Hídlap, 2011 (9. évfolyam, 1–35. szám)

2011-10-22 / 31. szám

KULTÚRA énekelnek. A katalán dalosok ezt köve­tőn 17 órától a Zsinagógában lépnek fel, ezen az eseményen Hunyadi Zoltán kar­nagy vezénylésével közreműködik a helyi Monteverdi Kórus is. A hangversenyekre a belépés díjtalan. NOVEMBER 1., SZOMBATI KERTBARÁTI SZÜRET ESZTERCOM> Szűreit rendezvényt tart 16 órától az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkor az olvasókörben. Az ese­mény elnöki megnyitóval kezdődik, majd a hegybíró jelentésével és ajándék át­adásával folytatódik. Ezt a borrendek köszöntői követik, majd műsor, egyebek közt néptánc bemutató várja az érdek­lődőket. Az újbor köszöntője és kínálása után pedig 19 órától bál kezdődik, melyen tombolasorsolás is lesz. mmmTMMxvmm________________ VYLYAN BOREST BOfi0C>A Háttér a Dorogiakért Egyesület és a 8 éves Dorogi Borklub az év legördö­gibb borestjére várja y órára a művelő­dési házba az érdeklődőket, melyen a vil­lányi Vylyan Pincészet, 2008 Év Pincésze­te hozza el legnemesebb borait. A borokat Ipacs Szabó István főborász mutatja be, de emellett fotókiállítás is nyílik a 8 éves Do­rogi Borklub és a II. Kosbor Közösségek Ün­nepe legjobb pillanataiból. 18 órától borest kezdődik, hat különleges tétellel, csokolá­dé-bor párosítással, gazdag borfalatkákkal és meglepetésekkel. A hangulatról amatőr stand up comedy humoristák gondoskod­nak, az est végén pedig értékes tombola- nyereményeket sorolnak ki a szervezők. To­vábbi információ kérhető a 70/221-7102-es telefonszámon vagy az info(a)dorogíborklub. hu emailcímen, de részletek találhatók a dorogiborklub.hu honlapon is. TÁTI SALSA TÍb Kezdő salsa tanfolyam indul a kultúr- házban, melynek ingyenes bemutatóórá­ja 17 órakor kezdődik. A táncot Schalk Tí­mea és Brunner Gábor oktatja. NOVEMBER 11., PÉNTEK SZEIFERT FERENC EMLÉKÉRE FSZreflCCM-Szeifert Ferenc plébános te­metésének első évfordulójára emlékna­pi szentmise, várja a megemlékezőket 10 órától Szentgyörgymezőn. A misét Paskai László bíboros celebrálja. Ezt temetői séta majd ebéd követi, 13 órától pedig ve­títéssel egybekötött emlékezés kezdődik a Kőrösy kollégium nagytermében. Az 56-os forradalom 55. évfordulójának emlékünnepségei régiónkban Esztergom Október 23-án délelőtt 10 órakor ünnepi testületi ülés lesz a Szent Imre iskola Főapát út 1. szám alatt lévő épületében. Az eseményen ünnepi beszédet mond Tétényi Éva polgármester, köz­reműködnek az Arany János Általános Iskola tanulói. Ezt követően az ünnepség résztvevői a városháza falán lévő 56-os emléktáblánál koszorúkat helyeznek el. 16 órakor a főszékesegyházban Baróti Ist­ván orgonaművész koncertje zárja a napot. Október 26-án délután 5 órakor a Vaszary Kolos Kórház volt sebészeti épületének emlék­táblájánál tartanak koszorúzást, majd 18 órától a Sötétkapunál lévő Mártír-szobornál lesz emlékünnepség, melyen közreműködnek a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulói. Csolnok A település október 28-án 11 órakor tartja „56-os" meg­emlékezését a művelődési házban. Dorog 1956-os forradalom és szabadságharc városi megemléke­zéseit október 21-én, péntek 15 órakor az 56-os emlékkőnél, a Hő­sök terén tartotta Dorog. Az ünnepi műsorban közreműködtek a KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépis­kola tanulói és a Dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola lljúsági Zenekara. A koszorúzás után Dankó József vezetésével történelmi visszaemlé­kezést zajlott az Arany János Városi Könyvtárban. Meghívott ven­dég Földes Imre '56-os dorogi kapitányságvezető és Szemán István '56-os nemzetőr parancsnok volt. Dömös Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, mártírjai és meghurcoltjai emlékére november 4-ére szervez megemlékezést a Zöldkendő Énekkar Egyesület, a keresztény egyházak részvételével, a félárbocra engedett nemzeti lobogó alatt 15 órakor a Magyarok Keresztjénél. Az eseményen beszédet mond Koós Zsuzsanna, majd a résztvevők a társadalmi és civil szervezetek koszorúzása után gyújtják meg a kegyelet mécseseit. Kesztölc A faluban a települési és a szlovák önkormányzat képvi- selő-testülete 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfor­dulója kapcsán október 23-ára, vasárnapra hirdette meg az em­lékünnepséget. A rendezvény csendes, fáklyás felvonulással 18 órakor kezdődik a felvonulók a Malom és Esztergomi út kereszte­ződésétől, valamint a Klastrom úton lévő települést jelelölő táb­lától indulnak, képviselőik vezetésével. A megemlékezés 18 óra 30 perckor a Szabadság téren folytatódik, a közönség itt láthatja az ünnepi műsort és itt lesz a koszorúzás is. Nyergesújfalu A városi ünnepség előtt október 23-a alkalmából, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének felajánlásában emléktáb­lát avat Nyergesújfalu vasárnap 14 órakor a Szalézi-lrinyi Középisko­la udvarán. Ezt követően 15 órakor ünnepi műsorral emlékezik meg a város 56-ról az új köztemetőben. Az alkalomból ünnepi beszé­det mond Ridly István Attila képviselő, valamint közreműködik Máté Krisztián színművész, Végh Zsuzsanna előadóművész és a Szabolcsi Bence Zeneiskola fúvószenekara. Piliscsév A település október 21-én, pénteken 17 órakor a Hősi em­lékműjénél tartotta a nemzeti ünnepséget. Pilismarót A helyiek október 23-án, vasárnap 11 óra 30 perckor a Do­bozi emlékműnél vehetnek részt az 1956-os októberi forradalom­ra és a köztársaság 1989-es kikiáltására emlékező ünnepségen és az azt követő koszorúzáson. Ünnepi beszédet mond Pergel István Csa­ba polgármester, Kálmán Antal plébániai kormányzó, Kovály Erzsé­bet református lelkész. Az ünnepségen irodalmi összeállítást ad elő a Bozóky Mihály Általános Iskola 8. osztálya. Rossz idő esetén az ese­ményt az iskola aulájában rendezik meg. Tát A faluban a forradalomra való emlékezés részeként október 22-én, szombaton 17 órakor ünnepi kórustalálkozó lesz a művelő­dési házban. Fellép az Ebedi Asszonykórus, a Kaplonyi Asszonykó­rus, a Soroksári Férfikórus, a Táti Jll. Béla Általános Iskola Énekkara, a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus és a Táti Férfikórus. Októ­ber 23-án vasárnap 11 órakor kezdődik a megemlékezés az újtele­pi 56-os emléktáblánál, ahol ünnepi beszédet mond Szenes Lajos polgármester. A rendezvény részeként a helyi iskola 8. osztályos tanulói ünnepi műsort adnak, közreműködik a Táti Német Nemze­tiségi Fúvószenekar. Tokod Tokod nagyközség október 23-án 16 órakor a Hegyeskő Álta­lános Iskola aulájában tartja az 1956-os forradalomról és szabad­ságharcról szóló emlékünnepséget. A rendezvényen Tóth Tivadar polgármester mond ünnepi köszöntőt majd a Szivárvány Társaskör irodalmi műsorát és Tokodi Hegyeskő Általános Iskola tanulóinak összeállítását láthatja-hallhatja a közönség. A rendezvény zárása­ként a kopjafánál koszorúznak a nagyközség szervezetei, lakói. Tokodaltáró Pénteken fél öttől emlékezett meg a település az 1956- os forradalom 55. évfordulójáról a kultúrházban, ahol az iskola ta­nulói adtak műsort. Ezt követően fáklyás felvonulást tartottak a megemlékezők a templomkertig, ahol megkoszorúzták az 56-os emlékművet, majd 18 órától szentmisével zárult az esemény. IX. ÉVFOLYAM / 31. SZÁM 2011. OKTÓBER 22. > hidlap.net 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom