325 találat (0,283 másodperc)

Találatok

1. 1975-05-21 / 117. szám
[...] I Képviselő jelölőgyűlések a megyében Garán Mándics Mihályt jelölték Hétfőn este Garán a filmszín­házban képviselőjelölésre gyűl­tek össze [...] új 6 tantermes iskola épült Garán Négy tanteremmel bővült a dávo [...] jelen­tett a szaktantermes oktatás be­vezetése Garán és Katymáron Nemzetiségi politikánk alapján [...] német és délszláv nyelvű oktatást Garán és Katymáron or­szágosan elismert kísérleti [...]
2. 1979-09-18 / 218. szám
[...] az állami gaz­daság Baján Bácsbokodon Garán a Bajai Mezőgazdasági Kombinát építői [...] sportlétesítményét is A Vaskúttal szomszédos Garán ugyancsak a helyi mezőgazdasá­gi szövetkezet [...] a Vörös Csrillag Tsz brigádja Garán az áfész számára Tevékenyen köz­reműködtek [...] tantermes oktatási központtá alakult át Garán a helyi általános iskola Képünkön [...]
3. 1975-10-11 / 239. szám
[...] lakosság köréből választották Járásunkban Hercegszántón Garán és Katymáron délszláv iskola működik [...] klubok Ilyenek mű­ködnek Baján Bácsalmáson Garán Csávolyon és Herceg szántón Ugyancsak Bácsal­máson és Garán illetve Káty máron irodalmi körök [...]
4. 1980-06-01 / 127. szám
[...] délszláv és német nemzetiség lakta Garán 1950 ben alapították meg az [...] közös munkájáról és mindazokról akik Garán a nagy­üzemi gazdálkodás fejlesztése ér­dekében [...] kas munkát végeztek Részt vet­tek Garán és Bácsszentgyörgyön a két település [...]
5. 1978-02-17 / 41. szám
[...] két fogalom szinte elválaszthatatlan egymástól Garán Talán ez is a magyarázata [...] munkáért Az eredeti összegből terveztük Garán a Buinyevác ut­cában szilárd útburkolat [...] felújí­tunk egy egészségügyi szolgálati lakást Garán Idei tervünkben szerepel a közvilágítás [...]
6. 1977-05-01 / 101. szám
[...] Dí­szes vitrinben érmek kupák ok­levelek Garán a Vörös Hadsereg útja 78 [...] I be kerül Hívták maradt Garán A Bácskában sokan emlékeznek rá [...] uta­zok haza Feltétlenül írja meg Garán kívül egyetlen magyar falu sem [...]
7. 1978-09-13 / 216. szám
[...] napjaiban kezdődtek Bácsalmáson Baján Katymáron Garán Miskén Du naegyhazán Hajóson Csávolyon [...] egy községi ta­nácsülésen például Katymáron Garán Csávolyon Hajóson Du­naiegyházán és a [...]
8. 1975-06-17 / 140. szám
[...] dél­előtt 9 ig leadta szavazatát Garán a kettes szavazókörzet­be fiatalok népes [...] le szavazatát 0 Kricskovics Mária Garán a Vörös Csillag Tsz bolti [...]
9. 1979-02-13 / 36. szám
[...] a felszámolását meg­kezdtük így például Garán tag­sági összefogással célrészjegyek kibocsátásával illetve [...] az áfész nem tud beru­házni Garán például megkedvel­ték a pacalt s [...]
10. 1979-09-05 / 207. szám
[...] Csi klérián Valskúton Katymáron és Garán bunyevácok élnek Va­lamennyien horvátok kevés [...] magáról vonzó programjaival Katymáron és Garán nyelvoktatá­si kísér leteket kezdeményeztek Hercegszántón [...]
11. 1976-06-15 / 140. szám
[...] 35 gyes Balogh II 5 Garán I 5 9 SZVSE 36 [...] 11 12 48 42 37 Garán II 5 Lapusnyik l 3 [...]
12. 1980-12-29 / 303. szám
[...] bizonyos arány hanem mert itt Garán több a női foglalkoztatott mint [...] helyi erőre Erre igény van Garán minden család 500 forin­tos hozzájárulást [...]
13. 1975-04-24 / 95. szám
[...] interpel­lációkkal zárult a tanácsülés TANFOLYAM GARÁN E héten fejeződött be Garán a ta­nácstagok háromhetes szakmai to­vábbképzése [...]
14. 1975-06-13 / 137. szám
[...] Folyt ugyan néhol szűkebb hazánkban Garán és Katymáron például nemzetiségi oktatás [...] egy országos szintű iskolakísér­let folyik Garán illetve Katy­máron Az Országos Pedagógiai [...]
15. 1976-04-27 / 99. szám
[...] örvendetes hogy Bácsalmáson tíznél több Garán hét Nagybaracskán pedig nyolc művészeti [...] ahogyan a népdalkörök is Nagy­baracskán Garán Hercegszántón és Szalkszentmártonban sok fia­tal [...]
16. 1977-03-20 / 67. szám
[...] lélekszám alatt van Az iskolaigazgatós Garán van a községben kihelye­zett tagozat [...] biztosítja az adóügyi munkát ugyancsak Ga­rán végzik Említhetek azonban más példát [...]
17. 1980-10-12 / 281. szám
[...] magasfokú technikai felkészültségét repre­zentálják a Garán és Katymá ron fellelt színes [...]
18. 1975-09-16 / 32. szám
[...] víznek kellett lefolynia az An garán Jóval kevesebb kellett volna ha [...]
19. 1977-01-01 / 1. szám
[...] az 1 es 2 es Garant gépeken A cigarettagyártáson szi rt [...] ég íéS 2 es típusú Garant gyártógépek nybm i dájáyal viszonylag [...] kettő Ugyanis az 1 es Garant gépen is más a nyomdaszer­kezet [...] az 1 és 2 es Garant gépekre mint a gyártás többi Garant gépén is van Valószínű mindenki [...]
20. 1980-07-16 / 165. szám
[...] vül kerül a figyelem su garán a döntési mechaniz­mus időigénye holott [...]