4. oldal, 369 találat (0,037 másodperc)

Találatok

61. 1936-02-25 / 48. szám
[...] tagokat Répds Rezső titkári és Farkas János pénztári jelentése után megejtették [...] orvoshivóf 174 Ma délután János vitéz a jó gyermekek­nek 3 MAKÓI [...] uccai há­zából négy tyúkot Grécz Sándorné Oroszlán uc­cai házából három tyúkot [...] számára Anyakönyv birek Házasságra jelentkeztek Farkas Henrik Schwartz Margittal Házasságot kötött [...]
62. 1936-03-20 / 69. szám
[...] János Tóth Gyula özv Gulyás Sándorné ifj őrdögh József Bórőcz Sándor [...] Antalné Tom­bácz József Ágoston János Farkas József Ro­zi ár József Németh Márton özv Kecskeméti Sán­dorné Szép Lajosné Horváth Sándorné dr Rácz Aladár Hungária szál [...] Március 26 án Korlátlan italmérők Vitéz Torjai Ferenc Csonka Mária Szántai [...]
63. 1936-04-05 / 88. szám
[...] Széchenyi tér 17 Kinevezések Dr vitéz Imeos György főis­pán Kövér Tibor [...] Katona János 77 özv Kiss Sándorné 82 Bauda József 79 özv [...] 40 özv Németh Györgyné 41 Farkas Ignác 68 özv Mucsl Ferenc­né [...] Bácskai Pál 9 hónapos Kocsis Sándorné 28 éves korában helyben és [...]
64. 1936-04-26 / 104. szám
[...] 21 K 1400 pengőért t Farkas Illés és neje eladlak Csűri [...] pengőért Dobó Antal eladta Máirai Sándornénak az Alsó­városi nyomás dűlőben lévő [...] 5000 pengőért Hamar Erzsébet eladta vitéz Nagy Ferencnek a Pécskai u [...]
65. 1936-05-06 / 112. szám
[...] Dorozsma Az Itteni akciót dr vitéz Imecs György Szeged főispánja szeretettel [...] B e d ő Jánosné Farkas Vincéné Brunner J Jenőné F i a 1 a Károlyné vitéz Balázs Istvánné dr Ma tuso­vi [...] Eszes Imréné Kiss Ferencné Rácz Sándorné Bittermann Károlyné Németh Ferencné Tóth [...]
66. 1936-05-10 / 116. szám
[...] Katalin Koncs László István és Farkas Viktéria Csonka József és Hódi [...] 56 Guba József 22 Bárdos Sándorné 78 Szánkó János 37 Dómónkos [...] Ernő és neje riadták Kársai Sándorné­nak a Rókusi f f 218 [...] pengőért Rácz Mihály eladta Zsemberi Sándornénak a Tarján dűlőben lévő 307 [...]
67. 1936-07-26 / 177. szám
[...] nőm ampánk és nagyanvánJk Eucfai Sándorné temetésen részvétükkel és tuáb arJomá­nyukkal [...] 15 én a Já­i nos vitéz előadására kulturvonatot indítanak mennyiben 300 [...] Kurusa József és ne­je megvették Farkas Mihály és társai 306 négy­szögöl [...] végül Kenéz József megvette Kardos Sán­dorné 718 négyszögöl kákási járandőját 800 [...]
68. 1936-08-18 / 195. szám
[...] Szombaton országos állatvásár volt Makón vitéz Kertész János nlgyői kisgazda lovat [...] éves Gróf Pálffy ncca 64 vitéz Kertész János 11 éves al­evői [...] tárandó 101 sz özv Nagy Sándorné Fekete Ro­zália fi éves TVrczel [...] Délmagyarország regénye HULLÓ CSILLAGOK Irta FARKAS ANTAL x fiiesta Szanatórium Budapest [...]
69. 1936-08-30 / 205. szám
[...] Sándor Bózsa Erzsébettel Bullás István Farkas Máriával Szép Antal Matovits Ju­liannával [...] Frotoics Etelká­val Elhaltak ózv Balog Sándorné 75 özv Sziko­ra Gvörgvné 78 Farkas János 20 Csiliga Károly 55 [...] MANSz a frortharcosok és a vitézek küldenek díszru­hás küldöttségei Résztvesz az [...]
70. 1936-08-30 / 205. szám
[...] a belvárosi római kath plé­bániatemplomban Farkas Erzsébet Ágnessel Anyakönyvi hírek Házasságra [...] Erzsébettel Házasságot kötöttek Nagy József Farkas Erzsébet Ágnessel Német Ferenc Mihály [...] részét 200 pengőért Gal­góczi István vitéz Szabó Mihály és neje Váradi­ucca [...] 10 450 pengőért özv Kocsis Sándorné Var­ga Antal Wlaslty ucca 28 [...]
71. 1936-09-03 / 208. szám
[...] Mtóo Csonka Vlneze pék Baranvi Sándorné pék Farkas f jo pék Tombác Antal [...] János mé­hMí Bodó Jánóí kóvács vitéz Széli András te metkerési vállalkozó [...] z tászlóné női fodrász Kiss Sán­dorné női fodrász Tóth Mihály asztalos [...]
72. 1936-09-15 / 217. szám
[...] hogy a kasszafurásban társa volt Farkas Lajos 20 éves nagyváradi születésű [...] Kálvária ucca 8 özv Föld­váry Sándorné Zöldfa ucca 5 Barna Endre [...] Ko­rom Lászlóné Kárász ucca 9 vitéz Nagy Ferenc Feketesas ucca 6 [...] Ferenc Mérey uoca 6 b Farkas József Vítéz ucca 3 Pécsi György Kossuth [...]
73. 1936-09-24 / 225. szám
[...] Korona uoca 26 özv Csányi Sándorné Ko­rona uoca 26 Csányi Sándor [...] János Jakab Lajós uoca 3 Farkas Imre Va­léria tér 13 Faragó [...] kiállítását élénk érdeklődés kiséri Kinevezés Vitéz dr I m e c [...] Máv igazgatósága elsőbbsé­gi igénnyel bíró vitézek frontharcosok és hadirok­kantak részére 81 [...]
74. 1936-09-27 / 228. szám
[...] Guganovics Lajosné és társai eladták Farkas József és nejének a Brthlcn [...] a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja Dr vitéz Gombos József Szent György ucca [...] Kelenien ucea 5 özv Pár­tos Sándorné Deák Ferenc ucca 2 Szabó [...] Zerge­ucca 5 özv dr Kain Sándorné Pallavicini ucca 5 F isler [...]
75. 1936-10-27 / 254. szám
[...] jelentik A főpol­gármester ma aláirta vitéz Kiss Lajos mi­niszteri osztálytanácsos Budapest [...] Testvéreknél Széchenyi tér özv Gróf Sándorné fájó sziwei tu­datja hogy testvére [...] Vazul A társasá­nak régi ellenlábasa Farkas István mugyares nádi földműves is [...] szokott a haragosok összeszólalko tak Farkas István Gurzó társaságából kihívta a [...]
76. 1936-11-15 / 270. szám
[...] lesi földjét 620 pengőért Apiok Sándorné Varjú Sándor 311 négyszögöl bellelkét [...] Anyakönyvi hirek Házasságra Jelentkeztek M Farkas János Molnár Erzsébettel Házasságot kötöttek [...] Albert Sz Nagv Ida Juliannával vitéz Kován Gvula Bíró Etelkával Török [...] 28 Yéeislínger Já­nos 67 Kertész Farkas 26 Konijász Györav Katona János [...]
77. 1937-01-17 / 13. szám
[...] Gránitz Józsefné eladta özv Takács Sán­dornénak a Hoffmann telep 66 sz [...] eladta Ábrahám Türes József­nak a Farkas dülőben levő 1014 n öl [...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...]
78. 1937-01-20 / 15. szám
[...] részt a te­metésén A gyászszertartást vitéz Bánáti Pé­ter ref lelkész végezte [...] Dávid Gábor és neje Takaji SAndorné 449 négyszögöl leleiutmenti járandó földjét [...] reg­gel holtan találták Szeged Atokházán Far­kas Szilveszteri esztendős gyermeket Far­kas Szilveszter halálával kapcsolatban az a [...] a gyermeket szülei helyesebben apja Farkas József halálra kí­nozta mert nem [...]
79. 1937-01-31 / 25. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Csákv Andorné Csányi Antalné Dobó Sándorné Erdélyi Józsefné Gera Jánosné Hegedűs [...] Török Ferencné TakSes Fe­rencné Vőneki Sándorné Vida Jánosné Leások Bálint Bözsike [...] Erzsike Fejes Ilike Faragó Irénke Farkas Bözsike Gál Jucika Gárdián Ilonka [...]
80. 1937-02-09 / 31. szám
[...] Jenőné dr Holló Samuné Szántó Sándorné dr Lővy Émil­né özv Cserő [...] Egán Ernőné Nemes Miksáné Lénárd Sándor­né dr Grüner Istvánná dr Eisner [...] bálon megje­lentek Glattfelder Gyula püspök vitéz dr Imecs György főispán dr [...] vették ki a közgyűlés kezéből Farkas Imre majd dr Csorba János [...]