48 találat (0,049 másodperc)

Találatok

1. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
2. 1936-02-18 / 40. szám
[...] Mária Major Rezsöné Safáry Lászlóné vitéz dr Márki Barnáné Szecsey Sándorné dr Fehér Gyuláné Jakab Lászlóné [...] Ferencné Scheibert Józsefné Reck Gézáné vitéz Ákosfy Barnáné Soltész Béláné vitéz lmrey Róbertné Sál Józsefné Emhő [...] Varga Gyuláné 3 8 P vitéz dr Márki Barnáné Deimel Sándorné dr Csonth Lászlóné Polonyi Károlyné [...]
3. 1935-11-24 / 94. szám
[...] lesznek A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál A [...] nagy szükség van Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné vigalmi elnök [...] rendez amelynek védnök­ségét József főherceg vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter vitéz Soós Károly báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el [...]
4. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
5. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]
6. 1924-05-17 / 40. szám
[...] Margit szigeti sport telepen A vitézek avatását a szokott ünnepélyes keretek [...] ifj Puskás Andrásné id Makray Sándorné Keresztessy Lajosné Paksy Sándornó id [...] Károlyné Rufl Ferencné özv Balogh Sándorné Horváth Gyuláné dr Pánsél Józsefné [...] János 51 Piros Kálmán 46 Farkas József 74 özv Vidó Gyögyné [...]
7. 1906-03-18 / 11. szám
[...] a képet többször megismé­teltették Kádár Sándorné a Székely öreg anyóka Monolog [...] vannak a következő újdonságok János vitéz Arany virág Drótostót Én te [...] négy pályázó direktor közül dr Farkas jelenleg Lőcsén működő szabadkai direktort [...] gondolkodás nélkül belekellett mennie a Farkas meghívásába Nem kisebb színpadi alakok [...]
8. 1915-05-16 / 20. szám
[...] lakói Daliás leventék hős magyar vitézek Imádott hazánkért sokat szenvedettek Küzdve [...] Mihályné özv Sternthal Farkasné Ehrlich Sándorné gyermekei és unokái Farkas Bertalan Sternthal Arthnrné Schreiber Izidorné [...] és unokái nagypéli Sternthal Salamonná Farkas Bertalanné sógornők Rosinger Lajos gyermekei [...] Bleyer Lajos Gyémánt Mihály Ehrlich Sándorné Sternthal Arthnr Schreiber Izidor sógorok [...]
9. 1914-08-23 / 34. szám
[...] ne pusztítsa virányait Add hogy vitéz katonáink hűsége keményebb legyen a [...] P Gulrich János 1 Ambrus Sándorné 2 dr Kovács Károlyné 2 [...] 2 Berenthaler E P Nuszbek Sándorné 5 Kaufmann Ödönné 5 korona [...] N 40 Pásztor Ferenc P Farkas István P Biluska Péter 2 [...]
10. 1934-11-11 / 88. szám
1934 november 11 BÉKÉS 3 Vitéz Márky Barna dr alispán 25 [...] van 25 esztendeje annak hogy vitéz Márky Barna dr a vármegye [...] lesznek a szentmisék éz anyatemplomban Farkas István prédikál áz evangélikus templomban [...] 45 kg liszt dr Felföldy Sándorné 7 kg mák 15 kg [...]
11. 1925-02-21 / 14. szám
[...] István Moldoványi Já­nos Bakos Gyula vitéz Aalogh Elek dr Bartha Béla [...] Zsigmond Semzsey Miklós Konh Mór vitéz Enyedi Gábor Farkas Jenő Gedeon János dr Oláh [...] Juhász János K Szabó Ferenc Farkas Mihály Gróh Ferenc Berna Jó­zsef [...] Henrik Macskási István özv Márton Sándorné Szepesi Sándor Kiska József Kotván [...]
12. 1935-01-03 / 1. szám
[...] Julianna Bujdosó Mária Sebestyén Teréz Farkas Mária Ga 2 só Irén [...] Portörő Lajos Nagy András Bánffy Sándorné özv Nagy Andrásáé Bay Géza [...] János Gyarmathy Domokos Szőllőssy Lajos vitéz É Nagy Mihály 1 1 [...] fél kg burgonya 10 tojás vitéz Pusztay Rezső 6 kg bab [...]
13. 1926-10-09 / 80. szám
[...] századosnak a magyar signom landist vitéz Hadg Jenő főhadnagynak pedig dicsérő [...] tettek jutalmazására ezüstérmet piroB szallagon vitéz Gyelvai Lajos utász törzsőrmester Kopasz [...] 100000 Kállay Gábor özv Márton Sándorné 50 50000 Bendák N 20000 [...] György Balog András Yégh és Farkas Lakos Jerö Wertner János Hakk [...]
14. 1929-11-16 / 91. szám
[...] László Dürer plaketíje Mint értesülünk vitéz Técsy László szob­rászművész a mostani [...] nagyméltóságu és főtisztelendő Rád nai Farkas auxumi c érsek v b [...] a szabályszerű esküt Lelkészváltozás Dr vitéz Bándthy Péter gyulai református lelkészt [...] a szük­séges mennyiségben dr Felföldy Sándorné 23 5 kg bab 5 [...]
15. 1916-10-22 / 43. szám
[...] el isk tanítót a békéssámsoni Sándorné Benedek Jolán segesvári Sándor Mihály [...] továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Vámos József a [...] adományozta Az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatar­tásuk elismeréséül Hnzly [...] Géza Mikolay István Csicsova András Farkas Antal Rózsa Miksa özv Singer [...]
16. 1904-07-10 / 28. szám
[...] Csanádi Jánosné Chrisztián Györgyné Dobay Sándorné Deutsch Dávidné Páy Samuné Friedmann Mórné Haraszti Sándorné özv Huszka Lászlóné Krausz Ignáczné [...] kutya Költemény Thury Zoltán A farkas Novella Corday Michel Még egy [...] hősökről másszor az arany hajú vitézről Hol a himes rétre hol [...]
17. 1936-02-05 / 29. szám
[...] Club vasárnapi közgyűlésén diszelnökké választották vitéz Ricsóy Uhlarik Béla főispánt és vitéz Jánossy Gyula polgármestert El­nök újra [...] Fr u 27 éves Hegyesi Sándorné Szakács Margit 33 éves Szeghalom [...] 22 05 Hirek 21 25 Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál Fekete [...]
18. 1934-02-11 / 11. szám
[...] dr apátplébános a józsefvárosi templomban Farkas István s lelkész prédikál Vasárnapi [...] Gallyasy Bé áné Korossy Györgyné vitéz Rábay Ferencné Sléberl And­rás dr [...] báró Apor Vilmos Sze csey Sándorné Honi Bé áné Elok Lajosné [...] dr Márky Barnáné dr Eeiföldy Sándorné Tóth Károlyné Zsögön Rácz Miháiyné [...]
19. 1937-10-10 / 229. szám
[...] Bagi Zsuzsanna atyja György anyja Farkas Zsu­zsanna Szarvas Képiró István atyja [...] Gábor 46 éves Sarkadkeresztur Szarka Sándorné Nagy Mária 60 éves Kerék [...] 1937 évi okt 8 dr vitéz BIsrki Barna 2115 1 1 [...] Virág u 7 Érdek­lődni Makray Sándorné Petőfi u 2 1129 3 [...]
20. 1937-11-07 / 251. szám
[...] nagy misén szt beszédet mond Farkas István 6 kor Szentségimádás beszél [...] kg kettes liszt dr Felföldy Sándorné 18 kg bab 5 kg [...] dtszruhás hajdú kíséretében megjelent dr vitéz Kicsóy Uhlarik Béla fő­ispán és dr vitéz s irkadi Márki Barna alispán [...]