3. oldal, 436 találat (0,077 másodperc)

Találatok

41. 1962-07-24 / 171. szám
[...] ebben a beosztásban dolgozik Lukácsi Sándor aki egyben a K 1 [...] a beszélgetésünk során megis­mertem Lukácsi Sándort megvalósítja Ez év július 1 [...] Házasságot kötöttek Katona Ist­ván és Szaniszló Rozália Pető Bé a és [...] figyelmetlensége miatt súlyosan leforrázta ma­gát Szaniszló Vendelné kezén mélv vágást ejtett [...]
42. 1962-11-06 / 260. szám
[...] Pál László Sápi Tibor Cseh Sándor Timár Gyula Csehi Pál Major [...] János és Koncz Julianna Makai Sándor és Horváth Terézia Szeleczki Fe­renc [...] Ferenc és Varga Er­zsébet Misák Sándor és Győri Erzsébet Illyés György [...] Határ Terézia Mihály Ferenc és Szaniszló Terézia Elhalt Vincze János 73 [...]
43. 1963-01-03 / 1. szám
[...] os Nagy Teréz lett Erki Sándor a helyettes elnök s rajta [...] Fai­ka Ilona fia István Szóláth Sán­dor és Szabó Rozália leánya Ro­zália [...] Erzsébet leánya 4 Katalin Darányi Sándor és Hörömpő Katalin leá­nya Dóra [...] Ka alin Faragó Balázs és Szaniszló Ilona Balogh Sándor és Törőcsik Irén Győri József [...]
44. 1963-02-14 / 37. szám
[...] z anovics ül Béres 3 Szaniszló 2 pakos Faragó Borbély Szigethalomi [...] 2 I Oláh Herendi ill Szaniszló 4 Béres 3 Bakos 2 [...] közül a versenybiróság még Papp Sándor Pécel és Széles Károly Vác [...]
45. 1963-03-22 / 68. szám
[...] forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt A Hunyadi [...] kö­rül segédkeznek ha kedvük tartja Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a [...]
46. 1963-04-26 / 96. szám
[...] kük Serdülők 1000 m Mé­száros Sándor Fót Csapatban Pest megyei Sportiskola [...] vitatnák meg S 00 m Sándor Gizella fFót Csa­ 2 gól [...] a magyar sportolók biztos győzelmével Szaniszló illetve a Bp Honvéd elsőségével [...] főleg vasárnap hétköznap esténként Darányi Sándornál Épületanyag bontás­ból eladó Érdeklődni lehet [...]
47. 1963-05-07 / 104. szám
[...] Erika Kas­sai Károly Pál és Szaniszló Etel­ka fia Károly Pál Dancsa [...] leánya Ilo­na Ildikó Kiss István Sándor és Huszár Piroska fia Zoltán [...] Bacsó Erzsébet fia Bálint Berta Sándor és Szűcs Ma tild fia [...] Put­tók Ilona fia Róbert Varkonyi Sándor és Szépe Eszter leánya Eszter [...]
48. 1963-05-08 / 105. szám
[...] előtt Szi­lágyi Imre és Magócsi Sándor egy doronggal ütlegeltek egy szerencsétlen [...] Tibor éa Mezei János jászdózsai Szaniszlói István nyírbátori és Rábaközi András [...] vezetősége is rendezett mu­latságot Semperger Sándor Piliscsabán a tűzoltózene­kar zenés ébresztőjével [...] művelődési otthon ban a Sziklai Sándor kul turális szemle keretében A [...]
49. 1963-05-31 / 125. szám
[...] forinttal 13 hónap vagy Gáspár Sándor 520 forinttal 35 hónap A [...] a tartozások felszá­molására A bizottság Szaniszló József Eckhardt Károly és Kozák [...] kor szavalóverseny kezdődik a Sziklai Sándor kulturális szemle keretében a művelő­dési [...] A kapunyitás előestéjén felkerestük File Sándort a Váci Községgazdálkodási Vál­lalat vezetőjét [...]
50. 1963-06-07 / 131. szám
[...] csütörtök fe­jezte be tájékoztatóját Sulyok Sándor Dehogyis mondom meg hogy hívják [...] takarmá­nyozására saját terméséből A Petőfi Sándor általá nos iskola tanulói borsót [...] közönsége Ennek okáról kér­deztük Sulyok Sándort a mozi vezetőjét Mozink a [...] üzemből Kecs­keméti István Rédai Jó­zsef Szaniszló István Ki­rály László és Antal [...]
51. 1963-06-11 / 134. szám
[...] terjesz­tettek a tanácsülés elé Halasi Sándor az 53 as kör­zet nevében [...] építéssel foglalkozott Far­kas Károly Balázs Sándor és még jó néhány tanácstag [...] Vida László Amb rózi László Szaniszló Zsuzsánna Birinszki Csaba Bukos József [...] László József Házasságot kötöttek Csalyági Sándor és Osgyáni Eszter Pro hászka [...]
52. 1963-06-28 / 149. szám
[...] hogy két felsővárosi lakos Csontos Sándor és Bereczki András italhoz jutott [...] Budapesten a Kulicíi Gyula téren Szaniszló Sándor 46 éves váci lakos Az [...] 53 98 rendszámú teherautó elgá­zolta Szaniszló súlyos sérülé­seket szenvedett Ismét váci [...] és Pintér Mar­git segédmunkás Sztankovlts Sán­dor kompresszorkezelő és Vágvöl gyl Mária [...]
53. 1963-07-09 / 158. szám
[...] Tünde Vida László Ambrózi László Szaniszló Zsu­zsanna Birins zki Csaba Búkor [...] Tibor Zol­tán Házasságot kötöttek Csaiági Sándor és Osgyáni Eszter Pro hászká [...] és Tóth Erzsébet Esz­ter Baranvi Sándor és Pozsgal Erzsébet Sila Pál [...] Béla 85 éves Na gv Sándor 72 éves Naev Vilmosné Szül [...]
54. 1963-12-17 / 294. szám
[...] forint baleseti kár­térítést fizetett ki Szaniszló Józsefnek balesetéért Ratz József rajza [...] Dr tál boldog lakástulajdonos gStirszkv Sándor és Szabó Mar­ fűt leánya [...]
55. 1963-12-30 / 304. szám
[...] és Gulyás Erzsébet leánya olasz Sándor é Cecon Mária leánya Mária [...] Pál és Lórik Ilona fia Sán­dor György Gazdag Rudolf és Csorba [...] nos Katona Ts tván és Szaniszlö Rozália leánvar Rozália va Bog­nár [...] rövi jelenetben lépett fel Tomp Sándorral Szakács Miklós gyors tempó diktált [...]
56. 1964-01-23 / 18. szám
[...] kapusa a 19 éves Varga Sándor volt Teljesít­ményének értékét növeli hogy [...] az ősszel és emellett Varga Sándor mindig védte a véd hetőt [...] ezért védi már menyasszonyáék ka­puját Szaniszló Kis József járási úttörőíitkár beszámolóját [...]
57. 1964-02-08 / 32. szám
[...] előmenetelt tanúsítottak a következők Kelemen Sándor másodéves vízvezetékszerelő Abonvban Vállalatunk évente [...] Attila Kis György Mária és Szaniszló Katalin nyertek A Béke őrs [...] csapa tvezető helyelles mestere Szántai Sándor Albert András harmadéves férfiasabb Jásakarajenő [...] 22 4 Oláh Vilmos Fürst Sándor utca 5 Kormos Károlyné Búzás [...]
58. 1964-03-12 / 60. szám
[...] Hor nyák Gyula Tr pák Sán­dor és Mucsi Gyula vol­tak Az [...] család jár a könyvtárba mint Szaniszló Vincééknél máshol a felnőtt oktatásban [...] a problémá­kat is megoldják Katsányi Sándor járási könyvtár vezetőhelyettes A hálás [...]
59. 1964-03-18 / 65. szám
[...] Telek Pál ceglédi kertészeknek és Szaniszló Sándor csemői ker­Huszonötezer naposcsibe jól fejlődik [...] okairól a vé­dőfelszerelések beszerzéséről Kovács Sándor igazgató az 1964 évi gazdasági [...] állományi lét­számra szükség van Kovács Sándor igazgató is­mertetése alapján az üzemi [...] de bele kell nyugodnunk A Sán­dor József Benedek tehát nem meleget [...]
60. 1964-04-29 / 99. szám
[...] előtt Majdnem ráfi ettek Halápi Sándor szövetségi el­lenőr a Váci Vasutas [...] 0 Pilis 500 néző V Sándor Gólhelyzetek kölcsönösen akadtak de ezeket [...] a magyar csa­pat tagjai is Szaniszló 2 lett úgy hogy az [...]