21 találat (0,182 másodperc)

Találatok

1. 1995-09-30 / 230. szám
[...] színésze voltam Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával Egyszer látom hogy egy [...] Na ne hü­lyéskedj velem így Bozó­ky Nyíregyházára Te Az isten háta [...] nem viccelek vele Lt Megértem Bozóky Ist­vánt Kérem meséljen valamit az ifjúságáról [...] maradjon még sokáig közöttünk Palotai István
2. 1995-11-16 / 269. szám
[...] isteni su­gallatra fogtam magam bemen­tem Bozóky Pistához és azt kér­deztem tőle [...] Középiskolai tanulmányait Szegeden a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolá­ban végezte 1983 ban [...] foglalko­zik Az oldalt írta Palotai István A porcelán szobrásza
3. 1996-01-30 / 25. szám
[...] az uszkai italboltban megverte H Istvánná 38 vállalkozót a munkaadóját A [...] gya­núja miatt indult eljárás R István 43 kántorjánosi vál­lalkozó ellen A [...] Dés László szövegének írója Nemes István A Patika című film slágerré [...] tékűek Boldog születésnapot Hetvenöt éves BOZOKY 1 ST I VÁN színész [...]
4. 1996-06-04 / 129. szám
[...] nyíregyházi Rá várok Totyára Palotai István interjúja Te kérdezel én meg [...] követően laza emelkedés jel­lemzi Amikor Bozóky Pista elment és Lénernek kellett [...]
5. 1996-08-17 / 193. szám
[...] készülő show jában amelyet Verebes István ren­dez a Fészek Klubban A [...] Már korábban megírtuk hogy Verebes István a Bé­késcsabáról érkező Molnár Lászlónak [...] Andrással Örökös tagsággal ismerik el Bozóky István Léner Pé i tér Csikós [...] a sorban előtte állót Verebes István rendezi s ben­ne a tehetség [...]
6. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
7. 1996-08-27 / 199. szám
[...] hogy ezekkel a szerződésekkel már István idejében is baj volt köttettek [...] más­kor talán soha Ratkó József Ist­ván királya közelebb hozott minket egymáshoz [...] híján az akarásnak összegzett végül Bozóky István aki 1981 től 84 ig [...] Panko tay Ist án GerbárTibor Bozóky István Léner Péter Csikós Sán­dor Simor [...]
8. 1996-09-28 / 227. szám
[...] Kedve BorvátK Koczka Papp László István edző Kőtelező zo hatossal volt [...] 16 00 V Sóthy Sápi Bozóky Ki hallott korábban a dorozsmai [...] bizottsága e heti összejövete­lén Hamvai Istvánt a Deme cseri Kinizsi labdarúgócsapa­tának [...]
9. 1996-11-23 / 274. szám
[...] tagja megtisztelő kitüntetést kapta Palotai István Új Kelet Szép gesztus volt [...] logikus Csár­dáskirálynő Amikor meg­tudtam hogy Bozóky Pista színházat szervez Nyír­egyházán ír­tam [...] hogy kinőt­tem már a primadonnakorból Bozóky nem ígért sokat de min­dent [...] 30 éves ju­bileumon Hadova Palotai István Új Kelet Kövezzenek meg ha [...]
10. 1996-12-02 / 281. szám
[...] egy perce cserélte be Sándor István edző aki az őszi szezont [...] néző V Vad Ábrahám dr Bozóky Gólszerzők Takács a 11 Donát [...]
11. 1997-03-17 / 63. szám
[...] középü­letek és villák díszítéséhez Palotai István Új Kelet Az elismerés a [...] ország egyik legjobb színiműhelyévé tették Bozóky István Holl István Bá­rány Frigyes Szigeti András Gerbár [...] egyes dobbanását Ünnepi kitüntetések Palotai István Új Kelet Szép hagyomány hogy [...] ért díjat kapott dr Páll István a nyíregyháza­sóstói Múzeumfalu igaz­gatója Páll [...]
12. 1997-05-05 / 103. szám
[...] Darvas Ivánt Aztán 1979 ben Bozóky Ist­ván megtisztelő feladatot ka­pott megszervezhette a [...] szinte kong az ürességtől Török Istvánnal a Magyar Nemzeti Gasztronómi­ai Szövetség [...]
13. 1997-05-29 / 123. szám
[...] évad legkiemelkedőbb szín­házi teljesítményeit Palotai István Új Kelet A társulat tagjai [...] Csaba A kis rókák Vere­bes István Sirály A legjobb díszletterv ka­tegóriájában Bozóky Márta A vágy villamosa Kis [...] Hotel A legjobb jelmeztervező kategóriában Bozóky Már­ta A vágy villamosa Húros [...]
14. 1997-06-17 / 139. szám
[...] szere péért A legjobb jelmezterv Bozóky Mara a darab jelmezei­ért A [...] kapott Blanche szerepének megformálásáért Palotai István Új Kelet Színházi életünk egyik [...] nemré­giben a következőket mond­ta Verebes Istvánnak Min­den rendben van minden szép [...]
15. 1997-08-06 / 182. szám
[...] ám de mégis létező Palotai István Új Kelet Szertefoszló illúziók jövőkép [...] emlékem adta meg a választ Bózóky István a Móricz Zsig mond Színház [...]
16. 1997-10-15 / 241. szám
[...] ASE Tiszavasvári V Megyebiró dr Bozóky Kincses Kezdési idő 14 30 [...] s ASE Tiszavasvári játékosa Kovács István mesterhármassal lepte meg a vendégeket [...]
17. 1997-10-25 / 249. szám
[...] Naplójegyzetek Shakespeare Hamlet Nyíregyháza Verebes István Tele van a rádió a [...] Stellája mint epizódszerep bravó Ezen­kívül Bozóky Mara a legjobb jelmeztervezőnek járó [...] felfűz­hető a mese fonalára Palotai István kritikája A sztori hangsúlyt váll [...] kesernyés mosolyra fakadunk Avagy az István a király akkoriban fre­netikus sikerű [...]
18. 1997-11-15 / 267. szám
[...] 13 óra V Heibl dr Bozóky Fridély Egymás elleni ered­mény első [...] Kormány illetve Sós Karcag Antal István edző A Balmazújváros ellen otthon [...]
19. 1998-01-17 / 14. szám
[...] a Móricz Zsigmond Színházról Verebes István igazgató úr bejelentette távozási szándékát [...] választási küz­delem is miközben Verebes István bemutatta utódját a társulatnak Cseke [...] évig jártam orvostól or­vosig Amikor Bozóky el­kezdte szervezni a társu­latot kórházba [...]
20. 1998-05-08 / 107. szám
[...] agi­tált hogy dolgozzam to­vább Verebes István hang­súlyozottan olyan színházi ember aki [...] színházat 1981 ben Nyíregyházára csá­bított Bozóky Pista és vala­hogy itt ragadtam [...]

 

  • 1
  • 2