Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1942

A nagykárolyi kegyestanítórendi gimnázium igazgatói

ft nagykárolyi kegyestanítórendi gimnázium igazgatói Bencsik Gábor 1727—28, Tagányi Adalbert 1728—31, Nemcsényi • Adolf 1731—32, Szóróczy Vince 1732—34, Csákv Rókus 1743-35, Kőszeghy Szaniszló 1735—36, Molnár Máté 1736—37, Skultéti Sá­muel 1737—38, Demka Sándor 1738—39, Grum Paulin 1739-41, Oszlányi Ferdinánd 1741—42, Kácsor Keresztély 1743-44, Classens Ágoston 1744—46, Dorinecz Krizosztom 1746—47, Prileszkv Mihály 1747-48, Reysinger Jusztinián 1748—49, Vavrik Ödön 1749—50, Prileszky Mihály 1750—51, Pnyacsek Julián 1751—52, Patonyi László 1752-53, Kónya Kristóf 1753—55, Béldi Gergely 1755—57 Horváth Benedek 1757—58, Béldv Gergely 1758-59, Lihán Paulin 1759 - 61, Béldy Gereelv 1761-62, Szepesi Vazul 1762—63, Modrovszkv Farkas 1763 -65, Korecz Orbán 1765—66, Volákó Marcell 1766 -67 Pnyacsek Julián 1767-68, Keszthelyi László 1768—73, Hyross Sá­muel 1773-75, Czabay Sándor 1775—76, Keszthelyi László 1776—78, Lelovics Ignác 1778-88, Lengvel Félix 1788-92, Beréncs Keresz­tély 1792-93, Storni Lajos 1793-94, Tomeján Sándor 1794-95, Farkas Lajos 1795-99, Hannulik Krizosztom 1799—1810, Dani Zsig­mond 1810—11, Endrödy Nep, János 1811—17, Schefcsik Alajos dr. phil. 1817—19, Barkovics István 1819—24, Bokross Szál, Ferenc 1824-29, Semler Xav. Ferenc 1829-30, Fehér Glicér 1830—33, Szűcs Kai. József 1833 -34, Katona Dénes dr. phil. 1834-35, Ta­kács István 1835—42. Lévay Zsigmond 1842—44, László Alajos 1844-54, Koczánvi Xav. Ferenc 1854-58, Magvarász Ince 1858-61, Ribiánszky Adolf 1861-62, Ernvősi László 1862-64, Mihálv Pál 1864- 66, Gyalókav Ferenc 1866—67, Bernhard Márton 1867 - 70, Vertier Mátyás 1870 -72, Laki Mátyás 1872—74, Magyarász Ince dr. phil. 1874-83, Malonyay István 1883-92, Hám József 1892—1905, Cseh Lajos 1905-13, Vidákovich Dániel 1913-17, Schweighofier János dr. 1917-22, 1940-41, Kerkai József dr. 1941-től.

Next

/
Oldalképek
Tartalom