Evangélikus egyházkerület lyceuma, Sopron, 1861

TUDÓSÍTVÁN! dunántúli ág. liitv. ev. egyházkerület pártfogása alatt allé tanévben. Közzé teszi Í»ÍT ■■ 11 ■■ ez idei igazgató tanár. NYOMATOTT SOPRONBAN ROMWALTER KÁROLYNÁL. SOP HH®^]* H r op

Next

/
Oldalképek
Tartalom