Református Kollégium, Kolozsvár, 1885

«1 | Sorsz. T anuló neve Az alapitó neve I só Ilik félév, félév Megjegyzés . I. félév 11. félév irt kr frt kr I I. gymii. oszt. I 65 Tímár Lajos 11)r. Bélteki Ferencz Dr. Bélteki Ferencz 11 75 ll 75 <;o Török Ákos Br. Bánffy Zsigmond Gr. Rhédai Á. s neje 4 — 4 07| Zsombori Zsombor ,Gr. Bethlen Adámné 4 — 4 — 08 Benkő Gyula 37 37 33 3 — 4 — 09 Szász Ede 5» 33 » 77 77 37 37 37 37 3 4 — 70 Viski Pál — 2 _I — — 71 Máthé Gábor Halmágyi István — — 9 — — — 72 Szász V. Sándor Gr. Rhédai A. s neje — —L. 3 — 73 Tímár Lajos — ' — Incze Sámuel | _ — 5 — J Sz ámpályáz a- \ tón nyerte 4. elemi oszt. 74 Reinbold Béla Halmágyi István ___ _ 3 _ ___ ___ 75 Schilling Zoltán Gr. Rhédai A. s neje 3 — 4------1 70 Szász Róbert 3 4 _J • 77 Felméri Lajos 3 3 — 78 Csekme Gyula Br. Szilágyi Sámuel . 2 3 — 79 Kilin Mihály 2 ___ 3 — 80 Gebhárdt Jenó' 2 — 2 — 81 Székely József 37 37 77 3 7 37 77 37 2 _ 2 3. elemi oszt. I 82 Bartha Albert 1 Br. Szilágyi Sámuel ____ ___ 3 ____ _ j 83 Virágbáti Gyula Gr. Rhédai A. s neje 3 — 3 — 84 Szász Zoltán 2 — 3 — 85 Mózsa József 2 — * — 80 Jakab István 37 73 57 53 37 3? 73 2 — 3 I S7, Boman György 7» 33 2 — 2 88 Szaniszló Bálint — — 3 ____| 89 Gyarmathy Béla. — — 77 >7 37 73 — — 2 — 2. elemi oszt. • * 90 Viski Imre Kari Jonathán Gr. Rhédai Á. s neje 3 3 ___ 91 Veres Zoltán — — 2 — 92 Dániel István 2 _ 2 93 Lénárd Miklós $ — 3 94 Demeter Dezső 2 _J 2 — 95 Nagy Sándor 77 77 3 7 37 2 2 — 90 Bitai Béla 1 — 2 — 97i Perl Alfréd 1 — — — 98 Asztalos Kálmán •-- ­— 2 — — . § 99 Török István — — 2 — — — 100 Bodor Antal Gr. Rhédai A. s neje 2 — 2 — 101 Kolozsvári Sándor — — 2 — — — 102 Szász Ödön 3? >3 37 33 — — 2 f Az osztály tag­jjai közt oszta­1. elemi oszt.------ -----­— — 3 — ltott ki iró*ze­l reklitn

Next

/
Oldalképek
Tartalom