2. oldal, 48 találat (0,071 másodperc)

Találatok

21. 1933-03-01 / 16. szám
[...] girl ifj dr D iimel Sándorné tiroli kislány vitéz Gü Kálmánná kéményseprő Liczay Petemé [...] Biba Lóhere Biró Manci apród Farkas Pipi dandy Horthy Erzsiké Piroska [...] Pierrot Fodor Miklós harb quin vitéz Graál Kálmán zsoké dr Heinrich [...]
22. 1909-02-14 / 7. szám
[...] Rozsos György Szilágyi Mátyás Liszkai Sándorné özv Toldi Sándorné Kelemen Lajosné özv Kiss Józsefné [...] mond a Ref Egyháztanács Bimbóhullás Farkas Lajos mérnököt és nejét szül [...] kis testvérei védangyalául közöttünk marad Farkas Lajos és felesége Kövér Mária [...] Károly min titkárt Jáno 3 Vitéz Tatárjárás genialis szerzőjét a ki [...]
23. 1931-04-15 / 30. szám
[...] be ilyen irányú igényét dr vitéz Takácsy Lajosnak Gyulára aki az [...] ka­lács 25 tojás id Makray Sándorné 20 tojás Arató Ferencné 10 [...] Szecsey Jánosné 1 P Becsy Sándorné 1 P Papp Gyuláné 1 [...] lyraian meleg írását Szép Ernő Farkas Imre és Falu Tamás nevével [...]
24. 1915-08-15 / 33. szám
[...] Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Krauss Ka­mill cs és [...] központi vendéglő pin­cére Gyula Bakonyi Sándorné Gyulavári 2 2 kor Nagy Sándorné Gyulavári 4 K Pántye Gáborné [...] Dubányi Gyuláné 8 K Dr Farkas házy Zsigmond Dr Décsi Károlyné [...]
25. 1930-03-08 / 20. szám
[...] Irén Hurguly Ilona Niedermayer György Farkas Imre György Hirmann Jóssef Endre [...] János 8 Tóbiás Dénes 7 vitéz Lajos József Denhoff Emil Hegyi [...] Freiberger Józsefné dr Fel foldy Sándorné Fóris Ziuka Góg Jánosné Kulcs­utca [...] ücheibert Józsetné Spóuer Károlyné Szanthoffer Sándorné Szentk reszthy Tivadarué Szilágyi lstváuné [...]
26. 1915-01-17 / 3. szám
[...] 5 üveg be­főtt dr Berkes Sándorné és Berkes Ilonka 19 drb [...] drb cigaretta 24 drb zsebkendő Farkas Bernátné 1 fazék lekvár Magda [...] 6 kgr lisztből kalács Nuszbek Sándorné 60 drb diós és mákos [...] állítottak A hősi halált halt vitéz katona ellenséges földben nyugvó tetemeit [...]
27. 1903-04-26 / 17. szám
[...] szülei Hellebronth Laura férjezett Joannovich Sándorné Hellebronth Berta Hellebronth Gizella testvérei [...] jegyzője a magyar sza­badságharcznak egyik vitéz katonája mint őszinte részvéttel értesülünk [...] nagy kínok között meghalt Lókötés Farkas György vésztői lakosnak na­gyon megtetszettek [...] gyanúja alapján feljelentette a rendőrbiztosnak Farkas Györgyöt s a lakására küldött [...]
28. 1936-10-16 / 237. szám
[...] szervezete azzal a kéréssel fordult vitéz Ricsóy Uhlartk Béla főispánhoz hogy [...] Jenő Stella Adorján Hevesi Sándor Farkas Imre Philippe Bottoue Írásain kívül [...] Helybeli kizárólagos mosodagyüjtöuk özv Papp Sándorné és Baji Imre tisztitó vállalat [...]
29. 1922-05-13 / 38. szám
[...] a zenekar 2 Végvári Bujdosó vitézek Szavalja Osváth T VI o [...] 300 300 K özv Márton Sándorné Lakos Jenő Gróh Testvérek Steinör [...] 150 Tenczer Rezső Abaházy Péter Farkas István Szilasy Pál Veres Lajos [...] t Fauíhabsr József Fábián Lajos Farkas Testvérek Felek és Stark Fried [...]
30. 1925-08-12 / 63. szám
[...] emlékedet szeretettel őrizzük Özv jNuszbek Sándorné szül Márki Mária anyósa özv [...] percnyi szives be­szélgetés után elbúcsúzott vitéz Rítvay ezredestől Jánossy rendőrfőtanácsostól és [...] államfőt Halálozás Részvéttel értesültünk hogy Farkas Lajos miniszteri tanácsos a szolnoki [...]
31. 1927-09-17 / 75. szám
[...] részvéttel értesültünk hogy özv Kőrmendy Sándorné született Kajali Keszely Emma szeptember [...] és Czinczár cég 10 P Vitéz Molnár Mihály 8 40 P [...] és verset írtak Bársony István Farkas Imre Falu Tamás Bónyi Adorján [...]
32. 1932-11-26 / 93. szám
[...] 5 Kuruc nóták előad a Farkas István zongorán kiséri Kertész Lajos [...] Lovich Ödönné 10 10 P vitéz Lajos József Józsefvárosi Föidész Társulat [...] kg szalonna dr Fel fóldy Sándorné 20 kg bab Az iskola [...]
33. 1937-12-23 / 290. szám
[...] kor 10 kor szentbeszédet mond Farkas István 26 án vasárnap ünnep [...] Dénes 200 pengő dr Regdon Sándorné 30 pengő özv Hegedűs Józsefbe [...] Papp Gyuláné 10 10 pengő vitéz dr Márki Barnáné 5 pengő [...]
34. 1932-12-24 / 101. szám
[...] csizmadia öze Hanzsala Gyuláné borbély vitéz Lipcsey Imre terményker Puskás András [...] kg zsir és szalonna Halasy Sándorné aprólék dr Kaczvirczky An dorné [...] Jantsovits Emil 50 kg liszt Farkas Karoly II o t 1 [...]
35. 1882-02-26 / 9. szám
[...] kisasszonyokat a menyecs­kék közül Bulla Sándorné Lavatka Ágostonná Salamon Gáborné urhölgyeket [...] tudomásul az egylet fáradhatlan raktárnoka Farkas Zsigmondné úr­nőnek ez állásáróli visszavonbatlan [...] Szentmihályi Lajosné vá­lasztmányi tagokul pedig Farkas Zsigmondné és Farkas Béláné úrnők egyhangúlag elválasztattak Végre [...] kisértük ki az öröknyugalomra A vitéz sza badsághös az utóbbi években [...]
36. 1936-06-24 / 143. szám
[...] 3 ssámu gyűjtőkén dr Felföldy Sándorné és Endrödy Emese gyűjtése Újházi [...] felügyelő az alispán dicsérő elismerését vitéz Jánossy Gyula polgármesternek a város [...] Gellért szálló terraszáról 23 15 Farkas Jenő és cigányzenekara muzsikál Mai [...]
37. 1915-03-07 / 10. szám
[...] testületileg megjelent és a hős vitéz sírjára koszorút is helyezett Karácsony [...] K Gyulai Györgyné 1 K Farkas Istvánná 4 K Bostyi János [...] Jánosné 20 f Cs Puskás Sándorné 2 K Puskás Márton Sarkadkeresztur [...]
38. 1918-06-02 / 22. szám
[...] A király az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül Brebovsski Jenő 101 [...] Antainé 3 3 gyermek Gyapjas Sándorné Gyepes Mihályaé Herczeg Mihályné Perei Györgyné Farkas Józsefné Tarkó Istvánná Tarkó Jánosné [...]
39. 1909-05-02 / 18. szám
[...] B Koppán Margit énekesnő Juhász Sándorné anyaszinésznő A Nagy Vilma komika [...] huszárok Tatárjárás Sze­rencse malacz János vitéz Kedélyes paraszt Szép Heléna Ikrek [...] gyüjtő ivvel Weisz Erzsiké és Farkas Aranka 100 K 82 f [...]
40. 1873-04-13 / 15. szám
[...] Deutsch Mihály 30 kr Stark Farkas 30 kr Kulcsár Já­nos IC [...] Gottfried Mór 10 kr Vári Sándorné 30 kr Csarnai Ferencz 5 [...] főtárnok mester Korapolti Péter a vitéz hat Omode testvér kiknek atyja [...] La dányból 50 kr Schwartz Farkas M Berény 1 frt Piltz [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind