Hídlap, 2011 (9. évfolyam, 1–35. szám)

2011-10-08 / 30. szám

KULTÚRA / programajánló Adj vért, életet adsz! A Vaszary Kolos Kórház Vérellátója októberben is több alkalommal szervez önkén­tes véradást-. Október rt-én, kedden 8 órától 12 óráig Esztergomban a Vérellátó­ban, 14 órától 17 óráig Dömösön a polgármesteri hivatalban, október 13-án, csü­törtökön 11 órától 16 óráig Tokodon, a Lukácsi Máté Művelődési Házban, október 18-án, kedden 8 és 12 óra között Esztergomban a te Connectivity telephelyén, 14 és 17 óra között a Vérellátóban, október 20-án, csütörtökön 11 óra 30 perctől 16 óra 30 percig pedig Tokod-Üveggyárban a művelődési házban jelentkezhetnek a véradók. Az önkéntesek személyi igazolványuk és TAj-kártyájuk felmutatásával vehetnek részt a véradásokon. BBona _______ I SMÉT ARANYHEGYI NAPOK ESZTERGOM» Óriás trambulinnal, vetélkedők­kel, szabadtéri játékokkal, szalonnasütés­sel, tombolával és az Esélyek háza esély­egyenlőségi játékaival várja 15 órától az érdeklődőket a már hagyományos Arany­hegyi napok rendezvény a településrészen. Az eseményre a belépés díjtalan. TÁNCOS OLVASÓKÖR ESZJEBMM»Évadnyitó, zoboraljai tánc­házzal kezdi 17 órától a táncos szezont a Szentgyörgyezői Ol­vasókör Kalmár Mó­nikával és Ölveczky Árpáddal, valamint a Pengő népzenekar kíséretében. Emellett 17 órától aprók táncát tart Trexler Mag­dolna, miközben az esztergomi zeneisko­la népzene tanszékének vonósai zenél­nek. Belépő 500 forint, 14 év alattiaknak azonban ingyenes. MEGEMLÉKEZNEK A TURISTÁK ESZTERGOM»Idén is megtartja’hagyományos, Magyarok Nagyasszonya megemlékezé­sét a Magyar Turista Egyesület Esztergo­mi Osztálya. A megemlékezők 15 órakor a Márta Panziónál gyülekeznek, ahonnan gyalogos zarándoklat indul a Vaskapuba. A Magyarok Nagyasz- szonya szobornál kö­zös ének után Kassai Kálmán eleveníti fel a szobor történe­tét, majd a Csolnoki Belcantó kórus mű­sora következik. Ezt követi a Magyar Turis­ta Egyesület Esztergomi Osztálya alakulá­sának 100 éves évfordulójának ünnepsége a Vaskapui Brilli Gyula Menedékházban. ŐSZI MULATSÁG LETKÉSEN LETKÉS>Déltől egészen késő estig várja programjaival - főzőversennyel, táncbe­mutatókkal, szekértoló versennyel, népze­nei előadásokkal és koncerttel - a máso­dik Letkési Őszi Mulatság az érdeklődőket. Mindemellett madárijesztő-kiállítás, kéz­műves foglalkozások, népi játékok, a letkési iskolások rajzaiból nyíló tárlat és kirakodó- vásár is szórakoztatja majd a jelenlévőket. A mulatságon fellép a Misztrál, Bussi Gábor, a Danubius és a Pattantyú tánccsoport, az esti bálon a Silver Blue zenél. SZÜRET ÉS FELVONULÁS PILISMARÓT»Ismét megrendezi az immár hagyományos szüreti felvonulást a Mese­vár Óvoda 14 óra 30 perctől. A rendezvény a Dobozi szobornál tartandó ünnepi mű­sorral kezdődik, ahol fellépnek a Mesevár Óvoda nagycsoportosai és a Bozóky Mihály Általános Iskola tánccsoportja. A műsor után szüreti felvonulást tekinthetnek meg az érdeklődők. A programot a sportcsar­nokban este 8-kor kezdődő szüreti mulat­ság zárja, melyre a belépődíj 1500 forint. 1 FEJAS OKTOBER ESZTERGOM-KERTIÍBOS» Ma, szombaton 19 órától bátyus jellegű szüreti bállal folyta­tódik a Féja Géza Közösségi Ház októbe­ri programkínálata, majd 14-én az Idősek Napjával készül az érdeklődőknek az in­tézmény a Vöröske­reszt kertvárosi szervezetével együtt. Ezt követően 26-án 19 órától a Social Network- A közösségi háló című filmet vetíti a Féja Filmklub. Mindemellett klubfoglalkozások- babajóga, várandós jóga, kondi terem, baba-mama klub, képzőművész kör, bor­barát klub, fotóklub - is várják az érdeklő­dőket, melynek részletes időpontjai meg­találhatók a közösségi ház www.fejageza . uw.hu honlapján, vagy érdeklődni lehet irántuk a 33/3i9-37ő-os telefonszámon. mmaammm ______________ T ÁTI OKTÓBER H'Móta Attila fotókiállítása nyílik meg 14-én a művelődési házban, melyet az in­tézmény programjai közt 16-án festő­kurzus követ Simon M. Veronikával. Ezt követően 22-én kórustalálkozónak ad Tárlatkörkép A Keresztény Múzeumban Markó Kár­oly rajzkiállítása és a Herendi Porce­lángyár remekeinek kollekciója lát­ható október végéig. A Duna Múzeum Európai Közép Galériájában Szamódy Zsolt fotóművész India rejtett moso­lya című kiállítását nézhetik meg az érdeklődők. A tárlat október 10-éig lesz Esztergomban. A Szent Adalbert Központban október közepéig tekint­hető meg a Pozsonyi Magyar Galéria Szent István Pozsonyban című gyűj­teményes kiállítása. Bangó Miklós új akvarelljeiből nyílt tárlat a Prímás­szigeten lévő gyakorló iskola galéri­ájában. A kiállítás október közepéig lesz az intézmény földszinti aulájában. AII. Komárom-Esztergom Megyei Fo­tópályázatra beadott nyertes felvé­telek októberig lesznek megtekint­hetők az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Házban. Szeptember 28-án nyílt és október 19-éig lesz lá­togatható a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Házban a Kernstok Károly Képzőművész Kör új tárlata. otthont a művelődési ház, majd 27-én az Idősek Napi rendezvénynek. mmmmmm ____________ C SIRIBÍ-CSIRIBÁ A ZSINAGÓGÁBAN ESZTERGOM»Phoenix bűvész és hasbeszélő interaktív műsora várja.10 órától az ér­deklődőket a Zsinagógában. A programra a belépő 500 forint. RUHABÖRZE ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS BOflOC>Nagy őszi baba- és gyermekruha- börzén vehetnek részt az érdeklődők 9 és 12 óra között a Zrínyi iskolában. Közben Teicht Tünde az Életfa Egészségmegőr­ző program keretében életviteli tanácso­kat adnak, a gyerekek pedig a Kék Mackó játszóházzal tölthetik ez az időt Burányné Fehér Renáta felügyeletében. További in­formáció kérhető Marosvölgyi Császár Anikótól a 30/456-4908-as számon vagy a p.maros@t-email.hu e-mail címen. HANGVERSENY ESZTERGOMBAN, KÓRUSTALÁLKOZÓ DOROGON ESZTERGOM,DOROG» A táti Musik-Land Uta­zási Iroda szervezésében érkezik hoz­zánk Emmanuel Gollut egyesületi elnök vezetésével a Genfi-tó közelében ta­lálható Collombey város vegyeskórusa. Az 1946-ban alakult Choeur mixte de Collombey tagjai Stéphane Bianchi zenei igazgató vezénylésével 11 óra 30 perctől IX ÉVFOLYAM / 30. SZÁM / 2011. OKTÓBER 8. > hidlap.net 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom