Esztergom és Vidéke, 2005

2005-04-14 / 15. szám

6 esztHRSQfl) és vipéfre 2005. április 14. SZABADIDŐ * TERMÉSZETJÁRÁS * SPORT Az ANTSZ felhívása! Végre megérkezett a tavaszi nagytakarítás ideje. A télen lerakódott szennyeződések eltakarítása, a levegőszennyezettség csökkentése, egészségünk védelme mindenki érdeke, ezért az ÁNTSZ Esztergom Vá­rosi Intézete megkéri Esztergom lakosságát, hogy a város rendkívüli porszennyezettsége miatt haladéktalanul végezze el a tavaszi nagytaka­rítást lakókörnyezetében. Esztergom Önkormányzata rendeletben határozta meg, hogy az in­gatlanok mentén a tulajdonos kötelessége a járdaszakaszok, gyalogos közlekedésre szolgáló utak, lépcsők tisztántartása, por-mentesítése, az ingatlan előtti zöldterületek rendben tartása, a növények gondozása, a felburjánzott gaz kiirtása, a bokrok, fák ágainak nyesése. A pollenek okozta allergiás megbetegedések gyommentesítéssel mérsékelhetők, de környezetünk porszennyezettsége is súlyos légúti megbetegedéseket okozhat. Tegyünk közösen azért, hogy egészséges, tiszta városban él­hessünk! ÁNTSZ Esztergom Városi Intézete Gyakorlós diák német nemzetiségi tanulmányi sikere tegóriába osztották (1-2., 3-4., 5-6., 7-8.). Valamennyiben indul­tak megyénkből. A zsűri tekinté­lyes német anyanyelvű tagokból állt, a Német Nagykövetségről, a Goethe-Intézetből, a Neue Zei­tungtól és az Austria Literaturtól. A II. kategóriában versenyzett az esztergomi gyakorló diákja, a 3/c osztályba járó Vezekényi Fanni, (fotónkon), aki a népes mezőnyben megszerezte az 1. helyet! Felkészí­tő tanára Szendi Judit, az intéz­mény igazgatója Juhász Albinná. Megyénkből ugyancsak 1. lett a IV kategóriában Balogh Fanni, a baji iskola növendéke, felkészítő taná­ra Bunghardt Gyöngyi volt. Raj­tuk kívül megyénket képviselték még tatabányai, süttői, tarjáni, le­ányvári, valamint csolnoki német nemzetiségű növendékek. A részt­vevők mindegyike német nyelvű könyveket és értékes ajándéktár­gyakat kapott. A zsűri a kategóri­ák győzteseinek további könyv­utalványt is adományozott. Az országos döntő május 13-án Budapesten lesz, ahová már csak a legjobbak utazhatnak. (los) Győrben rendezték meg immáron ötödik alkalommal a né­met nemzetiségi vers- és próza­mondó verseny regionális döntő­jét. Ezen öt megye - Vas, Győr­Moson-Sopron, Veszprém, Komá­rom-Esztergom és Fejér -, továbbá Budapest német nemzetiségi isko­láinak legjobbjai vettek részt. Az 1-8. osztályos tanulókat négy ka­Fénystaféta Esztergomban április 18-án 2005 a Fizika éve, amelyet az UNESCO hirdetett meg, Einstein 1905-ös „csodaévének" centenáriumának apropóján. Einstein ebben az évben közölt cikkei olyan drámai változást hoztak a fizika fejlődésében, hogy úgy döntöttek, erről méltó módon meg kell emlékezni, ezért válasz­tották 2005-öt a fizika népszerűsítésének évéül. Ezt indokolja az a világ­jelenség, hogy az egyetemeken fizikusnak, illetve mérnöknek jelentke­zők száma egyre csökken és ha ez a tendencia így folytatódik akkor az a további fejlődés kerékkötője lehet. Megfelelő fizikus kutatók nélkül a közgazdaság, orvostudomány és környezetvédelem területén felmerülő problémák megoldása sem lesz lehetséges. A fénystaféta a Fizika éve programsorozat jegyében jön létre. A fény­staféta-akcióra 2005. április 18-án kerül sor. Európában ekkor már 19-et mutat a naptár!!! E nap estéjén Einstein halálának 50. évfordulójára emlékezve az Egyesült Államokban, Princetonban a város fényeit kiolt­ják, majd egy fényjelet indítanak útjára, amelyet stafétaszerűen adnak tovább egymásnak az akció résztvevői, mígnem a fényjel egy nap lefor­gása alatt ismét visszaérkezik Princetonba, útján mintegy „bevilágítva" a Földet és hirdetve a fizika jelentőségét. Magyarországra Szlovákiából Győrnél és Szerbiából Szegednél érke­zik a fényjel várhatóan 21 óra körül. Magyarországnak 30 perc áll ren­delkezésre, hogy továbbadja Ausztriának a stafétát Sopronnál. Esztergom ugyan kimaradt a tervek szerint a fény „főútvonalából", de Párkányból mi is várjuk a jel érkezését, hogy méltóképpen részt ve­hessünk a fizika e világméretű ünnepén. A helyi program szerint április 19-én 20 órától Nyerges Gyula az esztergomi Regiomontanus Csillagá­szati Szakkör vezetője, középiskolai tanár és Garamvölgyi Ferenc a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola tanára vezetésével távcsöves bemutatót tart a Bazilika és a Vármúzeum közötti Szent István téren. Ugyanitt néhány a fénytan témakörébe eső kísérletekkel a Bottyán Já­nos Műszaki Szakközépiskola tanárai várják az érdeklődőket. Párkányból várhatóan 21 - 21:30 körül érkezik a fényjel, amelyet a Mária Valéria hídon 30 párkányi és 30 esztergomi diák egymás fáklyájá­nak meggyújtásával fogja átjuttatni a magyar oldalra. Ezután a Várhegy és a Szent Tamás hegyi kápolna díszkivilágításának és a tokodi Zenith diszkó tulajdonosának, Horváth Györgynek köszönhetően egy felhő­pászta felkapcsolásával jeleznénk „messze földre" a fényjel érkezését Esztergomba. A fénystafeta-akció magyarországi lebonyolításával és a Fizika évével kapcsolatos bővebb információkat a www.csillagaszat.hu címen olvashatnak az érdeklődők. (Erős Márton) Szentivánéji álom A Franka Színkör április 15-én 19 órakor az iskola tornatermében William Shakespeare Szentivánéji álom című művét mutatja be, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. Megyei labdarúgás A halasztott tavaszi kezdés miatt négy napon belül két mér­kőzést játszott az ESC. Tokodon győztek l:0-ra. Veszteséget jelen­tett, hogy Kneiszel Krisztiánt ki­állították. Vasárnap hazai pályán szenvedtek vereséget a tábláza­ton előrébb lévő Tardostól. Az ESC gyengeségét jelzi, hogy mindkét mérkőzésen az ifjúsági­ak 3:0 arányban alulmaradtak. Szerdán a gyermelyiek látogat­nak Esztergomba. Papírforma szerint Holdampf Sándor tanít­ványainak győzni illene. Vasár­nap Naszályra utaznak, majd azt követően a bajótiakat fogadják. Kick-box sikerek Az országos bajnokság light-contact szolnoki fordulójá­ban folytatták győzelmi sorozatu­kat Zrínyi Miklós tanítványai. Győzött Pruzsinszky Ivett (70 kg) és Krempf Réka (55 kg), ötö­dik lett Sulyok Szilvia (50 kg). A fiúknál ezüstérmet nyert Olasz Attila (69 kg) és bronz­éremmel tért haza Ulrich Rita (74 kg). Nemzetközi szereplésre Franciaországba utazik a váloga­tott, melynek a vezetőedző mel­lett tagja Olasz és Pruzsinszky. Kosárlabda A városi sportcsarnokban kel­lemes meglepetést szerzett az EKE azzal, hogy 87:77 (27:19, 15:28, 22:19, 23:11) arányban legyőzte a Budapesti Honvéd ju­nior csapatát. Á siker részesei: Torma (37 pont), Tuschinger P. (22), Süveges (14), Funk (9), Danóczy (5), Erős és Horváth. Folytatódik az NB II sorozata; következő ellenfeleik a fővárosi Computerbonto KK és a Telesis SE. Legközelebb, április 24-én a gödiek látogatnak Esztergomba. Teke A sportcsarnok pályáján foly­tatódott a városi csapat-bajnok­ság. Az első osztály élmezőnye: 1. Richter (8 pont), 2. Sedan ATI (8), 3. Computer (7), 4. Mitter és Társai (6), 5. Kartográfia (6). Természetj ár ás A Meteor Természetbarát Egyesület tagjai szombaton nagy túra elé néznek. Tatabányára utaznak, ahonnan indul a Gere­cse-teljesítménytúra 35, 25, és 10 km-es szakasza. A részleteket Bernáth Lászlóné szakosztályve­zető mondja el a hozzáfordulók­nak a 415-440-es telefonszámon. Hívható a megyei elnök, Hor­váth Zoltán is a 06-34/380-845-ös számon. Diákfoci A Városi Diáksport Egyesület és Pilismarót Község közösen rendezte meg a diákok nagypá­lyás körzeti versenyét. Győzött a pilismarót! Bozóky iskola, meg­előzve a Szent István Gimnáziu­mot, valamint a Babits és a Petőfi általános iskolákat. A győztesek mestere Osvald Zsolt. "SPORi PRINT V" Kft. NYOMDA és STÚDIÓ Színbontás, Levilágítás, Proof készítés 2500 Esztergom. Schwcidcl u. 50 (A SUZUKI bejáratánál) Tel.: 36/33-501-530 Fax: 36/33-501-540 E-mail: sporiprintvűv nel.hu Makovics Tamás országos diákolimpiai ezüstérmes Budaörsön rendezték meg az asztaliteniszezők diákolimpiai döntőjét, ahová 19 megye és Budapest két válogatottja érkezett. A versenyszabályok szerint az egyes csapatok 2-2 fiú és lány versenyzőből tevődtek össze. Komá­rom-Esztergom megye válogatottja: Makovics Tamás (esztergomi József At­tila iskola), Kovács Tamás (dorogi Petőfi iskola), Herczku Éva (szomódi is­kola) és Bánfalvi Vivien (tatabányai Dózsa iskola). Megyénk csapata a selejtezők során győzelmekkel került az elődöntőig, Baranya megyét 4:0, Vas megyét 3:1 arányban múlták felül, majd Budapest II csapatával 2:2 arányú döntetlent játszott, de 8:7 szettaránnyal győztes­ként került ki. A másik ágon Jász-Nagykun- Szolnok megye válogatottja ju­tott a fináléig. A döntőben 4:0 arányban ők voltak a jobbak, így megyénk fia­taljai ezüstéremmel tértek haza. Egyéniben további sikert ért el Makovics Tamás a, bronzérem megszerzésével, a lányoknál szintén ilyet nyert Herczku Éva. Makovics Tamás (fotónkon bátyja, Zoltán és esztergomi csa­pattársa, Horváth Ákos társaságában) az EATC NB III-as versenyzője. A csapat vezetői Petkó Frigyes és Bognár Miklós testnevelő. Hazai győzelem után vasárnap holland rögbiseket fogadnak Az Esztergomi Vitézek Rögbi SE vasárnapi esztergomi mérkőzése 36:3 (24:3) arányú győzelmükkel végződött a Battai Bulldogok ellen. Az összeállí­tás: Heckel (10), Juhász, Hock, Marosi, Deli (5), Koller (5), Szőlősi játékosedző, Nagy Zs., Pfeiffer (5), Bíró (6), Haspel (5), Sujogán, Molnár T., Molnár J., Bőhm, Nóvák, Siroki, Nagy R., Szegi, Krestici, Kiss V. és Pálfi. Az esőáztatta sáros pályán erejével, gyorsaságával, technikai tudásával múlta felül ellenfelét a hazai csapat. Ezen a vasárnapon a kecskemétiek az Elefán­tokat, míg a fehérváriak a pécsieket győzték le, így a bajnokság állása: 1. Esztergom (16 pont), 2. Elefántok (10), 3. Batta (9). Szombaton Fehérvárra utaznak az esztergomiak, ahol győzelmi esélyeik vannak. Vasárnap délután sporttörténeti csemegében lesz része a rögbi-sze­rető közönségnek. A Kolping-pályán a holland AA.C Amsterdam lesz az el­lenfelük. Legyünk ott minél többen! ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A STRIGONIUM RT. Főszerkesztő: BENCZE CS. ATTILA (Telefon: 06/30/953-65-38) Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4. Pf. 233 Telefon/fax: 06(33) 500-810, e-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Szerkesztői Műhely BANMDY LÁSZLÓ (helyismeret, oktatás, civil szervezetek) Dr. HORVÁTH ISTVÁN (közgyűjtemények, helytörténet, évfordulók) KAPOSI ENDRE (vizuális kultúra, városarculat, környezetvédelem-környezetkultúra) KODITEK PÁL (közélet, idegenforgalom, testvérvárosok) NAGYFALUSI TIBOR (szabadidő, pódium-művészetek, irodalom) PÁLOS IMRE (gazdaság, kereskedelem, sport) Dr. SZÁLLÁSI ÁRPÁD (egészségügy, szociálpolitika, művelődéstörténet) SEBŐ JÓZSEF (Veszprém, tiszteletbeli tag) Felelős kiadó: DR. GÁL NÓRA a Strigonium Rt. vezérigazgatója 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4. Tel.: 06/33/510-040 Nyomda: Spori Print V Telefon: 06(33) 501-530 <my Felelős vezető: Vincze Ferenc HU-ISSN 0864-7054 Határon túli testvérlapok: HARGITA NÉPE Megyei napilap, Csíkszereda - Főszerkesztő: Borbély László PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE Havilap, Párkány - Főszerkesztő: Himmler György SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG Megyei napilap, Szatmárnémeti - Főszerkesztő: Veres István

Next

/
Oldalképek
Tartalom