Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1916

— 38 — Kiss M. VI. Főapáti segélydíj - - - ­- 100 € Knaute E. IV. Messkó-féle - 90 ­« Kováts E. IV. Szvoboda-féle - - - ­- 300­« Kőszegi J. IV. Fertsák-féle - 200 ­« Král R. VIII. Miniszterelnöki segélydíj ­- 225 — « Král G. II. „ „ - ­- 300 — « Kreutz E. II. „ „ - ­- 300 ­« Lauringer V. Benők-féle - 340 — « Maitz A. III. Dallos-féle - 80 — C Malits J. VI. Krancsics-féle - - - ­- 340­« Patonay S. III. Messkó-féle - 90 — « Seybold L. VI. Pallisch-féle - - - ­- 90 « Szarka E. V. Főapáti segélydíj - - ­- 100 — « Szelecz F. IV. „ „ - - - ­- 100­« Szeli J. III. „ „ - - - ­- 100- — c Travnik VI. Vörös Zs.-féle - - - ­- 53 50 » Összesen 542M0 K 21. Az ifj. segélyző könyvtárból 43 tanuló 288 drb iskolai könyvet kapott, l<b. 900 K. értékben. Az ifjúság összes jótevői fogadják leghálásabb köszöne­tünket ! VII. Egyesületek. Deákségélyző-Egyesiilet. Védője: Mélt. és Főtiszt. Mikes János gróf, megyés püspök. Az 1916/17. isk. évben az egyesület tisztikara : Elnök Pfeffe' János; alelnök: Németh Károly; igazgató: Dr. Bárdos Rémig; ügyész: Dr. Hegedűs János; számvizsgálók: Freh Alfonz és Frey­berger Sándor; pénztáros: Kádár Titusz; titkár: Dr. Hetyei Mo­deszt. Választmányi tagok: Auguszt János, Dr. Dreiszker József f. Freyler Lajos, Jambrits Lajos, Kincs István, Dr. Szemző Sándor. Az 1914/5 — 18/9 ben záródóévkörben tagok : Rendes tagok (4 kor.-val) : Adler Simon, Bobuss Katalin, Budaker Károly f. Czeke Gusztáv, Csernák Szaniszló, Dreiszker József dr. f., Ifj. Eitner Gusztáv, Franki Henrik (Rohonczl, Hrabovszky Lajos, Dr. Hetyei Modeszt, Karenits Ferenc, Kádár T., Kirchknopf M.-né, Knaute R, Korner János, Lauringer Elek, Dr. Lauringer J., Laas

Next

/
Oldalképek
Tartalom