Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

39 A Quarneró vizein, 2 p., Pázmány P. válogatott, egyházi be­szédei, kiadta Bellaagh, 3 p., Faludi: Három elbeszélés a Téli éjszakákból, 5 p., Kölcsey szónoki müvei, 5 p., Arany János: Toldi estéje, 5 p., Pajeken Frigyes: Mitaha-sa a puskaporképp Csengery Antal összegyűjtött munkái I—V. k., Vöiösmarty: Zalán futása, magy. Erdélyi, 3 p., Capes W. Livius, ford. Fináey, 2 p., Vörösmarty Cserhalom, magy. Pintér, 3 p., Sophocles: Elektra, ford. Csiky, magy. Lo­sonci, 5 p., Shakspere: Julius Caesar, ford. Vörösmarty, magy. Névi, 5 p., Dr. Molnár István : A váradi sorozás, vagy a szeszesitalok hatása, 2 p., Szitnyai Elek : Tanulmányok, Flammarion : Újabb csillagászati olvasmányok, Hoitsy Pál : A nagy természet és a kicsiny ember, Hajó Sándor: Útköz­ben, Spillmann József: Idegen tájakon, 1 —IX. k., kiadja Tóth Mike, Rosty Kálmán: Gonzaga Szent Alajos élete, Gruber Mátyás : Kostka Szent Szaniszló. Összesen 204 drb. 327 K. 10 fillér értékben. Ajándék: Vass Jenő VII. o. tanulótól Garay János : Szent László, Fodor Gergely III. o. tanulótól Wels : Az időgép, ford. Mikes Lajos, Lampel kiadótól Shakspere : A velencei kalmár, ford. Iiadó, Balassa József : Szemelvények a kódexek irodalmából, Deák Ferencz második felirati be­széde, Kajlós Imre •' II. Rákóczy Ferencz vallomásaiból II. füzet, Roger mester siralmas éneke ford. Turchányi, Ara- nyosrákosi Székely Sándor : A székelyek Erdélyben, Alexan­der Bernát : Shakspere, Priskos rhetor töredékeiből szemel­vények, ford. Szilágyi Sándor, Balogh Pál : A legnagyobb magyar, Márton Tamás III. o. tanulótól Szarvas Izsó : A halász és a szellem, Heltay Gáspár válogatott meséi, Pál Gábor igazgatótól Karácsony. 1904. (a Vasárnapi Újság ki­adása), Szlávik Ferenc tanártól Rolfus Károly : Beppo a lazzaróni fiú, Barabás János IV. o. tanulótól Hargitai : Ne­hány szó, Dr. Balló István tanártól Tóth Ede : A falu rosz- sza, 5 p., Altorjai báró Apor Péter élete és működése, 10 {)., Báthory Endre bibornok és erdélyi fejedelem halála, 10 p., Antal atyától (P. Halmay Antal karmelita) A szerzetes újoncok vezérkönyve, Püspök úr ő Méltóságától Silvio-Pellico: Az emberi kötelességekről, ford. Alleram Gyula, Varga János IV. o. tanulótól Szabó Imre : A falu

Next

/
Oldalképek
Tartalom