Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1891

Tartalomjegyzék

96 nult elmélotiek gyakorlására. Kk. Zsasskovszky Ferenc és Endre : Egri énekkáté. Tan. S aád Henrik. II. fokosztály. Heti 2 óra. Ének* és dalgyakorlatok, nagyobb vegyes- és férfi négyeskarban. — Kk. Egri dalnok, I—IV. Harmo­nia, komoly és vig dalok szemelvénye. Palestrina: Egyházi ének­karok gyöngyei, ugyanazoktól, — és mások. — Tan. Szabó Ignác. III. Szertári növekedés. A) Könyvekben és folyóiratokban. 1. Tanári könyvtár. Kovács Ernő : Kármán József élete és irod. működése. Lo­sonc, 1890. Móes Szaniszló: Kézirati pálos iskoladrámák az akad- könyv­tárában- Bpest, 1891. Bányik Ignác: A barátkozás Kalocsa, 1891. Badics Ferenc: Petőfi Sándor válog költeményei I. II. Buda­pest, 1888. 5. Dante: A purgatórium. Ford. Szász Károly. Bpest, 1891 ­Lipcsey Adám: Árnyék. Költemények. Bpest, 1891. Erdélyi János: Népdalok és mondák. Bpest, 1846. A Kisfaludy-Társaság évlapjai. XXIV—XXV. Bpest, 1890—91. Faludi: Nemes urfi. Sz. Bellaagh Aladár. Bpest, 1882. 10. Shakespeare: Macbeth. Kiadta: Péterfy Jenő. Bpest, 1892. Harrach József: Német olvasókönyv. IV. köt. Bpest, 1891. Meissner-Burián: Latin phraseologia. Bpest, 1891. Endrődi Sándor: Magy. olvasókönyv a gymn. VI. oszt. szá­mára. Bpest, 1891. Hegedűs István: Összefüggő részek Thukydides műveiből. Buda­pest, 1891. 15. Irodalomtört. közlemények. Sz. Ballagi Aladár. I- évf. 2—4 fűz- Bpest, 1891. Ribbeck Ottó: A római költészet tört. F. Csiky Gergely I. II. köt. Bpest, 1891. A múzsák eredete és nevök jelentése. Bpest, 1891. Szabó István: Dodekatheologia, vagy a 12 isten. Bpest, 1892. Sophoclis Antigona. Ed. Gustavus Kassai. Bpestini, 1891. 20. Euripides: Iphigeneje Auliszban. Ford. Badó Antal. Bpest, 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalom