Református főgimnázium, Nagykőrös, 1867

22 A solti ref. egy házmegyéből adtak : szeremlei egyház 4 frl. dunapataji egyház 12 frt. u s z o d i egyház 8 frt. sz. b e n e d e k i egyház 6 frt. m a j o s h á z i egyház 5 frt 10 kr. szabad- szállási egyház 10 frt., tassi egyház 0 frt., 40 kr., áporkai egyház 7 frt. 40 krt, bogyiszlói egy­ház 5 frt. Még a múlt isk. évre a czeglédi ref. egyház adott 4 frt 74 krt., melynek nyilvános közzé tétele a múlt évi programmból kimaradt. Hálás köszönetünket nyilvánítjuk a kegyes adományokért! A képezdei tanulók: névsora. Harmadévesek. Bartha Rudolf, N.-Kőrös Cseh Lajos, R.-Komárom Csenki Sándor, H,-M.-Vásárhely Domonkos Kálmán, Pozsony Fekete István, N.-Körös D. Hajos Gábor, Czegléd Jónás Mihály, Török-Sz.-Miklós Kassai Imre, N.-Körös Kovács Zsigmond, N-Dobsza. Makai Sándor, N.-Körös Málhé Gyula, N.-Körös Nemesik Dániel, N.-Körös Pirka János, Csertő. Soós József, N.-Körös Szabó Balázs, N.-Körös Szarka Zsigmond, D.-Ványa Szépe Pál, N.-Körös. Másodévesek. Arany Mihály, Aba Bocsor Dániel, Tenyöd Bocsor Gyula, Tenyöd Bori Mihály, N.-Körös Császi Ferencz, N.-Kőrös Cseh Imre, N.Kőrös Csete Lajos, N.-Körös Csoó Zsigmond, Kecskemét Garzó Pál, Kecskemét Haraszti Károly, Tass Hartman Károly Heileman Dániel, N.-Kőrös Hirkó István, K.-K.-Halas Kaszap Lörincz, N.-Körös Kiss Zsigmond, Paks Kossá Károly, Ocsény Kovács Sándor, Kecskemét Madarász Kálmán, Ns.-Kisfalud Nagy Károly, N.-Körös Német Lajos, Szentes Nyikos Lajos, N.-Kőrös Péczeli Ferencz, N.-Körös Raffai Mihály, Makó Sziládi István, Kecskemét Szabó Pál, N.-Körös Varjas Pál, Miszla. Elsőévesek. Bocsor István, Látrány Darányi Imre, Kecskemét Emödi Sándor, Czegléd Enzsel Lajos, J.-Berény Faragó János, Kecskemét Gaál Sándor, Szathmárihegy Harsányi Pál, N.-Körös Hodos János, Pest Jámbor Gábor, Békés Kovács Ferencz, Szabadszállás Kovács Zsigmond, N.-Körös Katona Mihály, N.-Körös Kocsi Dezső, Rozsnyó Maksa János, N.-Körös Mokos Károly, B.-Komárom Morvái Károly, K.-Sz.-Miklós Nádi Sándor, D.-Pataj Nemesik Imre, N.-Körös Oláh József, Dehreczen Papp Imre, N.-Kőrös Pesti Pál, N.-Körös Prepszent Endre, K.K.Szabadszállás Sár Ját:OS, Csertő Szabó Pál. Kecskemét Szaniszló Sámuel, N.-Körös Szilágyi Lajos, Szabadszállás Tar Károly, Czegléd Tassi Mihály, Kecskemét Zsilli Károly , N.-Székely Váradi Béla, Alsó-Némedi Várad! Gyula, Pest Vári Mihály, Orosháza. IV. Népiskolák. Báró Eötvös József egyház és közoktatásügyi minister ö nmltgának felhívása „Népnevelési egy­letek“ alakítására N.-Körösön is többeknél viszhangra talált. Meg is kisértették a mellette buzgólkodók egy ily egylet létrehozását, alkalmazva annak irányát, hatáskörét, szervezetéi a helyi viszonyokhoz. De a kí­sérlet nem sikerült. Hanem e helyett egyesek buzgósága, az ügy élén nt.Filó Lajos ref. lelkész ur felélesz­tette a már régebben itt alakult, de az idők mostohasága miatt elaludt „Keresztyén segélyező egyletet“ s oly hévvel karolták fel minden rendű és rangú férfiak és nők, vallásfelekezeti külömbség nélkül, hogy az egylet már eddig többet számlál 200 tagnál. Ezen egylet czélja: a városban levő minden vallásfelekezet

Next

/
Oldalképek
Tartalom