Török Kálmán Kolozsvár 18’ Nagy Ákos . . . Kolozsvár 1877 Tussai Gábor . . Kolozsvár 18’ Nagy Miklós . . Budapest 1877 Veress József . . Kolozsvár 18' Nagy Sándor . . Kolozsvár 1876 Összesen 26. 1 * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom