3. oldal, 1173 találat

Találatok

41. 1977-01-23 / 19. szám
[...] rendsiere­panav ok­ismeretlen az itt lakók ké­rése négy éve elhangzik mely fűtve [...] OU rulast is ado lakok kérése vasónk tanuja volt amin S [...] elveszett kerekei séklet írja Holik István még a nagykörúti megálló­ a [...] január 15 én született Ottovay István építész­mérnök Szeged városképének egyik legjelentősebb [...]
42. 1955-10-14 / 242. szám
[...] minden lerményáivevöhely Számos dolgozó paraszt kérése hogy mivel a vasár­napi napot [...] ki is áll mellette Simon István 1051 i szállítsák el Fürdőigazgatóság [...] adásából is A szegedi szurkolók kérése teljesült vasárnap dél­után fél 3 [...] kezdet­tel Játsszák Salgótarjánban Ve­zeti Zsolt István Második mérkőzését Is megnver­te a [...]
43. 1983-08-28 / 203. szám
[...] dr megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a [...] forgalmazónktól sem kap­ 3 A kerese a 8 as troli pótló [...] volna másikat kérni rolni Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az [...]
44. 1955-02-12 / 36. szám
[...] 6 lg Mlhálytele­kl iskola Szekeres István 14 én 4 6 lg [...] UJ Petőfitc epi iskola Bondár István február 13 án 9 12 [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportkü i alapszabály figyelembevételé­vel [...] át­lépési nyilatkozata az új sportkör kérése a sportköri alapszabályok figyeiembevélc­level a [...]
45. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]
46. 2002-03-13 / 61. szám
[...] 444 493 telefonon dr Szemerédi István Egy szűrésre 7 10 főt [...] 62 564 450 vállalkozói igazolványok kérése cseréje módosítása újítása megszüntetése SZEMÉLYI [...]
47. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
48. 1998-04-27 / 98. szám
[...] mintájuk van ami a meg­rendelő kérése szerint leg­alább ezerféleképpen vari­álható A [...] be Palkovics Imre valamint Gaskó István a két érdek­képviseleti konföderáció ve­zetője [...]
49. 2009-10-26 / 250. szám
[...] www plus gratis hu GRATIS Kérésére katalógusunkat postázzuk Telefon 62 558 [...] az SZTE ok­tatója Erre Tóth István a Feke­te Ház vezetője megjegyezte [...]
50. 2006-01-06 / 5. szám
[...] évében hunyt el A család kérése hogy a gyászolók egy szál [...] alapozó időszak következik mondta Ko­csis István edző ezek elsősor­ban erőnléti foglalkozásokból [...] köny­Susányi Zsófia és edzője Hajnal István Fotó Karnok Csaba nyebb a [...] A fiatal tehetség edzője Hajnal István A GTI vezetőedzőjével ér­te el [...]
51. 2008-02-09 / 34. szám
[...] Bejelentkezés 62 551 700 Szent István tér Csongrádi sgt sarok Rendezvények [...] Magyarországra A Pick vezetés kü­lön kérése hogy a kétéjszakás szál­lás helyszínét [...]
52. 1941-10-03 / 225. szám
[...] igj belügyminiszterhez a kijelölés tárgyában kérése azonban nem nyert elintézést Csütörtö­tere [...] első szabad­egyetemi előadását gróf Széchenyi István emlékezetének szentelte Dr Baló József [...] néhány szóval megemlékezett gróf Széchenyi István alkotó nagyságáról Dr Sándor István tanárképző főiskolai ta­nár tartott ezután [...] lyen érdekes módon találkozott Széchenyi Ist­vánban a romantikus álmodó és a [...]
53. 2002-11-15 / 266. szám
[...] társaság címére kérjük szóbeli információ kérése a 30 303 3408 mobiltelefonon [...] Vendég Farkasházy Tivadar és Kelemen István 18 óra BONCZ GÉZA fotókiállítás [...]
54. 1917-12-06 / 284. szám
[...] lesz Hódmezővásárhelyen Nyitrá­ról jelentik Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap városi [...] lesz mely alkalommal P Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog [...] özvegyasszony A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet A kultuszminiszter [...]
55. 1913-05-01 / 101. szám
[...] vá­lasztójogot A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra [...] ajánlva maradtam Illő tisztelettel Zsolnay István É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg ggcligi Kulinyinál [...]
56. 1997-07-29 / 175. szám
[...] az Egyesült Államok ilyen értelmű kérése ellenére SS 23 asaink megsemmisí­tése [...] szakemberek kö­zölte hétfőn sajtótájékozta­tón Orovecz István vezérőr­nagy a Magyar Polgári Vé­delem [...] a portugáliai vendégszereplé­séből hazatérő Kosztándi Ist­ván hegedűművész által alakí­tott vonósnégyes ad [...]
57. 1940-12-01 / 274. szám
ICAKtlSZI ISTVÁN KÁRPITOS mindennemű kárpitosmunkát vállai ARADI [...] ügyében 2 Délmagyarország munkatársától Ba­logh István dr alsóközponti plébános és dr [...] a koesibeállók ügyében Ur Balogh István plébános előadta hogy a töszke [...] város­sal köti össze A tanyaiak kérése az hogy az útat építsék [...]
58. 1934-12-25 / 291. szám
[...] fölött ilyen feliratok díszelegtek fiörcsök István nemzeti lábbeli viseletnek készítő polgári [...] ahova egy kevéske városi segély kérése okából csatoltatott mintha etekintetben 100 [...]
59. 1930-10-10 / 228. szám
[...] bíróságot Azért e mert MuntyAn István és Sarkady Győző táblai bírákat [...] Ferenc később nehezmé­nyezte hogy a kérése ügyében sokáig nem kapott értesítést [...] Sándort Kapossy Gyulát és Balogh Istvánt A biróság így is határozott [...]
60. 1939-06-14 / 133. szám
[...] smték A Délmagyarország munkatársától Ba­logh István dr plébános a Szegedi Szabad [...] járási katonai parancnokkal és Banda István dr közigazgatási előadóval aki Kemenesy [...] iparügyi államtitkárt Sze­ged képviselőit Balogh István dí beadványát Pálfy György dr [...] örömmel vette tudomásul Nagyon életrevaló kérése Rahónak hogy Szegeden alkalmas ingyen [...]