Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1882

XI. Az ösztöndijasokról. A) Állandó nyilvános ösztöndijak. 1) Adamovics-féle ösztöndíj; 100 frt. Benczák János VI. oszt. tanuló. 2) Benők Mihály-féle ösztöndíj ; 120 frt. Simon Ottmár I. oszt. tanuló. 3) Horvát nemzetiségű tanulók jutalmazására alapított ösztöndíj 100 frt. Szedélyi István VI. oszt. tanuló. 4) Jettim-féle ösztöndíj; 60 frt. Vosztri Ferencz IV. oszt, tanuló. 5) LatinoviCS-féle családi ösztöndíj; 150 frt. Latinovics Szaniszló IV. oszt. tanuló. 6) Nagy Lajos-féle ösztöndíj ; 90 frt. Nagy Sándor VII. oszt. tanuló. 7) Styrnm-Limburgi ösztöndíj ; 120 frt. Totth István VI. oszt. tanuló. 8) „ „ „ 100 „ Simon Rezső II. oszt. tanuló. B) Változó magán ösztöndijak. 1) Markovics Antalnak tanulók számára tett alapítványa után 63 frt. Kiosztatott három részben Gyurinovics Mihály II., Dujmovics Zsigmond IT., Mittennann Sándor I. oszt. tanulók között. 2) Markovics Antalnak tanulók számára tett alapítványa után 63 frt. A tanulók nyilvános szavazata útján nyerték, 8 frt 40 kros részletben : Dékity Simon I., Herdlein Dezső II., Váczky Dezső III. oszt. tanulók; és három 12 frt 60 kros részletben nyerték: Makay Gábor IV., Rajczi János V., Martinovics János VI. oszt. tanulók. 3) Miszura István alapítványa után 42 frt. Két egyenlő részletben nyerték: Rajczi János V., Vargha János I. oszt. tanulók. 4) Módrics Ferencz alapítványa után 21 frt. — Két 10 frt 50 kros részletben oda ítéltetett Hübner Gyula és Váczky Dezső III. oszt. tanulóknak. 5) Tóth Kálmán-féle ösztöndíj czimen nemes Baja városa 2 db. ara nyat tett folyóvá a magyar irodalom terén kitüntetett tanuló számára. El­nyerte Káldy Gyula VIII. oszt. tanuló. 15*

Next

/
Oldalképek
Tartalom