VI. kerületi állami főreáliskola, Budapest, 1917

V. A tanulók névjegyzéke

— 22 — ÖTÖDIK B) OSZTÁLY. Beiratkozott: 42, osztályoztatott: 41 tanuló. Minden tárgyból legalább jó: Bartha Alfréd, Both Lajos lm., Neufeld Sándor, Somogyi Imre. Minden tárgyból legalább elégséges: Barta Vilmos, Bauer László, Bohacek Ferencz, Bricht Pál ftm., Eisenbach Zsigmond tm., Glasel Lipót, Gömöri Zoltán, Grűnfeld Géza, Hertelendí Gyula, Kalmár Ferencz ftm., Körmendi László, Kutner László, Lőrincz Lajos, Markó Sándor tm., Marx Tibor, Müller Ferencz tm., Neubauer László tm., Reisz József, Schoss^ berger György, Schulmann Ernő, Schwarz Jakab, Steiner Imre, Stomfai Imre, Sturm Frigyes, Sturm Izsák, Szántó Gyula Tepper Pál, Vargha Gábor, Vértes Gyula tm., Zoltáni Káh mán ftm. Egy tárgyból elégtelen: Krausz Zoltán, Meisel László, Remenár István, Schleichkorn Győző, Szalai Ferencz. Két tárgyból elégtelen: Szendy Arisztid. Több tárgyból elégtelen: Kucharik Jenő. Évközben kilépett: Redő Kálmán (1918. II. 28.). HATODIK OSZTÁLY. Beiratkozott: 43, osztályoztatok: 40 tanuló. Minden tárgyból legalább jó: Révai Endre, Schwartz Sándor tm., Vértes Ottó ftm. Minden tárgyból legalább elégséges: Abelsberg Pál, Berger György tm., Biró István, Braun Ferencz, Cserna, Árpád, Dach Jakab tm., Hofman Dénes tm , Kardos Elemér, tm., Kertész István tm., Link Rikárd ftm., Maros Pál, Menczer Ármin Rezső, Ondreika József tm., Plete Ferencz, Rotter Ernő, Scheiber Károly, Schillinger Lajos, Stark Ferencz tm., Szigeti Tibor tm., Takács Tibor tm., Wolf Zoltán, Wurm József. Egy tárgyból elégtelen: Barinkai Ferencz, Jahn Ferencz, Juszt Gyula, Lindwurm László, Pessek Miklós, Schönmann László, Schwarcz Kálmán, Schwitzer Jenő, Segyó Rezső, Szaniszló Pál. Két tárgyból elégtelen: Fried Artur ism., Polacsek Imre. Több tárgyból elégtelen: Arányi Raoul, Loeve Mihály mt., Strauss László. Nem osztályoztatott: Primus Rezső, Viszkok János. Évközben kilépett: Fuchs Jenő (1918. III. 1.). HETEDIK OSZTÁLY. Beiratkozott: 33, osztályoztatott: 31 tanuló. Minden tárgyból legalább jó : Faragó Zsigmond, Lukács Lajos tm., Oser Nándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom