19. oldal, 416 találat (0,148 másodperc)

Találatok

361. 1978-12-01 / 332. szám, péntek
[...] 30 000 ko­rona A rendőrség kérése CSTKJ November 20 án hét­főn [...] Zoltán pSo Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztőség 893 [...]
362. 1997-08-16 / 189. szám, szombat
[...] 25 Dallamról dallamra S Nagy István jubileuma 17 00 Telesport benne [...] 20 00 Film az önök kérése alapján 1 Vizsgálati fogság Fr [...]
363. 1964-06-03 / 153. szám, szerda
[...] Szalal mar­sall magyar részről Dobi István írt alá A közlemény első [...] kérte felvételét a Közös Piacba Kérése megtárgyalását Franciaország és Nyugat Németország [...]
364. 1932-04-15 / 87. (2900.) szám
[...] vegyék fi a hitközség tagijainak kérése dacára sem váüMta az elnöki [...] Schestág Antal építészit és Rédeky István dr t a jogügyi bizottság [...]
365. 1933-06-20 / 139. (3249.) szám
[...] sérelmet a Szinpártoló Egyesület számtalan kérése ellenére máig sem szüntették meg [...] László Tornaija és dr Pigler István Vágselye Titkár lett dr Brück [...]
366. 1930-07-11 / 155. (2376.) szám
[...] hatóit halt tehetséges zeneszerzőnknek Turchány István által magyarra fordított Az éjszaka [...] elhalasztás mellett Olaszország a Slavia kérése ellen foglalt állást Gerő dr [...]
367. 1954-04-23 / 98. szám, péntek
[...] adj a kérési Ik­re Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető [...] kétharmada A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a [...]
368. 1937-07-08 / 152. (4298.) szám
[...] ha a szlovenszkói répatermelők egyesületének kérése nem jár eredménnyel úgy kísérletet [...] Ernő Baranyai Lajos és Kádár István nisztertanács foglalkozott a kérdéskomplexum­mal de [...]
369. 1992-02-18 / 41. szám, kedd
[...] kér hanem amikor a gyülekezetek kérése kérdése kezdeményezése nyilvánul meg kel­lő [...] a ballépéseivel szórakoztathatta hallgatóságát JAKAB ISTVÁN ZSINAT ELŐTT Acetilén ágyak
370. 1936-11-17 / 263. (4112.) szám
[...] hirdetés ara érti gzives me keresé esetleg részletekben is A nráflai [...] 90 elve alapján áll Szépe Istvánná Guta gozni akarok 11 jeligére [...]
371. 1924-07-16 / 159. (607.) szám
[...] a katonaságtól de eredménytelen minden kérése E kis séta után pihenjünk [...] Hontfüzesgyarma ton a gyűlést Elek István helyielnök Alsófegy verneken pedig Kulcsár [...]
372. 1997-10-04 / 228. szám, szombat
[...] 05 Ruttkai Éva és Sztankay István énekel 20 43 Régimódi történet [...] 20 00 Film az önök kérése sze­rint 1 Áprilisi hó Német [...]
373. 1995-09-04 / 204. szám, hétfő
[...] semmilyen külföldi szerv vagy intézmény kérése sem jogi segítségnyújtásra Az ügyész [...] eltávolí­totta Lendvay Tibort és Tenczel Istvánt és a helyükre szakmai szempontokat [...]
374. 1962-12-18 / 51. szám
[...] Újévet Fészekrakás előtt BAGÓT A ISTVÁN Beszélgetés fiatalokkal A BODROG MENTÉN [...] elhanyagolja a gyermeket A fiatalember kérése a bíróság az asszony hibájából [...]
375. 1950-06-11 / 133. szám, vasárnap
[...] hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport [...] bevezetését kérték A dolgozó ifjak kérése most teljesül A minisztertanács elrendelte [...]
376. 1930-11-02 / 250. (2471.) szám
[...] nyert a segítségre szo­rulók sóhaja kérése A város egész társadalmában komoly [...] népszerű Hungaricus Viatora Sáros Dobay Istvánja s komoly csendben hallgatta min­denki [...]
377. 1995-10-05 / 230. szám, csütörtök
[...] Egy állítólagos volt SZISZ es kérése kollégáihoz A Národná obroda szerkesztőségétől [...] Kft képviselőjétől valamint kol­légájától Szekeres Istvántól a Bábolna Takarmányipari Kft kül­kereskedelmi [...]
378. 2003-06-10 / 132. szám, kedd
[...] gördítettek a magyar szülők jo­gos kérése elé de ez sem állíthat­ja [...] után számlát kell adnom Lehoczki István rajza
379. 1932-04-03 / 77. (2890.) szám
[...] kislakást bérelt s igy a kerese tuak állításai e tekintetben nem [...] határában halálra gázolták autójukkal Spál István négy éves galgóoi kisfiút A [...] Lasztoveczky tanáesa teg­nap tárgyalta Rinyák István téhányi gazdálko­dó rendtörvényes ügyét amelyet [...]
380. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]