3. oldal, 92 találat (0,522 másodperc)

Találatok

41. 2011-10-22 / 31. szám
[...] borait A borokat Ipacs Szabó István főborász mutatja be de emellett [...] 16 órakor a főszékesegyházban Baróti Ist­ván orgonaművész koncertje zárja a napot [...] os dorogi kapitányságvezető és Szemán István 56 os nemzetőr parancsnok volt [...] irodalmi összeállítást ad elő a Bozóky Mihály Általános Iskola 8 osztálya [...]
42. 1913-12-07 / 49. szám
[...] ára 10 korona a Szent István Társulat rendes tagjai azonban tagilletményül [...] tarthat számot Decemberi száma vezető­cikkében Bozóky Alajos dr befejezi intuitiv tanul­mányát [...]
43. 1996-06-20 / 25. szám
[...] án vette fel az is­kola Bozóky nevét A helyes megfejtők között [...] Szent Teréz templom 4 Gál István ltp Bárdos László Gimnázium Kossuth [...]
44. 2004-10-21 / 209. szám
[...] labdarúgó után­pótlás gondjait hivatott megoldani Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] kö­szöntötte Meggyes Tamás polgármes­ter Szent István városának önkor mányzata a tavalyi [...]
45. 1911-07-16 / 55.szám
[...] legények legbicskásabbjai a hires Bábszky István és Fe­rencz Lőrincz Mihály Páva István Gerendás Ferencz Gruber István és Zsák Mihály ittak ott [...] Zoltán az orosz festőmüvészetet dr Bozóky Dezső tengerész orvos Makkaóból közöl [...]
46. 1906-08-05 / 31. szám
[...] Az én anyósom Irta Nádler István A gyöngébb szívűek vigasztalására előre [...] megismerkedjem holnapi utazó­társaimmal Petheli és Bozóky urakat ismeri szó­lítom meg a [...] és népboldogitók táborá­hoz csatlakozott Szent István keresztény országa ellen tör s [...]
47. 2004-01-22 / 3. szám
[...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István Tragédia a sakkmérkőzésen Az Esztergomi [...] ellen A Burghardt József Horváth István Meixner Ferenc Kovács Géza Malatinszky [...] Ennek elismerméseként az MLSz ré­széről Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...]
48. 1936-04-19 / 32.szám
[...] e 11 órakor a Szent István Fürdő Szálló nagytermében D ti [...] Zoltán ny államtitkár ifj Balogh István orszgy képv ifj dr Meskó [...] Szemere Béla igazgató főorvos dr Bozóky Lajos ny főszolgabíró Hlétky Gyula [...] Árpád fő kerületi főtitkár Polacsek István városi képviselő A Virágos Esztergomé­mozgalom [...]
49. 1996-05-09 / 19. szám
[...] 7 20 óra között Tóth István emléksportnap judó verseny az esztergomi Szabadidőközpontban 15 óra Bozóky Mihály emléktábláját avatják föl a [...] 2 között Május 10 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...] 25 Május 20 24 Szent István gyógyszertár Bajcsy Zs u 11 [...]
50. 1910-06-05 / 23. szám
[...] jelöltek érdekében működött Főegyházmegyei hirek Bozóky Géza a budapesti vörös kereszt [...] beszéd van melyet P Faludi István nagyszom­bati jezsuita páter tart Vegyünk [...] látogató közönség épúgy mint Szent István napkor az államvasutakon kedvezményes jegyekkel [...] szintén ve­lök tartott Leszavaztak Adamcsa István gyolcsos Agatsin Gyula bencéstanár Babura [...]
51. 2005-11-19 / 227. szám
[...] szó­laltak fel A köszöntőt Horváth Ist­ván múzeumigazgató mondta és be­szédében rámutatott [...] Grosics Gyula az MLSZ el­nökével Bozóky Imrével közösen Lipcsébe utazik ahol [...]
52. 1903-11-22 / 47. szám
[...] izr Esztergom Házasságot kötöttek Petróczi István r k földm és Kicsindi [...] k 77 éves végelgyengülés Gulyás István ev ref mozdonyvezető fia gyermekaszály [...] Egy trombita tit­kaiból Elb Kincs Istvántól 3 képpel Béka egér harc [...] Vargha Dezső től III Dr Bozóky Alajos Magyar katholikus egyházi jog [...]
53. 1931-03-04 / 25. szám
[...] meg Előadás Jeruzsálemről vetí­tett képekkel Bozóky Gyula ve­zérkari ezredes márc 5 [...] az érelmmesct éil A Szent István lövészegylet megkezdte szereplését Kedvező auspiciumok [...] Move E S E Szent István lövészcsapata a mű­egyetemi F C [...] közgyű­lését melyre a Move Szent István lövészcsapat tagjait ezúttal hívja még [...]
54. 1933-06-04 / 44.szám
[...] és gondos munkájáról is Reviczky István főbíró kérelme Reviczky István komáromi főbiró azt a kérelmet [...] 5 Jöjj el Jézus nép­ének Bozóky gyűjteményéből 1797 6 Baini Tanis [...] Eljegyzés Kubányi Klárát el­jegyezte Kiss István dr Minden külön értesítés helyett [...]
55. 1931-03-08 / 27. szám
[...] van ára sőt egyes Stefanek István és neje Pásztor Bor­mezőgazdasági terményekben [...] János és társaitól meg­vett Kovács István és neje Holop Erzsébet kenderesi [...] Jánosné és társaitól megvett Jódobronya István és neje Cserép Erzsébet kistódűlői [...] u 5 órai kezdettel v Bozóky Gyula vezér­kari ezredes tartott ott [...]
56. 1931-08-23 / 92. szám
[...] pécsi egyetemi tanári kar nevében Bozóky Géza dr rektor mondott üdvözlő [...] kikapcsolni Pécs város nevében Makay Ist­ván helyettes polgármester köszön­tötte az egyházfőt [...] a győri országos uszó­kongresszuson Szent István napján sportünnepe volt Győr városának [...]
57. 1913 / 59. szám
[...] szentbenedeken midőn ősét báró Koháry Istvánt a lévai hőst uj sír­boltba [...] immár ország­szerte hires esztergomi Szent István ünnepséget nívóssá az ő lángbuz [...] Szelepchényi 1675 Náray Gy 1695 Bozóky Mihály 1797 és Kovács Márk [...]
58. 1925-05-20 / 39. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] Esztergoménak is értékes munkatársa volt Bozóky Mihályról a XVIII század hírneves [...] fogadtatnak Orvosi hir Dr Urbán István fogor­vos Olaszországból visszaérkezett ren­delését újból [...]
59. 2005-04-14 / 15. szám
[...] és a Vármúzeum közötti Szent István téren Ugyanitt néhány a fénytan [...] körzeti versenyét Győzött a pilismarót Bozóky iskola meg­előzve a Szent István Gimnáziu­mot valamint a Babits és [...] oktatás civil szervezetek Dr HORVÁTH ISTVÁN közgyűjtemények helytörténet évfordulók KAPOSI ENDRE [...] Megyei napilap Szatmárnémeti Főszerkesztő Veres István
60. 1938 / 21. szám
[...] ellenkezőt Dr Hamvas Endre után Bozóky Gyula ny ezredes tartott igen [...] Egy plébános tragikus halála Torna István ny muzslai plébános szentszáki tanácsos [...] éves korában Érsekújváron meghalt Torna István a magyar katolikus irodalom úttörői­nek [...] emiatt vonult nyuga omba Torna Istvánt csütörtökön temették el Érsek­újváron nagy [...]