36 találat (0,152 másodperc)

Találatok

1. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
2. 1894-03-15 / 11. szám (172. oldal)
[...] félbenhagyott dolgot bevé­ 1 Szilágvi Sándor Bethlen Gábor politikai levelei 1879 378 379 lap 2 Szilágyi Sándor Bethlen Gábor és a kassai [...] mellett nádori méltóságot igért Thurzó Szaniszlónak és kiváltatta tőle 15 ezer [...] szakadásra vezető előleges tárgyalások Thurzó Szaniszlót az igaz nádorrá tették de
3. 1903-11-15 / 46. szám (729. oldal)
[...] püspök Zsilinszky Mihály államtitkár Vékony Sándor mezőtúri vallástanár Összesen 23 an [...] Lajos sárospataki theol tanárok Padrah Sándor szoboszlói kir közjegyző Szabó Bertalan [...] Szunyogh Szabolcs Esztárról Takács Ferencz szaniszlói lelkész és neje Tarsolyné Nyíri [...] József érsemjéni lelkész dr Végh Sándor kunhegyesi ügyvéd Zih Sándor berettyóujfalusi lelkész Zlinszkv Béla földbirtokos [...]
4. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
5. 1899-04-23 / 17. szám (267. oldal)
[...] ilki I 100 Takács Ferencz szaniszlói 1 50 Tukacs Albert doma­hidai [...] Gyula csermői 1 130 Andorkó Sándor darnai 1 100 Becsák Sándor simái 1 100 Bélteky Gyula [...] Sámuel kajántói 1 80 Székely Sándor szucsági 1 80 Viski Sándor kis petrii 1 60 id [...]
6. 1898-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] Imre kéci 1 150 Bán Sándor szent jobbi I 100 Csuka [...] ér tarcsai 1 100 Nagy Sándor poklos teleki 1 100 Rátz [...] Zsigmond thassi I 150 Krisfon Sándor besenyői 1 90 Lőrinczy István [...] ilki 1 100 Takács Ferenc szaniszlói 1 40 Tukacs Albert domahidai [...]
7. 1898-04-03 / 14. szám (218. oldal)
[...] Károly hiricsi 1 50 Szűcs Sándor harkányi I 50 Vitányi Bertalan [...] jászkerekegyházi h 1 100 Varga Sándor szank­moricgáti h 1 100 Lukácsi [...] III A tiszáninneni egyházkerületből Bacskay Sán­dor nyiri 1 80 Baskai János [...] Kálmán hernád szurdoki 1 100 Szaniszló Pál felső­novají 1 120 Id [...]
8. 1899-10-29 / 44. szám (691. oldal)
[...] három vándor­gyűlésen résztvettek Ezek Hegedűs Sándor elnökünkön és Szöts Farkas titkárunkon [...] összejövetelen a többek közt Zsigmond Sándor esperes és kerületi főjegyző Cser­nák [...] nagykikindai Gulyás Lajos kisújszállási Harsányi Sándor túrkevei Hajdú Albert udvari Hódy [...] Tóth Lajos tisza­dobi Takács Ferencz szaniszlói Uray József csomaközi Varga Lajos [...]
9. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
10. 1894-04-19 / 16. szám (253. oldal)
[...] kezdeményező Morvay Ferencz alelnök Bosznai Sándor sellyei lelkész pénztárnok Nagy Imre [...] lelkész A megalakulás után Bosznai Sándor sellyei lelkész olvasta fel Mit [...] költségén kinyomatni Az értekezlet Fazekas Sán­dornak e szép áldozatkészségeért jegyzőkönyvi köszönetet [...] palatínust a tőle elpártolt Thurzó Szaniszlót megölték volna az a kit [...]
11. 1899-04-16 / 16. szám (252. oldal)
[...] Kálmán abauj nádasdi 1 100 Szaniszló Pál felső novaji 1 150 [...] tisza észlári 1 80 Kazai Sándor makiári 1 100 Kodi Benő [...] bodrog olaszii 1 100 Sallai Sándor erdő horvátii 1 120 Semsey [...] Antal György rudabányai 150 Nagy Sándor szakácsii 1 120 Farkas József [...]
12. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
13. 1892-06-16 / 28. szám (416. oldal)
[...] miatt jutányos áron kaphatók Országh Sándor és fia cs és kir [...] Baranyai Lujza 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Kiss Károly 10 [...] Nagy Károly 10 kr Czéh Sándor 1 frt Bózsás István 20 [...] A n károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói egyház IV oszt lelkészi állomására [...]
14. 1883-11-04 / 44. szám (1431. oldal)
[...] Egyházi tanácsbirák le tek Nayy Sándor Szél Kálmán n szalon­trti Nagy [...] sza­va atot nyertek ujolag kitüzettek Szaniszló Gábor m gyáni Nagy Sándor ágyai és dr Márk Ferenc [...] lelkészek Világi tanácsbirákul elválasztattak Ercsey Sándor Tabajdy Károly aradmegyei főispán Fónagy [...]
15. 1897-04-11 / 15. szám (233. oldal)
[...] Kőrössy József vilyi 1 40 Szaniszló Pál felső novaji 1 50 [...] Pál golopi 1 40 Sallay Sándor erdő horvátii 1 50 Sohajda [...] nagy ráskai 1 50 Erdélyi Sán­dor magyar jesztrebi 1 40 Kádár [...] frtot IV Erdélyi lelkészek Botha Sándor bácsii 1 25 frt Péter [...]
16. 1898-04-10 / 15. szám (236. oldal)
[...] József fotos­martonosi 1 240 Kökösi Sándor ikafalvi 1 100 Zajzon Lajos [...] János hetei 1 40 Boros Sándor sáros oroszi 1 40 Dajka [...] Gábor pósalaki 1 40 Nagy Sándor poklos teleki 1 40 Sipos [...] Molnár Pál kajatai 1 40 Szaniszlő Pál felső novaji 1 40 [...]
17. 1879-08-03 / 31. szám (997. oldal)
[...] egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg a [...] egyénre u m Nagy Dániel Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre [...] választották meg átalános többséggel Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez [...]
18. 1882-09-24 / 39. szám (1261. oldal)
[...] biztosítva A tanári karban Szegedi Sándor halálával és Gergely Károly eltávozásával [...] XVI és XVII században Villányi Szaniszlótól Ezen értekezés 210 sűrűn nyoma­tott [...] Ede Értekezés Jó­tékonyság szeretetház Schumann Sándortól Növendé­kek sz 262 kik közül [...]
19. 1894-05-03 / 18. szám (284. oldal)
[...] annai levita 20 frt Székely Sándor m bergenyei lelkész 30 frt Fazekas Sán­dor sz dányáni lelkész 50 frt [...] 30 frt Parasznya 30 frt Szaniszló 30 frt Ménes Gyorok 80 [...] surányi lelkész 40 frt Péter Sándor zápszonyi lel­kész 40 frt Szabó [...]
20. 1905-04-09 / 15. szám (235. oldal)
[...] Liptómegye község temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest mellett orgonagyáros czégnél [...] László sárospataki főgimnáziumi tanár Harsányi Sándor sárospataki főgimnáziumi vallástanár és Nagy [...] Elekes Károlyné úrnő 2 Felolvasott Szaniszló Albert dr 3 Makray dalok [...]
21. 1884-05-18 / 20. szám (659. oldal)
[...] ápril hó 29 én Karsay Sándor superintenden s Pályáza t hirdettetik a nagy károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói megürült IV osztályú ev reí [...]
22. 1880-06-06 / 23. szám (759. oldal)
[...] utca gye­rekektől Gyászhírek Papp Lajos szaniszlói n károlyi e m ref [...] tartott síri beszédet Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú­csúzott el pályatársai [...]
23. (_5. oldal)
[...] az értekezés a magyaror Szabó Sándor Logica vagy nak 1842 re [...] Stancsics Mih Népkönyve 1 és Szaniszló Fr Fasciculi eccle­oj és Tamasco [...]
24. 1889-12-29 / 52. szám (1675. oldal)
[...] 184 t január i jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten fennállásának [...] Balogh Mózesné 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Balogh G 20 [...] daróczi lel­kész 3 frt Szőts Sándor dévai lelkész r frt Szőts [...]
25. 1887-11-27 / 48. szám (1529. oldal)
[...] Nóvák Lajos Abauj Bakta 100 Szaniszló Pál F Novaj 100 Szilva [...] ívos Károly Hirics 200 Bajó Sándor Lápafő 100 Gödöllei József A [...] Sebestyén János Kup 200 Zsoldos Sán­dor M Örs 50 Vikár Vince [...]
26. 1866-08-26 / 34. szám (1091. oldal)
[...] az orosz Sz Anna és Sza­niszló rendek lovagja egy porosz érdemrend [...] szent könyvek vértanűi 9 Palló Sándor élete képpel 10 Falun költemény [...]
27. 1842-10-13 / 28. szám (339. oldal)
[...] quos redigit et vulgat Franciscas Szaniszló Abbas s Petri Apóst de [...] negotio mixtorum matrimoniorum pugnan­tia Csajáyhy Sándortól E bizonyítványok közt vannak mellyek [...]
28. 1897-03-21 / 12. szám (184. oldal)
[...] az utolsó protestáns nádor Thurzó Szaniszló pártját fogta De ennek halála [...] s a nagy szeretetért Kovács Sándor theol tanár BELFÖLD Néhány megjegyzés [...]
29. 1906-03-04 / 10. szám (153. oldal)
[...] elbeszélővel ismerkedünk meg vele Hevesi Sándor kitűnő fordításában három szép meséjét [...] Schönthan­féle dramatizálását a melyet Timár Szaniszló ültetett
30. 1869-02-14 / 7. szám (219. oldal)
[...] vencsellői a szathmármegyei mérki berei szaniszlói olcsva apáthi mikolai és vétkai [...] egyház 4 frt főtiszt Karsay Sándor superintendens ur egy évi járuléka [...]
31. 1894-05-03 / 18. szám (283. oldal)
[...] Pál kajatai lelkész 40 frt Szaniszló Pál felső­novaji lelkész 40 frt [...] mádi lelkész 30 frt Sallai Sándor erdőhorváti i leik tanító 30 [...]
32. 1859-04-02 / 14. szám (399. oldal)
[...] n váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának mint ezen [...] a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor volt eperjesi theologus neveztetett ki [...]
33. 1887-12-04 / 49. szám (1559. oldal)
[...] szavazattöbbséggel Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza­niszlón a reform egyház lelkipásztorává vá [...] s lelkész H Böszörmény Zsigmond Sándor ev ref lel­kész H Szoboszló [...]
34. 1884-05-11 / 19. szám (619. oldal)
[...] zsefet egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta Dr Taliy [...] ment végbe ugyancsak a kórházból Szaniszló Gábor mező gyáni ref lelkész [...]
35. 1892-06-02 / 26. szám (376. oldal)
[...] 23 Kiss Áron 22 Ko­lozsváry Sándor 23 Lükő Géza 23 Pap [...] Szent Miklós 30 Parasznya 100 Szaniszló 50 Dabolcz 50 Fancsika 50 [...]
36. 1882-05-28 / 22. szám (689. oldal)
[...] kr 1 v buza Lelkész Szaniszló Gá­bor Tanitók Jakó Sándor és Madarász József 13 Gyanta [...]