Evangélikus egyházkerület lyceuma, Sopron, 1861

18 3. Christo Pál, Szeghalom, Békésm. 4. Divald Károly, szh. Acsád, lh. Német Sz.-Mi­hály, Vasm. 5. Eisenstein Bernát, szh. Pókafa, lh. Zala-Eger­szeg, Zalam. 6. Fadgyas János, N.-Baráti, Győrm. táp. 7. Gyorgyevics Demeter, Ó-Becse, Bácsm. 8. Handler Jakab, Galgócz, Nyitram. 9. Hornyánszky Lajos, Tab, Somogym. táp. s dijp. 10 Horváth Samu, Ns.-Ládony, Sopronm. táp. s Pfendesack aranydijas (1. V. sz.) 11. Jäger Jósef, Kis-Czenk, Sopronm. 12. Jeskó Ferencz, Kochanóez, Trencsénm. táp. 13. Jeskó Lajos, Csernye, Veszprémm. táp. 14. Illés Zsigmond, Pest. 15. Károlyi Antal, Magy.-Genes, Vasm. 16. Kis Géza, Ns -Kér, Sopronm. 17. Lágler Sándor, Kölesd, Tolnám. Róth-Teleky­féle dijp. 18. Nagy Jenő, Répcze-Szemere, Sopronm. 19. Neuberger Sándor, Harka, Sopronm. 20. Osztroluczky Károly, Poltár Nógrádm. 21. Petrik Gyula, szh. Alsó-Szeli Pozsonym. lh. Sopron. Róth-Telekyféle dijp. 22. Raksányi Kálmán, Kis-Körös, Pestm. táp. 23. Reichenhaller Károly, Sopron. 24. Renner Henrik, Alhó, Vasm. táp. 25. Rosenauer Károly, Beszterczebánya, Zó­lyomm. dijp. 26. Stúr Gustáv, Modor, Pozsonym. táp. s dijp. 27. Szakonyi Mór, szh. Pápa, Veszprémm. lh. Högyész, Vasm. 28. Székács Ferencz, Pest. 29. Szente Pongrácz, Pápa, Veszprémm. 30. Szontagh Miklós, szh. Alsó-Kubin, Árvám lh. Nagy-Szombat, Pozsonym. dijp. 31. Szontagh Szaniszló, szh. A.-Kubin, Árvám. lh. N.-Szombat, Pozsonym. 32. Szovják Hugó, Kőszeg. 33. Takács Ferencz, szh. Magyar-Gencs, lh. Urai­Ujíalu, Vasm. táp. 34. Weiss Salamon, Szombathely, Vasm. Időközben kimaradt: 35. Berke Mihály, szh. Tessanócz, lh. Mura­Szombat, Vasm. 36. Érmei János, szh. Gadács, Somogym. lh. Győré, Tolnám, táp. 81). & ifjysáf. a) Bölcsészeti s első évi jogi-theologiai tanfolyam. 1. Balassa Péter, Szentes, Csongrádm. táp. s Róth-Telekyféle dijp. 2. Fadgyas Jóséi, Nagy-Baráti, Győrm. táp. s Róth-Telekyféle dijp. 3. Kadlecsik Rikárd, Kis-Tapolcsán, Barsm. táp. s Róth-Telekyféle dijp. 4. Kis Lajos, Magy .-Bakony Szombathely, Veszprémm. táp. 5. Köpe Sándor, szh. Brassó, lh. Újfalu, Erdélyhon, táp. s dijp. 6. Lehr Albert, szh. Sz.-Lörincz, Tolnám., lh. Sopron, Róth-Telekyféle dijp. 7. Stubenvoll Mihály, Sopron, dijp. S. Tomka Károly, Dobra, Vasm. táp. s Jettimféle dijp. 9. Wágner Samu, Varsád, Tolnám, dijp. Az első félév után eltávoztak más jogintézetekbe menendők : 10. Andorka Gyula, szh. Légrád, Zalam., lh. Iháros-Berény, Somogym. 11. Hechtel Károly, Győr. 12. Jankó Elek, Magy .-Genes, Vasm. 13. Sárfy Szilárd, Gyöngyös, Hevesm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom