Szolnok Megyei Néplap, 1978. október (29. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-17 / 245. szám

1 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1978. október 17. Röplabda Nyertek a szolnoki csapatok NB II. férfi: Szolnoki TI- TÁSZ—Miskolci EAFC 3:2 (—15, 3, —13, 10, 8) Szolnok, Verseghy úti pálya, v.: Zalán J., Bakos. TIT ASZ: Surányi M., Bindics, Kiss, Mészáros, Surányi L., Vígh. Csere: Nagy, Dudás. Edző: Jäger István. A hazaiak nem tudták megismételni előző heti jó já­tékukat, ám ha szoros szet­tekben is, de sikerült kicsi­karniuk a győzelmet az öt szettes, igen izgalmas össze­csapáson. Jó: Mészáros, Nagy, ill. Gulyás. NB II. női: Szolnoki MTE— Tatabányai Petőfi 3:1 (—13, 13, 8, 9). Szolnok, tiszaligeti sportcsarnok, v.: Rádi. Sz. MTE: Furkóné, Mészárosné, Lévai, Sipos, Balázs, Menkó. Csere: Molnár, Csapó, Bak, -Szigeti. Edző: Vasicsek János. A piros-feketék végig lel­kesen, időnként pedig jól is játszottak, s megérdemelten nyerték a találkozót. A me­zőnyből kiemelkedett Furkó­né. Budapest BHG—Kunhegyes ESE 3:2 (—11, —10, 6, 8, 10). Kunhegyes, 100 n. V.: Veres, Tar J. KE1SE: Nánásiné, Fe- hérné, Viraszkó, Halas, Kiss, Baláti. Csere: Tóbiásné, Fü- leki B., Lippai. Edző: Füleki Sándorné. A 103 percig tartó mérkő­zésen a hazaiak kezdtek job­ban, és meggyőző játékkal 2:0-s vezetést szereztek. A továbbiakban az ideges és technikai alaphibák soroza­tát vétő kunhegyesiekkel szemben biztosan fordította a maga javára az eredményt a nyugodtabb vendégegyüttes. Egyszemélyes miskolci sánc próbálja védeni a szolnoki leütést Fotó: Nagy Zs. Kézilabda Már biztos bajnok az Olajbányász NB I. B női: Tisza Cipő SE—Pécsi BTC 19:11 (8:4) Martfű, 150 n., v.: -Lázár, Veszten Tisza Cipő: Gyurós — Siposné (2), Horváthné (7), Palya (5), Filákné (4), Herbály (1), Mészáros, Ba­lázs, Gulyás, Lantos, Boros. Edző: Csabai János. Mindkét pontra égetően szükségük volt a martfűiek­nek, s így nagy lendülettel kezdtek. Bár a vendégek sze­reztek vezetést, a hazaiak mégis négygólos előnyhöz ju­tottak a szünetig, mégpedig úgy, hogy büntetőt is hibáz­ták. A második játékrészben tovább fokozta az iramot a martfűi gárda, XB II. férfi: Alföldi Olaj­bányász—Szentesi Kinizsi 27:23 (10:13) Szentes, 500 n., v.: Ácsai, Dzsipoff. Olajbá­nyász: Turóczi — Kocsis (5), Berényi (3), Csajbók, Danyi (7) , Ratkai (6), Mássáth, Rát- kai (4), Matuz (2), Varga, Szintai. Edző: Horváth Jó­zsef. Mindkét csapat számára döntő fontossággal birt a ta­lálkozó, az olajosok bajnoki címüket akarták bebiztosíta­ni, míg a hazaiak a kiesés el­len küzdöttek. A nagy tét rá­nyomta bélyegét a játékra. A hazaiak kezdtek jobban, és si­került előnyt szerezniük a második félidőre. Ekkor azonban az Olajbányász fel­gyorsította támadó játékát, és a kissé fellazult hazai védő­fal tehetetlennek bizonyult. Váci Fonó—Tiszaföldvár 24:16 (11:6) Vác, 100 n„ v.: Balogh, Deák. Tiszaföldvár: Nemes — Czene, Fekecs (1), Nagy (3), Burján (1), Mikló­si, Danku (3), Antal, Szabados (8) , Ferenczi. Feszült, merev játék jelle­mezte az első 15 percet, addig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A hazaiak gyors in­dításokkal használták ki a ti- szaföldváriak eredménytelen támadásaiból adódó idegessé­get és kapkodást. A második félidő első perceiben Szaba­dos látványos átlövéseivel szépített a vendégegyüttes, ám az utolsó negyedórában újabb hétmétereseket, biztos gólhelyzeteket hagytak ki. Megyei labdarúgó-bajnokság Ot csapat győzött idegenben Jászberényi Vasas—Tószeg 1:0 (0:0) Tószeg, 100 n. V.: Széles. Tószeg: Fügedi — Ki­rály. Gyigor K., Léner, Kor­mos, P. Nagy, Zsidai (Ba­logh), Szabó S., Szabó. D. (Gyigor T.), Szabó J., Dallos. Nagyiramú mérkőzésen a hallatlan lelkesedéssel játszó tószegi csapat a 90 percet szinte végigtámadta, de gólt nem tudott elérni. A 85. perc­ben egy ártalmatlannak tűnő támadás után Urbán lövése a kapuson irányt változtatva jutott a hálóba. Kitűnő játék- vezetés. Jó: Árvái, Hunyadi, Földi, de lelkes játékáért di­cséret illeti az egész tószegi csapatot. Ifi: Jb. Vasas—Tószeg 5:1. Tisza Cipő SE—Üjszász 2:0 (0:0) Üjszász, 150 n. V.: Ku- rucz. Üjszász: Thoma — Tóth, Kovács, Póta, Varga L. (Var­ga I.), Gyáfrás, Czakó, Rátóti, Terék, Juhász, Nagy. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. Szünet után a terv­szerűbben játszó vendég­együttes megérdemelt győzel­met aratott a széteső hazaiak ellen. G.: Kovács, Sütő. Jó: Borda, Kovács, Pál, Sütő, ill. Tóth, Gyáfrás, Póta. Ifi: Üjszász—Tisza Cipő SE 1:0. Kunszentmártoni TE—Rá- kóczifalva 1:0 (1:0) Rákóczi- falva, 500 n. V.: Chmilofski. Rákóczifalva: Nagy F. — Nyolczas I., Horváth B., Mi­hályi (Patkó), Ladányi, Feke­te, Kovács Gy., Novothny, Bencsik (Huszár), Zakar, Nyolczas II. A vendégek a 7. percben szerzett góljukkal és lelkes, fegyelmezett játékuk­kal megérdemelten győzték le a rosszul játszó hazai csapa­tot. G.: Papp. Jó: Garáz (a mezőny legjobbja), Farkas F., Papp, a Rákóczifalvából nem lehet kiemelni senkit. Ifi: Rákóczifalva—KUTE 2:1. Szolnok Vegyiművek—Kő. zéptiszai MEDOSZ 1:0 (0:0) Kenderes, 200 n. V.: Juhász. K. MEDOSZ: Szerencsi — Demeter II., Molnár, Pádár, MOZI Szolnok Vörös Csillag: Az egér és a macska (20%-os felemelt helyáron), Tisza: ScherlockHol­mes legkedvesebb bátyjá­nak kalandjai (14. 20%-os felemelt helyáron). Tallinn: Szabálytalan (szabályos 20%-os felemelt helyáron), Vegyiművek: Hollywood, Hollywood (50%-os felemelt helyáron), Reptér: Szünnap. Szandaszőlős Terv: A fekete kalóz (50%-os felemelt helyáron). Abádszalók Petőfi: A két aranyásó. Jászapáti Tán­csics: A cigánytábor az égbe megy (14). Jászberény Lehel: Pokoli torony I—H. (50%-os fel­emelt dupla helyáron. 14). Ka'r- cag Déryné: 80 huszár I—II. (Másfélszeres helyáron). Jelen- idő (Munkásfilmnap). Kisújszál­lás Ady: Félelem a város felett (16. 50%-os felemelt helyáron). Kunhegyes Szabadság: Fayard bíró. akit seriffnek hívtak (14, 20%-os felemelt helyáron). Kun- szentmárton Körös: Nyugalma­zott ezredes. Mezőtúr Béke: Egyetlenem, Dózsa: Apám né­hány boldog éve, szabadság: Pokoli torony I—H. (14. 50%-os felemelt helyáron). Tiszafüred Tisza: Hintónjáró szerelem. Törökszentmiklós Dózsa: Blöff (50°Vos felemelt helyáron). Hu­nyadi: Az őrvezető hét meny­asszonya. Túrkeve Vörös Csil­lag: A szegények kapitánya. Álljon meg a menet. (14. Mun­kásfilmnap). RÁDIÓ SZOLNOKI STÜDIÖ: 17.00: Hirek. — 17.05: Operett­kettősök. — A 005 jelenti. Ri­porter : Zámbó Árpád. Üi fel­vételeinkből. A tiszaföldvári Hajnóczy Gimnázium és Szak- középiskola kórusa énekéi. — Apró-cseprő közügvek. Szer­kesztő: Kardos Ernő. — Sanzo­nok. Michei sardou énekel. — 18.00—18.30: Alföldi krónika. — Máté Péter úi felvételeiből. — Hírösszefoglaló, lap. és műsor­előzetes. KOSSUTH: 8.27: Eszmék faggatása. —8.57: Nóták. — 9.44: A tudós csacsi. Tordon Ákos meséje, muzsiká­val. — 10.05: Iskolák — őrsök — barátok. — 10.35: Rahmani- nov: Aljeko. Egyfelvonásos ope­ra. — 11.40: A boldog ember*. Móricz Zsigmond regénye foly­tatásokban — H. rész. — 12.35: Törvénykönyv. — 12.50: Kapcsol­juk a Magyar Nemzeti Galéri­át. Hangverseny délidőben. A Magyar Rádió és Televízió szim. fonikus zenekara Mozart-műve- ket játszik. — Kb. 13.50: Nép­dalok. — 14.26: A Magyar Rádió és Televízió énekkarának tö- megdalfelvételeiből. — 14.40: Arcképek a Szovjetunió népei­nek irodalmából. — 15.10: Jár­dányi Pál: I. vonósnégyes. — 15.28: Nyitnikék — Kisiskolások műsora. — 16.05: Maya. Részle­tek Fényes Szabolcs—Harmath Imre—Mihály István operettjéből. — 17.07: Itt akad meg ... — Ri­port. — 17.32: A Hamburgi Mon­teverdi kórus két Alessandre Scarlatti madrigált énekel. — 17.45: A Szabó család. — 18.15: Hol volt, hol nem volt. — 19.15: Külföldről érkezett... — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Ránki Dezső zongo­raestje a Budapesti Z'enei Hete­ken. — Közben: Kb. 20.15: Adottságok — lehetőségek a számítástechnika és a gyakorlat között. — Kb. 20.35: A hangver­seny-közvetítés folytatása. — — Kb. 21.35: Világslágerek — hangszeres változatban. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Yehudi Menuhin lemezeiből. — Közben: 22.50: Meditáció. — 23.00: A szimfonikus zene folytatása. — 0.10: Jámbor László daljá­tékokból énekel. PETŐFI: 8.05: Tinó Rossi Lopez Médi- terranée című operettjéből éne­kel. — 8.20: Tíz perc külpolitika (ism.). — 8.33: Társalgó — Iro­dalmi összeállítás. — 10,33: Zene- délelőtt. — 12.33: Melódiakoktél. — 13.30: Éneklő Ifjúság. — 14.00: Kettőtől hatig... — 14.00: Ope­raslágerek. — 14.30: Hírek, kör­zeti időjárás. — 14.35: Táncze­nei koktél. — 15.20: Könyvről könyvért. Irodalmi rejtvénymű­sor tíz percben az Állami Könyvterjesztő Vállalat buda­pesti Technika könyvesboltjá­ból. — 15.30: Találkozás a stú­dióban. — 16.28: Műsorismerte­tés. — 16.30: Hírek. — 16.33: Csúcsforgalom Szegeden. Talál­kozóhely: Szegeden, a volán 10­es Vállalatnál (Bakay Nándor út 48.) Tel.: 343-732. — 18.00: Tip­top parádé. — 18.33: Hajdú Er­zsébet és Martin János népdalo­kat énekel. Baranyai Zsolt fu­rulyázik. — 19.00: A hanglemez- bolt könnyűzenei újdonságai. — 19.20: Az őslénytantól a modern fizikáig. — 19.30: Csak fiatalok­nak ! — 20.33: Az aranyfalu. Mir. szaid Mirsakar tadzsik költő elr beszélő költeménye. — 21.08: Magyar operaénekesek. — 21.58: Nótacsokor. — 23.15: Bródy Ta­más szerzeményeiből. 3. MŰSOR: 8.08: Gaál Jenő műveiből. — 8.29: Renata Tebaldi énekel. — 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Her­bert von Karajan vezényel. — 11.05: Dietrich Fischer-Dieskau és a Juilliard vonósnégyes fel­vételeiből. — 12.45: Régi magyar táncmuzsika. —- 13.07: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 13.22: A Regensburgi Dóm énekkara Vic- toria-kórusműveket énekel. — 13.51: Hangszerszólók. — 14.20: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. — 14.40: Fidelio. Részletek Bee­thoven operájából. — 15.45: Dzsesszfelvételekből. — 16.11: Oj lemezeinkből. — 17.12; Labi­rintus. — 17.27: Mire jó a mú­zeum? — 17.57: Operába hívo­gató. — 18.21: Mindenki zene­iskolája. — 19.05: Iskolarádió. — 19.35: Felelet. Déry Tibor re­génye rádióra alkalmazva: — I. rész. — 19.58: Schönberg: IV. vo­nósnégyes. — 20.31: A dzsessz történetéből. — 21.11: Eszmecse­re — ^ műfordítás kérdéseiről. — 21.41: Hanglemezgy ültöknek. — 22.33: Napjaink zenéjéből. TELEVÍZIÓ 7.59: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism.), (színes). —8.05: Iskolatévé. Földrajz (ált. isk. 7. oszt.) India és a monszun. — 9.45: Francia nyelv (középisk. II. oszt.) En Francais. Le Noir et le blanc. — 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz (ált. isk. 2. oszt.) Rontom-bontom . . . (mondatbontás) (színes). — 10.20: Pedagógus-továbbképzés. Neve­léslélektan. Félreértett és elhanyagolt gyerekek. — 12.05: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.). A Körös—Maros köze. — 14.20: Iskolatévé. Föld­rajz (ált. isk. 7. oszt. — ism.). — 14.55: Szó-ra-ka-té-nusz (ism.), (színes). — 15.10: Neveléslélektan (ism.). — 15.55: Földrajz (ájt. isk« 5. oszt.),(ism.). — 16.23: Hírek. — 16.30: Melyiket az ötezerből? Pá­lyaválasztási műsor gyerekeknek. A repülőgép-szerelő (ism.). — 16.45: Nyugalmunk érdekében. Égési sérülések ellátása. — 17.05: Pannon Krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. — 17.40: Mindenki iskolája. 1. Történelem: Haza és haladás. — 18.05: Reklám. —18.10: 2. Földrajz: A kontinensek fekvése, felszíne. — 18.35: A G. G. dosz- szié. Dokumentumfilm (színes). — 19.05: Reklám. — 19.10: Esti mese. (Színes.) — 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes). — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Donna Juanita hét kalandja. Magyarul beszélő, NDK tévéfilmsorozat. IV/4. rész. — 21.05: Művészeti maga­zin (színes). — 21.55: Indiai találkozások (színes), m/2. rész: Volt egyszer egy maharadzsa... — 22.25: Tv-híradó 3. — 22.35: Tv-tükör. Dr. Szecskő Tamás jegyzete. 2. MŰSOR 20.00: Autó-motorsport. — A Telesport technikai magazinja. — 20.20: Tut«Anch-Amon Egyiptoma. Angol filmsorozat, xni/6. rész: Harcos fáraók (ism.), (színes). — 20.40: Tv-híradó 2. — 21.00: Rek­lám. — 21.05: 30 éves az államosított magyar filmgyártás. Alba Regia. Magyar film. BUKAREST: 15.05: Iskolatévé. — 15.35: Angol nyelvoktatás. — 16.05: A vo­lánnál. Autóvezetőknek. — 16.30: Költészet. — 17.15: Tv-fórum. — 17.35: Népművészeti gyűjtemény. — 17.50: A mezőgazdaságban dol­gozóknak. — 18.20: A legkisebbeknek. — 18.30: Tv-híradó. — 18.50: Tv-ankét. — 19.25: Román dalok. — 19.40: Színházi est. Moliére: „Az úrhatnám polgár”. — 21.00: A román népzene legjobbjai. Utána: Tv-híradó. Korpás, Demeter I., Süveges I., Szendrei, Patkó (Hangyá- si), Agócs, Süveges III. Ala­csony színvonalú mérkőzésen a hazaiak sok gólhelyzetet hagytak ki. A vendégek lel­kesebb játékukkal eldöntöt­ték a két pont sorsát. G.: Adorján. Jó: A Vegyiművek teljes csapata, ill. Molnár, Korpás. Ifi: K. MEDOSZ— Sz. Ve­gyiművek 1:0. Jászkisér—Szolnoki Cukor­gyár 8:1 (1:1) Jászkisér, 250 n. V.: Terenyei. Jászkisér: Bajzáth — Szabó I., Vajkó, Tóth F. (Korsós A.), Szabó F„ Kovácsy, Bagi, Csillik, Tajti, Tóth J., Gócza. A közepes iramú, de kemény mérkőzé­sen a vendégek kezdtek job­ban. A 21. percben Márton vezetést szerzett, amelyet a hazaiak 7 perc múlva ki­egyenlítettek. Szünet után a magára talált Jászkisér a 70. perben lőtt góllal, Gyenge so­rozat után, megszerezte a két bajnoki pontot. A mérkőzés után Sólyom (Sz. Cukorgyár) megjegyzésért kiállítva. Jó: Szabó I., Bagi, Tajti, Tóth F. A Cukorgyárból nem lehet kiemelni senkit. Ifi: Sz. Cukorgyár—Jász­kisér 2:1. J ászárokszállás—Kunhegyes 3:1 (1:0) Kunhegyes, 200 n. V.: Tóvizi. KESE: Végért — Apostol, Csorna, Gazsó, Lu­kács (Herczeg), Borbély, Her­bály I., Kovács, Pásztor, Ka­sza (Balogh I.), Herbály II. A jobban kezdő hazaiak há­rom nagy helyzetet elhibáz­tak, a vendégek viszont a 16. percben az első támadásuk után gólt szereztek. A máso­dik félidőben már 3:0 volt az eredmény, mert a fegyelme­zetlenül játszó védelem hi­báit jól használták ki az árokszállásiak. Megérdemelt vendéggyőzelem, kitűnő já­tékvezetés. G.: Tábori, Csi­kós, Tuza, ill. Herbály I. Jó: Rédei I., Rédei T., Tábori, Tuza, ill. Herbály I., Her­bály II. Ifi: Jászárokszállás—KESE 6:0. Törökszentmiklós—Abádsza - lók 3:0 (1:0) Törökszentmik­lós, 400 n. V.: Bartha: TSE: Mayer — Molnár (Szecsei), Boda, Drávucz, Vasas (Kris- ton), Nagy, Kozák, Stummer, Török, Rácz, Vitéz. A hely­zeteiket jobban kihasználó hazaiak megérdemelten győz­tek a végig lelkesen és a me­zőnyben jól adogató vendé­gekkel szemben. G.: Vitéz (3). Jó: Vitéz, Drávucz, Boda, ill. Csonka, Káli. Ifi: TSE—Abádszalók 8:0. Túrkeve—Jászjákóhalma 0:0 Túrkeve, 400 n. V.: Balogh. T. AFIT: Fórizs — Kormos III., Retter, Kormos II., Vad, Iglódi, Vajda I., Kormos I., Kontra, Csete, Bognár (Egei). Kitűnő játékvezetés mellett az igen gyenge napot kifogó hazai csapat csak az egyik pent megtartására volt képes. Jó: Fórizs, Retter, Kormos II. ill. Banya S., Nagy S„ Ko­vács Palcsó, Urbán. Ifi: Túrkeve—Jászjákóhal­ma 2:1. Karcag—Tiszaföldvár 3:0 (0:0) Karcag, 400 n. V.: Szűcs. Karcag: Donkó — Bíró, Be­ne, Ács, Sándor, Nagy, Zele- nák, Németh, Varga Kovács Cs., Antal. Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hoz­ta, fordulás után Karcag már az első percben vezetést szer­zett, s ez felhozta a hazai csapatot. A lendületes karca­gi rohamok többször is gól­veszélyt jelentettek s a haj­rában sikerült növelni az előnyt. Nagy I. (Tiszaföldvár) a 85. percben kiállítva. G.: Varga, Kovács Cs., Antal. A második félidőben nyújtott játékáért dicséret illeti az egész hazai csapatot, a Tisza- földvárból Bódi és Vincze tűnt ki. Ifi: Karcag—Tiszaföldvár 3:2. A bajnokság állása: 1. Jb. Vasas 11 10 1 — 24- 7 21 2. T. Cipő SE 11 8 1 2 27-11 17 3. T.-miiklós 11 7 1 3 20-11 15 4. sz. Vegyi. 11 6 2 3 20-17 14 5. Túrkeve 11 5 4 2 14-11 14 6. J.-ároksz. 11 5 3 3 16-11 13 7. Sz. Cukor. 11 5 2 4 26-13 12 8. Kunhegyes 11 5 2 4 19-16 12 9. Kunsz. 11 4 2 5 19-16 10 10. Rákóczii. 11 4 2 5 16-14 10 11. Abádsz. 11 3 4 4 13-16 10 12. Jászjákóh. 11 3 4 4 14-24 10 13. Karcag 11 4 1 6 21-25 9 14. T.-földvár 11 2 4 5 12-18 8 15. Tószeg 11 t 5 5 7-22 7 16. K.MEDOSZ 11 2 2 7 11-23 6 17. Üjszász 11 2 2 7 7-19 6 18. Jászkisér 11 2 — 9 8-20 4 Taroltak a MÁV kardvívói Szolnokon a MÁV sport- csarnokban rendezett ne­gyedosztályú vívóversenyen a házigazdákon kívül az MTK- VM és a Gödöllői Egyetemi Sportklub kardcsapatai vet­tek részt. A csaknem kétórás egyéni viadal szolnoki sike­reket hozott, mindhárom do­bogós helyet a kék-fehérek kardozói nyertek el. Az első­séget Hidasi Levente szerez­te meg nyolc, a másodikat Vincze Lajos hét, a harma­dikat pedig Fábián Attila öt győzelemmel. A győztes Hidasi Levente Fotó: Temesköxi

Next

/
Oldalképek
Tartalom