Észak-Magyarország, 1994. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-18 / 14. szám

8 ÉSZAK-Magyarország Kultúra 1994. Január 18», Kedd------------APROPÓ----------­F esztivál Bánhegyi Gábor Valamikor réges-régen, egy Bikini koncer­ten a Gárdonyi Ifiparkban Nagy Feró meg­kérte Waszlavik Gazember Petőfi Ulmann Mónika Welorex Sámán Lászlót, hogy mu- I tassa meg a rockzene válságából kivezető i . utat. A rocksámán találékonyan botjával rézsűt felbökött a levegőbe: arra! Azóta sok víz lefolyt a Szinván, és a sok­sok év alatt rádöbbentek az arra illetéke­sek, hogy a népnek szórakozásra van szük­sége. A szórakozás egyik módozata pedig a táncdalfesztivál. Rendeztek is belőle egyet- kettőt, a legtöbb botrányba is fulladt, mert kiderült, hogy nincs pénz. Illetve volt, csak nem azok kapták, akiknek járt. Végül már volt pénz, meg is kapták, akiknek járt, csak addigra már másvalami veszett el. A szín­vonal. Elvis Presley, Jim Morrison és jó né­hány klasszikus még a sírjából is elbujdo- kolna, ha tudná, hogy tavaly Magyaror­szágon egy olyan, a középszintet alulról majdnem pedzegető nótával lehetett fölé­nyesen fesztivált nyerni, miszerint „Öreg járgány szivatóval indul” (feltéve, ha aksi is van a kocsiban). Hála a szervezőknek, ma már ez a nóta is nosztalgiázásra ad okot, mert szombaton beindult a legesleg­újabb táncdalfesztivál. Csak nézem a tévét, hallgatom a hangját és nem hiszek a sze- memnek-fülemnek. Fahangú, botlábú lá­ny ok-fiúk hamiskodnak bele a mikrofonba ilyen dalocskákat, hogy JJióta elmentél, [ azóta nem vagy velem, ó ha visszajönnél, ismét velem lehetnél”, a közönség meg őr­jöng, hujjog, vörösre paskolja összes tenye- recskéjét. Már- már kezdeném elveszteni az összes re­ményt, de muszájból a kamera a pontozá­sok alkalmával végigpásztázza a zsűrit is, így látható válik ország-világ előtt, hogy el­ső elődöntőidé, vagy oda, több zsűritag már megbánta vészes könnyelműségét, amikor elhitte, érdemes vállalni a pontozást, mert itten tehetséges emberek fognak értékelhe- tőprodukciókatmegszólaüatni. Waszlavik ! pedig eldobhatja a botját. Akkor sem hall- | gatott rá senki. Kultúra és közönsége Politikamentes ankét Miskolc (ÉM) - A magyar kultiira napja tisz­teletére Kultúra és közönsége avagy a kultú­raközvetítő intézmények helyzete címmel an­két lesz január 21-én Miskolcon a Bartók-te- remben. A rendezőszervek - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megye Ónkormányzata, a Belvárosi Kulturális Menedzser Iroda és a Holnap című lap szerkesztősége - tegnapi sajtótájékoztató­ján elhangzott, hogy a meghívott vendégek - az ígéret szerint — aktuálpolitikai utalásoktól mentes előadásokat tartanak. A rendezvény reggel 9 órakor ünnepi műsor­ral kezdődik, majd T. Asztalos Ildikó Miskolc polgármestere köszönti a vendégeket és nyitja meg az ankétot. Először a „kultúraköz­vetítők”, a Magyar,Televízió képviseletében Czigány György és Érdi Sándor, a Duna Tele­víziótól Lugossy László, a Budapest Televízió részéről Feuer András mondja el gondolatait az intézmények helyzetéről, szerepéről. Ezt követően az egyes művészeti ágak képvisele­tében Bacsó Péter, Bán András, Dózsa Imre, Pomogáts Béla, Verebes István és Vidovszky László tart előadást. A beszélgetés vezetője Vámos Miklós lesz. Az előző évek hagyományait folytatva a Tár­sadalmi Egyesülések Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége az idén is elismerő okleve­leket ad át azoknak, akik kiemelkedő munkát végeznek a kulturális élet terén. Ezt követően — délután fél 3-tól — Méhes Kati, Tóth-Páll Miklós és Fomwald László, a Szatmárné­meti Északi Színház művészei mutatják be Te vagy a szabadítónk című zenés irodalmi mű­sorukat. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Holnap különszámaként megjelentetik az an­kéten elhangzó előadások szövegét, és ezt sze­retnék a választások előtt a kulturális prog­ramjukon dolgozó pártok figyelmébe ajánlani. Tájak és arcok Miskolc (ÉM) - Demjén István pedagógus- képzőművész alkotásaiból rendeznek kiállí­tást a diósgyőri Ady Endre Művelődési Ház galériájában. A Tájak és arcok című tár­latot január 21-én, pénteken délután 4 óra­kor Hatvani Zoltán országgyűlési képviselő nyitja meg. Nureyev a tehetségekért Miskolc (ÉM) - Tulajdonképpen nem tett sokkal többet Rudolf Nure­yev balettművész a tehetségekért, mint azt az őrült nagy dolgot, hogy élt, hogy dolgozott. Mint klasszikus táncos az egész világot „áttáncolta”. Ám neve sokkal inkább ismert volt Nyugaton, hiszen a Szovjetunióból „ugrott a szabadságba” annak ide­jén. Amikor a vasfüggöny semmivé lett, végre eljöhetett hazánkba, ez volt az első közép-európai ország, amelyet meglátogatott. Sót táncos­ként utoljára a Magyar Állami Ope­raházban szerepelt. Ez adta az ötle­tet, hogy egy évvel halála után itt rendezzenek balettversenyt. Le is zajlott az esemény január ele­jén Budapesten, 19 ország 48 fiatal táncosának részvételével. A művé­szek bemutatkoztak négy vidéki vá­rosban is, így Győrben, Pécsett, Sze­geden, vasárnap este pedig a Mis­kolci Nemzeti Színház közönsége kaphatott ízelítőt a klasszikus ba­lett világából. Mondják az elfogul­tak (?), hogy a balett az egyetlen igazán univerzális művészet. Mert a tánc szöveg nélkül képes „elmon­dani” — közérthetően és vizuális él­ménnyel gazdagítva — a legössze­tettebb gondolatokat. April Ball és Simon Ball Amerikából Ős-Mobil a Vörösmartyban Miskolc (EM) — Éppen huszonöt esztendeje annak, hogy Magyaror­szágon megalakult az első hamisí­tatlan, igazi „rohadt” zenekar (az őszinte-kőkemény zenekarok csak jóval később jelentek meg a palet­tán), a Gesarol, a P. Mobil őse. Kez­detben a hard-rock és a rhytm’n blues feldolgozások játszották a fő­szerepet a műsorban, olyan előa­dóktól merítettek, mint például Manfred Mann, Black Sabbath, Traffic és a Uriah Heep. Az útkere­sés következő szakasza a paródiáké volt, lásd Hol van már az ezüst tál, Prézlidal és a többi. Az igazi áttörést azonban a híres­hírhedt A Hajsza, a Gálya, a Főnix éjszakája címet viselő nóta hozta meg. Erre „indult” be a mélyen tisz­telt nagyérdemű, innentől számífja a hazai rocktörténelem a csápolás időszakát A zenekarban akkoriban Cziránku Sándor (később Gépfolk- ■ lór, Barbaro), Bencsik Sándor, Viki- dál Gyula és Póta András, a későbbi Generál dobosa is. A zenekar híre terjedni kezdett, Bergendy István el is hívta őket ál­landó előzenekamak. A hírnév át­ka, hogy illetékes helyeken is felfi­gyelnek az együttesre, ezért az ak­kori bevett szokásoknak megfelelő­en Gesarol néven előbb az együt­test, majd később a névadó rovarir­tót is betiltják. (Talán ezért is volt fineszesebb Szikora Róbert, amikor jópár évvel később R-GO néven ala­pított zenekart, így az Éber Elvtár­sak nem köthettek bele abba, hogy az elnevezés kísértetiesen hasonlít az ERGO tetűirtóra). A gárdát nem zavarja a tiltás, P. Mobil névvel tűnnek fel az 1973-as miskolci rockfesztiválon. Az idő te­lik, a P. Mobil is kezd nemkívána­tossá válni, a hatalom mindent el is követ, hogy a hihetetlen népszerű­ségnek örvendő csapat még fényké­pen se nagyon lássa a lemezgyárat. Ennek köszönhetően néhányan ott­hagyják a csapatot, a lemezgyárba később bekerülő Mobil már alig ha­sonlít a legendás Gesarolra. 1992. november 20-án néhány ala­pító tag és jóbarát egy koncert erejé­ig újjáéleszti a Gesarolt. A kísérlet olyan jól sikerült, hogy azóta állan­dó klubot működtetnek Kispesten. Néha azonban kiruccannak vidékre is. Mint például január 20-án is, amikor a szerencsések este nyolc órától a miskolci Vörösmarty Műv- ház Livin’ blues klubjában láthat- ják-hallhatják a Gesarolt. A plety­kák szerint a banda olyannyira ké­szül a miskolci fellépésre, hogy erre az alkalomra betanulják a legendás Miskolc című nótát is. Kora hajnali komédiázás Miskolc (EM - FG) - Hiába, a fiúk később érnek! Ezt persze eddig is tudtuk, de a Pécsi Sándor Guruló Színház Sean 0’ Cassey: Hajnali komédia című előadásával újra megerősítette ezt az igazán közhe­lyesnek számító vélekedést. Igazságtalanok lennénk, ha azt állí­tanánk, hogy az előadás fiú-férfi szereplői komolytalankodnak a színpadon, vagy éretleneknek tűn­nének. Nem. Nagyon is fegyelme­zett munkát sejtet az előadás. Lát­szik, hogy felnőtt módra készültek erre a bemutatóra is. Minden apró részlet kidolgozott, minden mozdu­lat pontos. Semmi fölösleges vihán- colás, semmi ripacskodás. De csak nem akar bejönni a taps, a nevetés! Mintha a premier közönsége is megilletódve figyelné, hogy mi tör­ténik a színpadon. Milyen gyerek még, és már milyen kétszínű! Bort iszik és vizet prédikál. Tekintetét az égre emeli, és közben a szeretőjét si­mogatja. De a barátja sem sokkal jobb! Tényleg olyan, mintha részeg lenne, bár időnként mintha túlját- szaná szerepét. Mégis elhisszük ne­kik, hogy ilyenek. És ez még dicsé­ret is lehetne. De gyermekségük mi­att mégis kicsit riasztó ez a komédi­ázás. A két fiú - Kriston Ákos és Csiszár István - mellett a két lány feltűnő­en felnőttebb. Bár lehet, hogy élet­koruk szerint ók sem idősebbek, mint partnereik. Mogyorósi Edina Angéla szerepében minden ravasz­ságra képes érett nő. Tud hódítani, csalni is, de azt még ó sem tudja el­hitetni, hogy gyerekekkel kezdene ki. Antal Anita Mossi kisasszony­ként, mint igazi komika mutatkozik be. Színre lépésekor feloldódik a kö­zönség. Az ó játékán érződik, hogy túljutott a kamaszkor zavarán. Mer csúnya lenni, esetlen, és mert a sze­rep úgy kívánja, hát butácska is. Az előadás előtt a játékmester, Tu- lák Andrea felhőtlen szórakozást, fergeteges komédiát ígér. A komédi­ával nem is lenne baj, a rendezőt, Szép Lászlót és a szereplőket sem Kriston Ákos és Mogyorósi Edina hibáztathatjuk, de a félórányi já­tékidőből csak néhány perc a felsza­badult nevetésé. Ezzel a bemutató­val még várhatták volna néhány évet. Mindezek után már csak arra kelle­ne választ adni, hogy milyen dara­bokat válasszanak a diákszínját­szók. Különösen akkor nehéz ez a kérdés, ha nem csak önmaguk örö­mére, vagy a szerepjátszás nevelő- hatása miatt, ha tetszik, drámape­dagógiai megfontolásból bújnak más ember bőrébe a fiatalok, ha­nem az előadással hatni szeretné­nek, felemelni bennünket minden­napi emberségünkből, vagy esetleg Fotók: Dobos Klára „csak” szórakoztatni akarják a kö­zönséget. Mert ha ez utóbbiakra vállalkoznak a fiatalok, akkor szá­molniuk kell a közönség elvárásai­val is. A Pécsi Sándor Guruló Szín­ház tagjai vállalják a megmérette­tést. Ma este a Szemere Bertalan Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Kollégi­umában, Holnap pedig a Győri ka­pui Középiskolai Kollégiumban mutatják be az egyfelvonásos vígjá­tékot. Ugyancsak ezzel a darabbal neveztek be a január 20-án, csütör­tökön kezdődő balassagyarmati Ka­marajátékok Országos Fesztivál­jára. Kazinczy-címer Sátoraljaújhely (ÉM) - A Ka­zinczy család egyik leszármazottja, Kutas Sándomé értékes ajándéko­kat adott át a Sátoraljaújhely közi ponttal tevékenykedő Kazinczy Fe­renc Társaságnak. Az ajándékok közt van például a festett Kazinczy- címer és a család történetének két­kötetes feldolgozása. Tankönyvkiállítás r Miskolc, Sárospatak (ÉM) - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pe­dagógiai és Közművelődési Intézet január 19-én, szerdán Miskolcon az Andrássy u. 96. szám alatti épületé-* ben, másnap január 20-án pedig a' sárospataki Áipád Vezér Gimnázi­umban tankönyvkiállítást és -vá­sárt rendez. Mindkét helyen és na­pon délelőtt 10-től este 6 óráig te-; kinthetó meg a kiállítás, és ugyan­csak mindkét napon délután 2 órá­tól az idei tankönyvrendelésról tar­tanak szakmai tájékoztatót. Fesztiválkiadvány Miskolc (ÉM) - A Miskolci Feszti­váliroda Miskolc város és B.-A.-Zr megye kulturális és művészeti in­tézményeit, 1994. évi programaján­latát, valamint idegenforgalmi ne­vezetességeit és eseményeit repre­zentatív három nyelvű (angol, né­met, magyar) kiadványban tervezi bemutatni, mely teijesztésre kerül kül- és belföldön egyaránt. Kérik az idegenforgalmi, vendéglá­tóipari, turisztikai vállalkozások és cégek - akik megjelenni szándékoz­nak a kiadványban - sürgősen je­lentkezzenek az alábbi telefonszá­mon: 349-843, vagy személyesen: Fesztiváliroda, Miskolc, Kossuth u. íi. : Színház németül Kazincbarcika (ÉM) - Pittip- latsch hat Geburstag címmel a Szekszárdi Német Színház német nyelvű gyermekműsorát láthatják az érdeklődők a kazincbarcikai Eg- ressy Béni Művelődési Központban január 19-én, szerdán délután 2 órától. Menedzserképzés Miskolc (ÉM) - Másoddiplomát adó három féléves kulturális mene­dzserszakosító képzést indít febru­ártól Miskolcon a Pedagógus Szol­gáltató Iroda és a nyíregyházi Bes­senyei György Tanárképző Főisko­la. Bővebb felvilágosítást a Pedagó­gus Szolgáltató Irodától (Miskolc, Kossuth u. 11. telefon: 327-689) és a szervezőtől, Bartha Évától a 349-843-as telefonszámon kérhet­nek az érdeklődők. Kassai mese Miskolc, Sárospatak (ÉM) - Á Hókirálynó című zenés mesejátékot mutatja be ma, kedden délelőtt 10 órától és délután fél 3-tól a kassal Thália Színház társulata a Vasas Művelődési Központ színháztermé­ben. Január 20-án, csütörtökön dél­után 2 órától pedig a sárospataki Művelődés Házában vendégszere­peinek a kassai művészek a Hóki­rálynő című előadással. Nyílt nap Paks (ÉM) - A paksi Energetikai Főiskola pályaválasztási nyűt na-- pót tart az érdeklődő fiatalok szá­mára február 4-én, pénteken déle­lőtt 9 órától délután 3-ig. Ezzel a le­hetőséggel szeretnék elősegíteni az érettségiző fiatalok pályaválasz­tását. Divat-show Miskolc (ÉM) - A Garmond-X Mo- dell-stúdió közkívánatra divat- show-t rendez a Rónai Sándor Mű­velődési Központban január 19-én, szerdán este hat órától. Jegyek a Miskolci Nemzeti Színház jegyiro­dájában, illetve a művelődési köz­pontban válthatok. Pótszilveszter — Karda Beátával Miskolc (ÉM) - Pótszilveszteri bál lesz január 21-én, pénteken este 7 órától szombat hajnalig a Vasas Művelődési Központban. Az est vendége: Karda Beáta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom