17 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1994-12-27 / 305. szám
[...] 2 ezer tonnával növel­te Minderről Feuer István ügyveze­tő igazgató tájékoztatta az MTI [...] KOMMENTÁR Két ünnep között Brackó István Joggal éltem a gyanúperrel hogy [...]
2. 1972-05-20 / 117. szám
[...] május 24 re dr Garamvölgyi Ist­vánt a Figyelő munkatársát hívta meg [...] muzsi­Jy kust keresett Jel mű­helyében Feuer Má­ria hogy alkotómunkájáról zenével kapcsolatos [...] zenei élet csaknem teljes panorámája Feuer Mária interjúit most kötetbe g [...]
3. 1972-04-01 / 78. szám
[...] záró napján megje­lent a tanácskozáson Feuer Lajos az MSZMP Politikai Bizottságának [...] munkaértekezlet vitáját s felkérésére Szabó István a TOT elnöke adott választ [...] belül a korábbinál nagyobb Szabó István a TOT elnöke záróbeszédét mondja [...] termelőszövetkezetek TI országos kongresszusa Szabó Istvánnak a TOT elnökének zárszavával ért [...]
4. 1970-05-31 / 126. szám
[...] került sor Előadást tartott Szántó István a KISZ járási bizottság munkatársa [...] évi oktatási feladatokat is­mertette Csendes István a Magyar Testnevelési Sport szövetség [...] Hámorok az az 2 Frisch Feuer és egy Strekk Hámora több [...]
5. 1991-01-30 / 25. szám
[...] a levél amelyet Pálfy G István a Hét főszerkesztője kedden kapott [...] foglalja majd el A váltás­ra Feuer Andrásnak a Hír­háttér felelős szerkesztőjé­nek [...]
6. 1962-09-02 / 205. szám
[...] 7040 Taníttassa gyermekét har mónikázni FEUER SÁNDOR zenetanárnál Augusztus 20 fürdőve [...] szerzett így a göncruszkai Dobó István a mezőcsáti Lenin vagy a [...] Rákosi 7 Mo­nostori 6 Nagy István 2 Szcntmihályi Ihász I esetben [...]
7. 1980-04-03 / 79. szám
[...] kohászati gyáregység technológiai ve­zetőjének Yerbó István kohómérnöknek a Dunai Vas­mű pb [...] két évtizedes kiemelkedő eredmé­nyeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc es Ás­ványbányák [...] hibafelvevőnek Kecskés Imre hibafelvevőnek Merész István csoportvezetőnek Németh László csoportvezető helyettesnek [...] Attila költő ERKEL FERENC DU Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
8. 1994-01-18 / 14. szám
[...] László a Budapest Televízió részéről Feuer András mondja el gondolatait az [...] Dózsa Imre Pomogáts Béla Verebes István és Vidovszky László tart előadást [...] és arcok Miskolc ÉM Demjén István pedagógus képzőművész alkotásaiból rendeznek kiállí­tást [...] zenekar híre terjedni kezdett Bergendy István el is hívta őket ál­landó [...]
9. 1976-11-03 / 260. szám
[...] Fischer Fe­rencet Téry Árpád Bethlen Istvánt Suka Sándor Kánya Kálmánt Egri István Kállay Miklóst Tardy Géza Bajcsy [...] Endrét Polgár Gé­za Hitlert Déoi István Kei­tel marsall Simon György játssza [...] ZS b eke de A FEUER CSUKLYA Mb szí szovjet film [...]
10. 1976-04-18 / 93. szám
[...] is vállalhatná az ide­genvezető szerepét Feuer bery Káté aki 17 éve [...] Körötte a bi­zottság tagjai Leskó Ist­ván Takács Miklós Ne­meth László ifj [...] az első mintánál észrevehe­tő Lesko István véleménye is nagyon kritikus Ez [...]
11. 1973-12-01 / 282. szám
[...] es Va uászi Rózsának András Feuer Sándornak és Stiöer Gizellának Sándor [...] és Tóth Piroskának Nó­ra Suszter Istvánnak és Zavar kó Editnek Csaba [...] beszámolói 1973 december 3 Almási Istvánná 1 3 sz terü­leti pártalapszervezet [...] 48 50 18 órától Tóth István 24 sz ált iskola Majláth [...]
12. 1987-01-08 / 6. szám
[...] tetemét találják meg összeállította Hernádi Istvánná Vasárnapi gyermekszínház Színházi kapcsolatok élőben [...] érvényre juttatása is Dr Szabó István megyénk főorvosa a megelőzést és [...] van a filmben Sz Császárkeringő Feuer Fest Bar la Péter sfc [...] Galéria 10 18 Kiss Sunyi István szob­rászművész kiállítása József Attila Könyvtár [...]
13. 1966-01-09 / 7. szám
[...] latin betűkkel írták mint a FEUER JÓZSEF ANDRÁS Keltegető Bújj ki [...] ellenálló maya írás titkát ANTALFY ISTVÁN Színes ceruzák Színes ceruzákat kaptam [...]
14. 1976-06-09 / 135. szám
[...] Rovnyai János Seres Ferenc Sellyéi István Torna Ferenc Torna Mihály Szabad­fogás [...] dr Síi vol­tos Mihály Szilágyi István Var­ga István Vass Károly Veföczi Gábor ÖKÖLVÍVÁS [...] La­jos Szabó Gyula Ta lábos Ist­ván SÚLYEMELÉS Antalovits Fe­renc Baezako Péter [...] bizalmiak munkájának továbbfejleszté­sét vitatják meg FEUER KLÁRÁT várjuk író olvasó találkozóra [...]
15. 1951-11-14 / 265. szám
[...] van szükség a vilmányi gépállomáson FEUER fEEENO levelező Erdőbénye községben visszaveti [...] keréknárüzem dolgozóinak nyílt levelére Solkó István az abaujszántói Petőfi tszcs növénytermelési [...] ka­pott Nem járt jobban Condráa István rém aki még munkaegység könyvéi [...] csökkenti Ott van például Szilágyi István csoport­tag aki teljesen elhanyagolta a [...]
16. 1996-07-26 / 174. szám
[...] 48 341 813 114115 1 FEUER LÁSZLÓ VÁLLALJA AM IK IUJTOK [...] ismerték és szerették hogy FORGÓ ISTVÁN a DIMAG RT nyugdíjasa 61 [...]
17. 2008-10-04 / 233. szám
[...] 370 735 MISKOLC Képcsarnok Szőnyi István terem Széchenyi u 21 Kollektív [...] évet Jávorkút 15 40 ARCpoétika Feuer Mária zenei újságíró 16 05 [...]