Új Kelet, 1996. december (3. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP III. évfolyam, 281. szám — 1996. december 2., hétfő Tömeges baleset a 41-es főúton 3. oldal Falujáró Nyírtelek 9. oldal Lemondott a szóvivő Garamvölgyi László, a rendőrség szóvivője az aláb­bi nyilatkozat közlésére kér­te vasárnap délután az. MTI-t: „Tekintettel a kialakult hely­zetre úgy döntöttem, hogy európai módon, a rendőrség új vezetésének felajánlom lemondásomat. Ildomosnak tartom ezt a gesztust az új vezetés felé megtenni. Ter­mészetesen csak a szóvivői beosztásom ajánlom fel, ami nem érinti szolgálati viszo­nyomat.” Garamvölgyi Lász­ló elmondta: a felajánlás el­bírálásáig évi rendes sza­badságát tölti. Szabó Iván az MDNP elnöke Szabó Ivánt választotta a Magyar Demokrata Nép­párt elnökévé az MDNP első országos küldöttgyű­lése szombaton. A százöt­ven érvényes szavazatból 119-en Szabó Ivánra, a je­lenlegi elnökre szavaztak, 31-en pedig a másik jelölt­re, Pusztai Erzsébetre. 201 21 [22;23 241. X 36|37 38I39 [50151 jjg| 53 54 165j 66 67I68 Jtó Az ötöslottó nyerőszámai a következők: 16, 27, 33, 34, 46, a jokerszám: 7 1 1 7 1 5. A hatoslottó-sorsoláson pedig az alábbi számokat sorsolták ki: 17, 30, 31, 36, 39, 42, a pótszám: 24. (MTI) A fSu kivételes ajánlata tlllbOTOS ;- Természetfilmek: Az oroszlán birodalma, A tigrisek földjén, 11561$$ A delfinek élete, A cápák árnyas birodalmában stb.- Fitness kazetták: Claudia Schiffer szupermodell mozgás­programja 2 db kazetta együtt ZAJJÓrTi Cindy Crawford 100 perces programja lJ&frTt-Walt Disney rajzfilmek: Pocahontas, Csipkerózsika, Oroszlánkirály, i Dumbó, Gumimacik, Csipet csapat stb,- Klasszikus mesefilmek: Pinokkió, Aladdin, Dzsungel könyve, Notre Dame-i toronyőr, Koldus és királyfi, Szépség és a szörny stb.- Sikerfilmek 1—2. része egy videó kazettán: A rettenthetetlen, Ben Húr stb. Több mint 200 féle kazetta: pl.: Supra Hits, Fradi (új), Mulatós, Karácsonyi, Omega, Dolly Roll, Generál, Rock and Roll stb. CD-lemezek csak most Boltjaink: Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3—5 Kelet Áruház földszint, a Búza téri ABC mellett Kisvárda, Szt. László u. 21. Korunk jókedvű polgáraiért KézyBéla (Új Kelet) Nyíregyháza várossá nyilvá­nításának 210. évfordulójára emlékeztek szombaton délelőtt a városháza dísztermében a város önkormányzatának kép­viselői és a mintegy kétszáz meghívott vendég. A művészeti szakközépisko­la növendékeinek rövid műso­ra után Csabai Lászlóné Nyír­egyháza Megyei Jogú Város polgármestere lépett a mikro­fonhoz, s részleteket idézett a város történetéből. A máról szólva a polgármester asszony elmondta, sok a dilemma, sok­szor nehéz a döntés, hogy a mai pénzszűke-világban a város központját szépítsék, a borbá­nyai földutakat aszfaltozzák, vagy Oroson építsék-e ki a csa­tornarendszert. A városközpont fejlesztése az ide látogatók mi­att fontos, a peremkerületek „komfortosítása” pedig az ott élőknek, azaz a városlakóknak. Az lenne jó, ha mindenki igé­nyének eleget tudnának tenni. Szólt a polgármester asszony arról, hogy elődeink a sóstói kettős tavat építették ki köz­munkával, a város mostani ön- kormányzata ugyanilyen mó­don szánkódombot építtet a Bujtoson. A város első embere szerint a legfontosabb, hogy munkája legyen az itt élőknek, s hogy jól érezzék magukat a polgárok a városban. Ágoston István, a Magyar Rádió Nyíregyházi Körzeti Stúdiója volt vezetője emlékplakettet vett át Csabai Lászlóné polgármestertől Fotó: Harascsák Annamária Ezt követően a városi önkor­mányzat két munkatársának, Sitarna Andrásáénak, az ikta­tó nyugdíjba vonuló dolgozó­jának és Romanovits Ispánnak, a városfejlesztési iroda vezető­jének közigazgatási érdemér­met adott át a polgármester asszony. Ezután a város emlékpla­kettjét a város érdekében kiemelkedő tevékenységet ki­fejtett személyiségeknek nyúj­totta át: Ágoston Istvánnak, a Magyar Rádió munkatársának, a Nyíregyházi Körzeti Stúdió volt vezetőjének, több évtize­den át készített ismeretterjesz­tő helytörténeti műsoraiért, s azért, mert a vidéki rádiózás­ban — a legnagyobb politikai érzékenységgel — először szólaltatta meg az egyházat; dr. Bánhidiné Maród Magdol­nának, a Zrínyi Ilona Gimná­zium tanárának, a ZIG Singers Együttes vezetőjének, a kö­zépiskolások zenei nevelésé­ben, zenei ízlésének formálá­sában végzett munkájáért, a város kulturális életében való aktív részvételéért. (Folytatás a 7. oldalon) Ünnepség Nyíregyháza várossá nyilvánításának 210. évfordulóján Új polgármester Ajakon Hatházi Andrea (Új Kelet) Ajak felnőttkorú lakóinak közel harmada vett csak részt a november 30-ai, szombati időközi polgár­mester-választáson. Les- kovics Béla volt polgármes­ter már ez év nyarán lemon­dott egészségügyi okokra hivatkozva székéről, ame­lyet négy független jelölt pályázott meg. Csépke Ti­bor vállalkozó, Takács Imre római katolikus kántor és Dzsubák József nyugdíjas előtt hat szavazatnyi kü­lönbséggel Kovács Pál nyerte a választást. Az új polgármester már nem ne­vezhető teljesen „kezdő­nek” e tisztségben, mert há­rom cikluson keresztül, 1987-ig Ajak tanácselnöke volt, majd nyugdijba vonu­lását követően kevesebb mint tízéves pihenő után újra a település első embe­rének voksolták. Városnap Nagyhalászban Vitéz Péter (Új Kelet) __ Na gyhalász várossá nyilvání­tásának harmadik évfordulóján, december elsején nagyszabású városnapi ünnepségsorozattal elmékezett meg az eseményről az önkormányzat és a lakosság. A település jelképének, a Halász szobrának és a körülette lévő emlékpark felavatása után hely- történeti vetélkedő kezdődött az általános iskolások részére a művelődési központban. A kisiskolások szellemi erő­próbája után rajzkiállítás nyílt a művelődési centrumban a diá­kok alkotásaiból. A kulturális rendezvényekben gazdag prog­ramsorozatban délután Szobosz- lai Ottó polgármester átadhatta a településnek a a város életé­ben első Városi Képtár épüle­tét, amelynek megnyitótárlatán kortárs magyar festőművészek alkotásai, Kiss Gyuládé tűzzo­mánc faliképéi és Nyilas Sándor kisplasztikái kaptak helyet. A városnapi rendezvényen a legaktívabb véradóknak, a város jó hírét öregbítő sakkcsapat tag­jainak és a világháborús veterá­noknak szervezett kis ünnepség után, a Mandala Dalszínház mű­sorában, A szabin nők elrablása című komédiát láthatták az ün­neplő nagyhalásziak. Vl-UXMA-14 Itt M^reAkció! * *' Játék + ajándék... Mindig más az Új Keletben. Minden hétköznap reggel 7.20-kor hallgassa a PB-tádiót és nyerjen. A ROCKY mai ajánlata: Videófilm: Hair (musical) P99PÍ1890Ft CD, MK:______________ Scatman John: Everibody Jam MC 1190 Ft CD: 2790 Ft Ez a szelvény iwiíbbi 200 Ft kedvezményt jelent a vásáriásnál ba felmutatják! M ROCKY — ajánlom magamat! 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom