20. oldal, 417 találat (0,188 másodperc)

Találatok

381. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]
382. 1930-07-30 / 171. (2392.) szám
[...] Minden valószínűség szerint a Szent István bazilika lesz ez a templom [...] s aki reggel a cseléd kérése dacára szemtelenül addig s oly [...]
383. 1928-12-13 / 284. (1911.) szám
[...] ment minden egyformán tovább Révay István az MTSZ elnöke ruszinszkói látogatása [...] nem kaphatnak Elhatározását a jelenlevők kérése ellenére sem változtatta meg és [...]
384. 1990-12-15 / 294. szám, szombat
[...] alighanem jogos volt a nyelvészek kérése hogy a tömegtájé­koztatás a leghatékonyabban [...] meghívottak köz­reműködésével lezajlott tanácskozás Lanstyák Istvánnak a társaság titkárának a bevezetője [...]
385. 1935-01-11 / 9. (3561.) szám
[...] beállított egy fiatal legény An­gyal István korcsmájába és italt kért Minthogy [...] a korcsmáros meg tagad La ké­rése teljesítését A legény erre nagy [...]
386. 1926-11-23 / 266. (1304.) szám
[...] még nem döntöttek Léd eremé kérése ügyében Mükrisch Ostrau november 22 [...] vinni Jobb szerencséjük volt Mándy István ügyvéd lakásában ahol 50 millió [...]
387. 1930-02-16 / 39. (2260.) szám
[...] s eállilásának szokat­lan és indokolatlan kérése következtében olyan hírek terjedlek el [...] CeiosáUka Ella Fábián Juci Cltimodraszlky István Drahoss Zoltán Fuchs Jancsi Kardos [...]
388. 1923-11-01 / 248. (401.) szám
[...] parlamenti frakciójá­nak elnökéhez intézett ama kérése hogy en­gedjék meg nekik a [...] Kapósom A gyűlés el­nöke Búza István kaposi kőmíves volt aki a [...]
389. 1990-01-27 / 23. szám, szombat
[...] az ügy felülvizsgálására A szülők kérése az volt hogy minél előbb [...] Fóruma nevé­ben CSÍKFEJES ERZSÉBET BATTA ISTVÁN mérnök FEJES ZOLTÁN mérnök a [...]
390. 1923-06-02 / 122. (275.) szám
[...] Szerdán délelőtt íéltizkor megjelentek Mulicky Istvánnál a besztercebányai keresztényszociális párt el­nökénél [...] és az a szülők minden kérése dacára sem akarta kiadni azzal [...]
391. 1965-01-05 / 4. szám, kedd
[...] és a család többszöri figyelmeztetése kérése ellenére sem javult meg A [...] gyermek­betegségek könnyebb lefolyása Dr JUHÁSZ ISTVÁN gyermekorvos Válasz a bírálóir a [...]
392. 1983-11-12 / 268. szám, szombat
[...] kérték különkiadása az OFOTÉRT dolgozóinak ké­rése alapján 17 25 Reklám 17 [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetö János szerkesztőség 815 [...]
393. 1960-03-03 / 62. szám, csütörtök
[...] válik a ne­velők munkája Tamás István Egyházasbást dogulnak és ezen a [...] egy kicsit meglepett Varga elvtárs kérése mert tudtommal meg voltak elégedve [...]
394. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]
395. 1933-10-22 / 17. szám
[...] adóhivatalába 7 1 L ÜZLETTÁRSAT KERE­SE K 20 eö 000 korona [...] I Rotenturmstrasse 24 A Szent István dóm közelében Interurban telefon L [...]
396. 1973-09-21 / 225. szám, penrtek
[...] nyertesek Mészáros Lajos Brno Meló István Galan­ta DELMÁR GÁBOR GELLER PORTISCH [...] az eső de a szurkolók kérése hogy hazai gólokat lát­hasson kétszer [...]
397. 1958-07-23 / 202. szám, szerda
[...] fel­adatokat is sikeresen megoldják Szarka István T eljesen érthető és indokolt több olvasónknak az a ké­rése adjunk felvilágosí­tást magyarázzuk meg hogyan [...]
398. 1937-11-19 / 264. (4410.) szám
[...] IB kimondta hogy íz MSE kérése jogos azonban a kerülethez inté [...] Jüger Sándort Az IB Lecskó István kassai Barak SC intézőt is [...]
399. 1924-11-16 / 261. (709.) szám
[...] az Írót s az asszony kérése küzdelmesen szól bele a leikébe [...] a nyitrai törvényszék elé Kovácsik István hetvenéves cliinórányi földműves A tárgyalás [...]
400. 1992-04-24 / 97. szám, péntek
[...] hangzott el a királyhelmeci polgármester ké­rése még az 1991 1992 es [...] öttagú zsűri Var­ga Ervin Keszegh István Szabó Szilárd Németh Ildikó és [...]