Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1897

115 rozta, hogy »ezután a tanulmányok az oskolák mindegyikében magyarul fognak előadatni.« A magyar nyelvet természetes jogaitól az absolutismus korszaka sem tudta kiforgatni s nem következett be II. József korszaka, a midőn még az évangéliumot is németül olvasták föl az ifjúságnak. Az absolutismus tanrendszerét, a provisoriumi s a külöm- böző önálló magyar tanterveket itt szintén mellőzöm. 4. A Mária, Terézia- és a Szt.-Józset-fínövelö-intézetek. Ezen intézetek történeténél vissza kell térnem a jézsuita-rend eltöröltetésére. 1774. Benkő Miklós dr. kolozsvári plébános volt a régens és subrégensek részben világi papok, részben jézsuiták; a növen­dékek száma 114 volt, a következő évben 135, 1776. pedig, a midőn Ambrus Pál a subregens, Lakatos Antal a humanisták praefectusa, Mártonffi József pedig praefectus és a német nyelv tanítója, 143 Az 1776/7. tanévvel piáristák a convictus és a szeminárium regensei és subregensei. A következő kimutatás feltünteti az elöl­járókat és a növendékek létszámát. Regensek: Pállya István (1776 — 1782), Mulay Konstantin (1783— 1785), Murányi Ignácz (1792), Keszthelyi László (1793 —1796), Bolla Márton (1797 —1799), Farkas Lajos (1800 -1808), Horvátovics János (1809-1814), Gull János (1815—1821), Szabó Elek (1822 - 1838), Gruber György (1839 1840), Mihálik Pál (1841 —1845), Hornyai Ambrus (1846 — 1848), Várady Móriez (1866 — 1882), Salzbauer János dr. (1882 - 1898). Salzbauer halálával az igazgató-helyettes Kozár Ferencz subregens. Subregensek 1848-ig: Kalúzi Szeverin, Jenovay János, Ege Sándor, Lengyel Dömjén, Izikucz Szaniszló, Jäger József, Weigarth János, Mar- sovszki Dániel, Endrődi János, Blahó Ignácz, Dominkovits József, Schreier Norbert, Horvátovits János, Jeszenovszki János, Karácsonyi Incze, Subányi György, Dani Zsigmond, Petheö Benedek, Podolay Menyhért, Csaby József, Elekes János, Barkovits István, Markus János, Buzna Lázár, Bossányi Ferencz, Bálványi Alajos, Tóth Bertalan, Cserbai Lipót, Dienes Antal, Zsuffa Jeromos, Fehér Gliczér, Gruber József, Fitos Antal, Semler Ferencz, Bonda Benedek, Zelneky Gáspár, Greschner Incze, Godin József, Báán Péter, Sárkány János, Cservényi Alajos, Cseri János, Nováky Kázmér, Sláby József, Söjtöry Zsigmond, Horváth Márton, Vass Sándor, Töttösy Elek, Balás Sándor, Lechner Imre, Kodrik Incze, Buff József. Az összes növendékek száma ezen idő alatt: 5483. A létszám meglehetősen hullámzik; 125(1798) a legnagyobb és 30 a legkisebb lét­szám (1846). A két nevelőintézet lakásváltozásairól a fentebbiek adnak felvilágosítást. A convictus történetére nézve a következő adatok 8*

Next

/
Oldalképek
Tartalom