13. oldal, 267 találat (0,244 másodperc)

Találatok

241. 1978-12-01 / 332. szám, péntek
[...] 30 000 ko­rona A rendőrség kérése CSTKJ November 20 án hét­főn [...] Zoltán pSo Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztőség 893 [...]
242. 1964-06-03 / 153. szám, szerda
[...] Szalal mar­sall magyar részről Dobi István írt alá A közlemény első [...] kérte felvételét a Közös Piacba Kérése megtárgyalását Franciaország és Nyugat Németország [...]
243. 1997-08-16 / 189. szám, szombat
[...] 25 Dallamról dallamra S Nagy István jubileuma 17 00 Telesport benne [...] 20 00 Film az önök kérése alapján 1 Vizsgálati fogság Fr [...]
244. 1954-04-23 / 98. szám, péntek
[...] adj a kérési Ik­re Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető [...] kétharmada A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a [...]
245. 1992-02-18 / 41. szám, kedd
[...] kér hanem amikor a gyülekezetek kérése kérdése kezdeményezése nyilvánul meg kel­lő [...] a ballépéseivel szórakoztathatta hallgatóságát JAKAB ISTVÁN ZSINAT ELŐTT Acetilén ágyak
246. 1995-09-04 / 204. szám, hétfő
[...] semmilyen külföldi szerv vagy intézmény kérése sem jogi segítségnyújtásra Az ügyész [...] eltávolí­totta Lendvay Tibort és Tenczel Istvánt és a helyükre szakmai szempontokat [...]
247. 1997-10-04 / 228. szám, szombat
[...] 05 Ruttkai Éva és Sztankay István énekel 20 43 Régimódi történet [...] 20 00 Film az önök kérése sze­rint 1 Áprilisi hó Német [...]
248. 1950-06-11 / 133. szám, vasárnap
[...] hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport [...] bevezetését kérték A dolgozó ifjak kérése most teljesül A minisztertanács elrendelte [...]
249. 1995-10-05 / 230. szám, csütörtök
[...] Egy állítólagos volt SZISZ es kérése kollégáihoz A Národná obroda szerkesztőségétől [...] Kft képviselőjétől valamint kol­légájától Szekeres Istvántól a Bábolna Takarmányipari Kft kül­kereskedelmi [...]
250. 2003-06-10 / 132. szám, kedd
[...] gördítettek a magyar szülők jo­gos kérése elé de ez sem állíthat­ja [...] után számlát kell adnom Lehoczki István rajza
251. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]
252. 1990-12-15 / 294. szám, szombat
[...] alighanem jogos volt a nyelvészek kérése hogy a tömegtájé­koztatás a leghatékonyabban [...] meghívottak köz­reműködésével lezajlott tanácskozás Lanstyák Istvánnak a társaság titkárának a bevezetője [...]
253. 1990-01-27 / 23. szám, szombat
[...] az ügy felülvizsgálására A szülők kérése az volt hogy minél előbb [...] Fóruma nevé­ben CSÍKFEJES ERZSÉBET BATTA ISTVÁN mérnök FEJES ZOLTÁN mérnök a [...]
254. 1965-01-05 / 4. szám, kedd
[...] és a család többszöri figyelmeztetése kérése ellenére sem javult meg A [...] gyermek­betegségek könnyebb lefolyása Dr JUHÁSZ ISTVÁN gyermekorvos Válasz a bírálóir a [...]
255. 1983-11-12 / 268. szám, szombat
[...] kérték különkiadása az OFOTÉRT dolgozóinak ké­rése alapján 17 25 Reklám 17 [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetö János szerkesztőség 815 [...]
256. 1960-03-03 / 62. szám, csütörtök
[...] válik a ne­velők munkája Tamás István Egyházasbást dogulnak és ezen a [...] egy kicsit meglepett Varga elvtárs kérése mert tudtommal meg voltak elégedve [...]
257. 1973-09-21 / 225. szám, penrtek
[...] nyertesek Mészáros Lajos Brno Meló István Galan­ta DELMÁR GÁBOR GELLER PORTISCH [...] az eső de a szurkolók kérése hogy hazai gólokat lát­hasson kétszer [...]
258. 1958-07-23 / 202. szám, szerda
[...] fel­adatokat is sikeresen megoldják Szarka István T eljesen érthető és indokolt több olvasónknak az a ké­rése adjunk felvilágosí­tást magyarázzuk meg hogyan [...]
259. 1992-04-24 / 97. szám, péntek
[...] hangzott el a királyhelmeci polgármester ké­rése még az 1991 1992 es [...] öttagú zsűri Var­ga Ervin Keszegh István Szabó Szilárd Németh Ildikó és [...]
260. 1996-09-16 / 216. szám, hétfő
[...] Ferencváros hórihorgas ügyvezető elnökével Szívós István­nal közvetlenül az elnökségi ülést követően [...] új életet kezdek Volte külön kérése igénye Nem i A fia [...]