Református Kollégium, Kolozsvár, 1887

88. évben, A tanulók névsora 1887— IV. IS e v e Szül été 8 Heve Szüleié s helye | éve helye éve i Mózsa József . . Budapest 1877 I. gymn. osztály. Nagy Endre . . Bádok 75 Nagy Kálmán . . Deés 77 Ács Ferencz . . Kolozsvár 1876 Nesztor Kámil. . Kolozsvár 77 Azbej Mihály . . N.-Kapus 77 Orb Flórián . . Ajtón 75 Balmczai József . Monó 77 l’ánicz Lukács. . M.-Lápos 75 Bartha Albert . . Kolozsvár 77 Pap Emil . . . A -Bán 75 Bőd László . . . N.-Almás 77 Péter József . . K.-Szentkirály 75 Boér Jenő . . . Tövis 77 Polgári István . . Kolozsvár 76 Boér Károly . . S.-Szentandrás 74 Popovics Viktor (mt. Ottlaka 75 Both Ferencz . . Makó 74 Rettegi László Palatka 76 Both Miklós . . Tűre 76 Rosnyai György . M.-Tóhát 78 Csorna Endre . . K.-Szentkirály 75 Schwartz Mór . . Kolozsvár 76 Dán 0 ;távián . . Topánfalva 75 Siovics Izsák . . n 74 Deák Ernő . . . Kolozsvár 77 Solymosi Károly . Deés 76 Demeter László . Felek 75 Szaniszló Bálint . Kolozsmonostor 77 Dózsa István . . Kolozs 76 Sziberth Zsigmond M.-Lápos 75 Drezsán László Fűzes-Szentpéter 71, Szigetid Jenő . Kolozsvár 75 Ferencz Károly . Kolozsvár 77 Szilágyi Elemér . Cseknlaka 74 Ferenczi Sándor . Kolozsvár 77 Szöllosi berencz . Gyalu 76 Fodor Boldizsár Tasnád 76 Teleki Mihály . . Eresztevény 75 Fodor Zoltán . . Budapest 75 Törpényi Ferencz . Deésakna 74 Góth Lajos . . . Kolozsvár 78 Újvári Miklós . . Középlak 76 Gyarmathi Béla . 75 Újvárosi Lajos Lug'is 74 Gyöiffy Elemér br. Varga Sándor . . Kolozsvár 76 (magántanuló) . Ajtón 78: Virág Miklós . . Récse 75 Hell Albert. . . Kolozsvár 77 Virágháti Gyula . lövis 76 Horváth Bálint Keszti 74 Összesen 66. Ilyés Dániel . . Kolozsvár 76 Imre Gábor. . . Bethlen 76 Időközben kiléptek: Jakab István . . Törő k-Szt.-Mik 1 ós 76 Jenei Jenő . . . Marosvásárhely 76: Bay László Juhos Miklós . . Palatka 75 Botha Béla Karpf Jakab . . Kolozsvár 76 Botha István Kerekes Árpád M.-Lápos 76 Ditrói Nándor Keresztes Ödön . Kolozsvár 71 Gazda József Kertész Dénes M.-Bogát. 74 Horváth Albert Kiss Imre . . . N.-Léta 77 Móra Gyula Köpe Sándor . . Kolozsvár 77 Polik József Kulin Ottó . . . 78, Wachner Henrik Liebl Gyula D.-Szentmárton 76 Weisz Lajos Magyari Géza . . Kolozsvár 78 Wohl Márton Máthé Sámuel . . Málom 74j Összesen: 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom