119 találat (0,260 másodperc)

Találatok

1. 1973-04-17 / 89. szám
[...] munkájukat a sza­vazatszedő bizottságok a távoli tanyákra a szövetkezet gépkocsi­jával vitték [...] szavazatszedő bizottság elnöke elmondta egy távoli tanyán lakó asszonyt vittek haza [...] választók szállí­tását gépjárműveket biztosítottak a távoli tanyákon lakók részére Ennek is köszönhető [...] rendben történt V ándorurnákkal a tanyákon A kunszállási választók három külterületi [...]
2. 1963-01-26 / 21. szám
[...] Bajai Járási és Városi TST Távoli tanyákon r A Sportvezető és Edzokepzo [...] ki célul megkísérelve bevonni a távoli tanyákon élő fiatalokat a sportolásba a [...]
3. 1988-12-22 / 304. szám
[...] Egy halom hasított fa A tanyákon mindenki azt beszélte hogy Köteles [...] Vágó Pálnét Márpedig ha a tanyákon mondanak valamit annak mindig van [...] hasított fa miatt beszélték a tanyákon hogy Köteles Jóska meg Vágó [...] Tóth István fotóművész képei ezúttal távoli földön láthatók Szívünk szerint ajánlanánk [...]
4. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
5. 1995-04-05 / 80. szám
[...] nyugdíjasok­nak akik közül nagyon sokan távoli tanyákon élnek magá­nyosan s még csak [...]
6. 1973-07-01 / 152. szám
[...] kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok A gyors munka [...]
7. 1984-04-24 / 96. szám
[...] is próbálják lerögzíteni közeli s tá­voli kultúrák zenei hangzásvilá­gát Ez a [...] Erzsébet Kollár István kitüntetése A tanyákon sokáig folyt a vita arról [...] össze­jönnénk Ha volt azelőtt a tanyákon mozi vagy valami előadás az [...] a vasárnap estéket odakint a tanyákon Tóth Tibor TALLÓZÁS FOLYÓIRATOKBAN 1 [...]
8. 1986-01-28 / 23. szám
[...] nagyon jó bará­tok voltak A tanyákon mindenki tudta róluk hogy még [...] Béküljünk ki Ettől fogva a tanyákon en­nek a mondatnak olyanféle je­lentése [...] amikor már mindenki beszélte a tanyákon hogy So­modi Bálint abbahagyta az [...] egy kád vízbe Bár igen távoli a hasonlat mégis valahogy így [...]
9. 1978-01-19 / 16. szám
[...] figyelmét azokra a lakott településektől tá­voli tanyákon élő idős emberek­re akik nélkülözik [...]
10. 1979-06-21 / 143. szám
[...] jön­nek az iskolások is a távoli ta­nyákon élő idősebb emberek is hogy [...]
11. 2002-01-05 / 4. szám
[...] F ISTVÁN F élnek a tanyákon az emberek Rendőrség Kétségbeesett hölgy [...] vezetője megnyugtatásképpen elmondta elindult a tanyákon élők biztonságát szolgáló orszá­gosan egyedülálló [...] If­júsági magazin 20 30 A távoli otthon kanadai sci fi 22 [...]
12. 1983-02-03 / 28. szám
[...] ezren élnek a lakott területektől távoli tanyákon az alföldi megyékben Bi­zonyíték erre [...]
13. 2000-11-03 / 257. szám
[...] nem lehet közbiztonságról beszélni A tanyákon élők úgy vélik a bű­nözés [...] mint nap je­len vi a tanyákon külterülete­ken ía a kapcsolattartók gya­nús [...] egy hálózati host géphez egy távoli munkaállomást fix bérelt vonali kapcsolat [...]
14. 1978-11-21 / 274. szám
[...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon élték le az életüket miből [...] akik sárba sötétbe süllyedt falvakban tanyákon él­ték le az életüket miből [...] esztendő nyomasztó ese­ményeiről Miközben a távoli hadszíntereken hol csendesedett hol erősödött [...]
15. 1970-11-20 / 272. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még csak [...]
16. 1954-12-01 / 284. szám
[...] maradt család városainkban falvainkban a távoli tanyákon és a messzi pusztákon akit [...]
17. 2002-05-06 / 104. szám
[...] FOTÓ RAJNAI ATTILA m ástól távoli helyen égett az aljnövényzet mondta [...] kollégája által mondottakat az egymástól távoli fel­lángolásokat a szél is okozhatta [...] tűzoltók gyanúját erősítették a kör­nyékbeli tanyákon élők is Elmondták hogy a [...]
18. 1955-09-20 / 221. szám
[...] elé A falvakban és a távoli ta­nyákon még dühöngve pusztí­tott az átkr [...]
19. 1972-04-15 / 88. szám
[...] házhoz pedig különböző folyóirat A tá­voli tanyákon nehéz körül­mények között élő emberek [...]
20. 1963-06-14 / 187. szám (137. szám)
[...] ágazatában dolgoznak és különösen a távoli tanyákon igen nagy a szerepük pártunk [...]