Református főgimnázium, Nagykőrös, 1870

19 A tápintézeti tápdíj. Egész díjasok egy bóra fizettek: csupán ebédért 5 frtot; ebéd és vacsoráért 7 frtot. Jótéteményesek — kik közé a képezdei tanulók különbség nélkül száraítvák — fizettek: csupán ebédért 3 frtot; ebéd és vacsoráért 5 frtot. A pótdíjt a tápintézeti pénztár fedezte. A tápintézet részére begyült segélyek. A főt. egyházkerület adott 480 frtot; a nagykőrösi reform, egyház 200 frtot; Nagy-Körös városa 10 öl tűzifa helyett 60 frtot; a nagykőrösi reform, egyház hiveitöl begyült pénz- és terményadományokból 101 frt 58 kr. A kecskeméti reform, egyházmegyéből, Czeglédröl pénz- és terményben összesen 37 frt. 80 kr. Gyöngyösről 9 frt. 40 kr. Jászkisérröl 16 frt. Abonyról 8 frt. 40 kr. Ó-Kécské- röl 5 frt. T.-Versenyről 1 frt. Pándról 5 frt. Gombáról 4 frt. Izsákról 2 frt. Szent- Márton-Kátáról 2 frt. Fogadják az illető egyházgyülekezetek leghálásabb köszönetünket a tápintézet iránt tanúsított pártolásukért. Végül kedves emlékül jegyezhetjük fel tápintézetünk azon szives előzékenysé­gét, melyszerint a póttanfolyamon jelen levő tanítók számára az élelmezés árát ügy szá­mította föl, mint a jótéteményes tanulóknak szokta. Képezdei tanulók névsora és születéshelye. Harmadévesek. 1. Bene Ambrus , N.-Kőrös. Cseszkó Sándor, B.-Kajár. Fazekas Zsigmond, Kecskemét. Faragó János, Kecskemét. 5. Gunyics György, Garán-Lök. Hódos János, Pest. Katona Imre , N.-Kőrös. Kaszap Lőrincz , N.-Körös. Kiss Imre, H.-M.-Vásárhely. 10. Konta Sándor, Léva. Kovács Lajos , Szentes. Körtvélyesi Sándor, N.-Kőrös. Mártha János, Cegléd. Mohácsi Mihály , N.-Körös. 15. Nemesik Imre, N.-Kőrös. Oláh József, Debreczen. Pásztor József, H.-M.-Vásárhely. Szaniszló Sámuel, N.-Körös. Sziics Dániel, N.-Kőrös. 20. Tóth László, Szabadszállás. Másodévesek. 1. Antal Gyula, N.-Kőrös. Biró Lajos, Czegléd. Both Sándor, Föth. I. félévben eltáv. Gáspár Imre, K.-Sz.-Miklós. 5. N. Kaszap József, N.-Kőrös. Katona Ambrúzs, N.-Kőrös. Kiss Pál, Kecskemét. II. félévben eltáv. Korsós Ambrúzs, N.-Kőrös. Mártha István. 10. Molnár Pál, Baracska. Nagy Pál, Veröcze. 'A Ozsvald Dániel, Mencshely. Papp Imre, N.-Kőrös. Papp János, N.-Körös. 15. Papp Lajos, Orovicza. Papp Zsigmond, N.-Körös. Bácz Gábor, Szabadszállás. Semetka László, Czegléd. Szécsény Lajos, N.-Kőrös. 20. Zsilka Lajos, N.-Kőrös. Szilágyi József, K.-Ladány. Váczi Károly, N.-Kőrös. Veress Lajos , M.-Berény. Első évesek. 1. Baranyai Albert, Szabadszállás. Czucz János, N.-Kőrös. I. félévben eltáv. 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom