29 találat (0,079 másodperc)

Találatok

1. 1953-06-07 / 134. szám
[...] hangverseny gyermekeknek 14 50 Ágasvári Sándorné néni énekes műso­rából 15 30 [...] szívnek szívesen 16 30 Csokonai Vitéz Mihály élete és művel 17 [...] l í 50 Részlet a Farkas a havason című daljátékból 14 [...]
2. 1955-08-07 / 185. szám
[...] űr Alom A borozó A farkasok dala Pató Pál úr Róza Az apostol János vi­téz Ida Helyesen fejtették meg Báród [...] Kenderes M Sza­bó Imréné Nyitrai Sándorné Kunhegyes Gyarmati Imre Tarjányi Mária [...] Cibakháza Hídvégi Gyula Kenderes Nyitrai Sándorné Kunhegyes Áy Ferenc Szolnok Székely [...]
3. 1960-07-19 / 169. szám
[...] Két esztendővel ezelőtt a szolnoki Farkas Istvánná há­zat vett röviddel később [...] beköltö­zött A régebbi lakó Bogyó Sándorné nem fogadta jó szívvel a [...] kisebb sérülést ej­tett Farkasné leányán Far­kas Istvánná ezután erede­ti módon torolta [...] súj­totta a marakodó asszonyo­kat Bogyó Sándornét köny nyű testi sértés büntette [...]
4. 1964-03-21 / 68. szám
[...] tarpai tér ír szövetkezeti ein Far­kas Ignác termelőszövetke­zeti elnök Szabadszállás Bács [...] színháztudományi intézet igazgatója Buda­pest Horváth Sándorné a Somogy megyei nőtanács titkára [...] tag Székkutas Csongrád m dr Vitéz András az országos idegenforgalmi ta­nács [...] vb elnöke Fabio Fabbrini Horváth Sándor­né Somogy megyei Gheor ghe Stoica [...]
5. 1966-12-11 / 292. szám
[...] labdarúgók KERESZTREJTVÉNY Decemberi rímek Csokonai vitéz Mihály egyik időszerű verséből idézünk [...] A Hon Könyvet nyert ifjú Farkas Sándorné Szolnok A könyvet postán küldjük [...]
6. 1974-05-03 / 101. szám
[...] csenszlovak Rádió Napja lbko arádió Farkas Antal luvósmüveiDóJ A vnaggazuaság hírei [...] Margit Karsai Zsigmond és Agasvari Sándorné népdalokat 14 40 enekel Ij [...] 21 35 Az estve Csokonai Vi­téz Mihály versét elmond­ja Major Tamás [...]
7. 1976-08-17 / 194. szám
[...] Orbán Bukta Stummer Tar Pásztor Vitéz Nagy II Edző Bana János [...] Gáli Borbély Czeglédi Török Tóth Farkas I Radics Dobák Gergely Hor­váth [...] KTE Garáz Gala Tóth Kácsfalvi Farkas Dézsi Kupeczki Hábensusz Veres I [...] 32 Egy nógrádi nótafa Kómár Sándorné 15 44 Magyarán szólva 16 [...]
8. 1977-05-28 / 124. szám
[...] diadalmi jel­vény Könyvet nyert Hege­dűs Sándorné Tiszaföldvár A könyvet postán küldjük [...] Lehel SC Kunhe­gyes Jászberény 16 Farkas Palotás Mezőtúri AFC Túrkevei A [...] magazin ism Színes 14 07 Vitézek Magyarul be­szélő spanyol filmsorozat XHI [...]
9. 1977-12-20 / 298. szám
[...] utasa a 77 éves Lovász Sándorné súlyosan megsérült de állapota nem [...] a kocsmába ahonnan egy ismerősével Farkas Gyulával távozott Az utcán füléhez [...] adják majd Vendéglő a János vitézhez nevet kapta a martfűi étte­rem [...]
10. 1978-02-05 / 31. szám
[...] ketten dolgozunk az elő­adó Gál Sándorné szintén nem panaszkodhat tétlenség­re Most [...] Kunszentmárton Ga ráz Z Gácsi Farkas Bir gés Szénáczki Tóth II [...] Sebők Sebes­tyén Kállai Kocsis Stum­mer Vitéz Edző Papp Ist­ván A tiszaligeti [...] arányban győ­zött A hetvenedik percben Vitézt és Pálinkást kiállítot­ták Jó Garáz [...]
11. 1978-02-14 / 38. szám
[...] Ábel szülőatyjának mese­játéka a Búbos vitéz új re­neszánszát éli A legkülön­bözőbb [...] látsza­ta nélkül Tamási gyönyörű nyelveze­téhez Farkas Ferenc hegyi patak tisztaságú zenéje [...] apró lépésekkel de előre­haladunk Baranyai Sándorné klubve­zető besorolása szerint a művelődési [...] lehet sokkal többet tenni Baranyai Sándorné mind­ezek ellenére tervezget Négy év [...]
12. 1978-04-14 / 87. szám
[...] Riporter Dalocsa István Kamaramuzsi ka Farkas Ferenc szerenádját a szolnoki fúvósötös [...] rádióváltozata 20 35 Szerelemdal Csokonai Vi­téz Mihály versei 20 40 trj [...] Kossuth u Ál tn Füleki Sándorné Labdarúgás I korcsoport nagypályás A [...] Kossuth u Ál tn Füleki Sándorné 2 Szolnok Mátyás ki úti [...]
13. 1978-05-09 / 107. szám
[...] Az új­jáalakult szolnoki fúvósötös ját­szik Farkas Ferenc Régi ma­Boros dr és [...] Bankja Nyi kos Halász Mészáros Far­kas Hajdú Tóvizi Az erő­sen felázott [...] TISE Burján Bódi Ben csik Farkas I Farkas II Szűcs Papp Vincze Lend [...] igazságos eredmény született Jó Szűcs Farkas I Farkas II Balázs Makó ill Végért [...]
14. 1978-10-17 / 245. szám
[...] leki B Lippai Edző Füleki Sándorné A 103 percig tartó mérkő­zésen [...] Jó Garáz a mezőny legjobbja Farkas F Papp a Rákóczifalvából nem [...] Nagy Kozák Stummer Török Rácz Vitéz A hely­zeteiket jobban kihasználó hazaiak [...] jól adogató vendé­gekkel szemben G Vitéz 3 Jó Vitéz Drávucz Boda ill Csonka Káli [...]
15. 1983-01-28 / 23. szám
[...] édesanyánk nagyma­mánk dédnagymamánk özv HÁRSHEGYI SANDORNÉ temetésén megjelentek ko­szorúikkal virágaikkal rész­vétnyilvánításaikkal [...] szerel Mikó György kisipa­ros Gyöngyös Far­kas Tamás u 13 183 LAKÁSCSERE [...] bajnoki címet Eredmények Fiúk 1 Far­kas László Kunhegyes 2 Görbe Zénó [...] Az asszonygyülölő Czuczor Ger­gely Csokonai Vitéz Mihály Fáy András Kisfaludy Károly [...]
16. 1983-04-03 / 79. szám
[...] forradal­mak évadja Könyvet nyert Csillag Sándorné Túrkeve Ju­hász Lajosné Kunhegyes Nagy [...] kedd szünnap Mezőtúr Szabadság Fekete farkasok üvöltése 14 hétfőn és kedden [...] 14 hétfőn és rkedden Fekete farkasok öiftfttése 14 Megyei Művelődési és [...] Mik­lós színes 15 05 Búbos vitéz A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
17. 1987-02-20 / 43. szám
[...] fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV SZALAI SANDORNÉ szül Németh Etelka ny ta­nítónő [...] Gyula 50 n v Hutai Vitéz TSE Petrénné 14 Mészá­ros 11 [...] Bathó Bállá Simon Havrán Gubicz Farkas Sipos Szer­dahelyi Redler Szajka Du­naújváros [...] mégis a Lehel növelte előnyét Farkas pon­tos indítását Sípos a félvo­nal [...]
18. 1987-05-08 / 107. szám
[...] ismerték és szerették hogy MARKUS SANDORNÉ született Bondár Julianna meghalt Temetése [...] n V Tóth TISE Hemek Farkas Makó Herkó Nagy Szűcs M [...] hely és Szabó Gyula János Vitéz Kőtelek egy első egy második [...]
19. 1988-09-27 / 231. szám
[...] ismerősökkel hogy szerető édesanyánk Ozv FARKAS SANDORNÉ született Nagypál Vilma éle­tének 80 [...] is vál­lalunk Atkári fényező CEGLÉD Vitéz u 2 T 10 927 [...]
20. 1989-03-16 / 64. szám
[...] édesanyánk és nagymamánk ÖZV MAJOR SANDORNÉ szül Tóth Erzsébet hosszú szenvedés [...] négyszögöl szántó terület Érdeklődni Szolnok Farkas út 8 Pletykafalu 3743 T [...] Szamarára is Atkári fényező Cegléd Vi­téz út Telefon 10 927 651 [...]

 

  • 1
  • 2