Protestáns egyházi és iskolai lapok – 31. évfolyam – 1888.

1888-04-01 / 14. szám

1664. Szombathi Mihály. 1665. Szakács István, Pap András, Katona András, Pataki István, Köpeczi János, Szentgyörgyi Mihály, Sellyei András, Kabai Gerson, Sárospataki Mihály, Varadi Mátyás. (10). 1666. Veszprémi István, Némethi Mihály, Szath­mári András, Szaki Ferenc, Tolnai Mihály, Szentgyör­gyi György, Tsernátoni Pál. (7). 1668. Szilágyi Márton, Hunyadi Pál, Csekei Pál, Hunyadi András, Brower Sámuel, Sarandi János, Szenczi Pál, Körösi Gergely, Tölgyösi Balázs, Szoboszlai Sámuel, Fogarasi János, Sallay Pál, Szoboszlai Mihály, Mányoki János. (14). 1669. Üjszállási Márton, Szigeti György, Szent­mihályi András, Abadi István, Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály, Felvinczi Sándor, Enyedi János. (8). 1670. Tatai Kováts György, Módra Március Já­nos. (2). 1671. Eperjesi Mihály, Fogarasi János, Bátorkeszii Szegi János, Pásztkai Szécsen József. (4). 1672. Kolosvári István. 1674. Sonburgh György. 1676. Magyari József, Vásárhelyi János, Bölini Sámuel, Invedecius Andrds. (4). 1677. Tartsali Pál. 1678. Jablonczai János, Rozgonyi János, Köpetzi Balázs. (3). 1679. Zilahi Erdős István, Ghidófalvi Balázs, Kosma János, Szentesi István, Torony György, Ketskeméti János, Bélteki János, Pathai István. (8). 1680. Váradi Pál, Szikszói János, Dobrawitzai Sáfár Miklós, Szathmári János, Szatthmári Pap János, Mocsai István, Ketskeméti Selymes János, Soványi Sá­muel, Pathai Sámuel, Bányai Péter, Várallyai Dénes Burghousen Gottfréd, Szilágy Mihály, Medgyesi Mátyás Kwapnai (?) Péter, Szathmárnémeti Sámuel, Gruber Áb­rahám, Deretskei Pál, Almási Mihály, Szerencsi Ger­zson. (20). 1681. Újvárosi Demeter, Szondi János, Nánási Ist­ván, Tunyogi Miklós. (4). 1682. Fejérvári István, Hunyadi Bánfi Ferenc, Dem­jén Pál, Szombati I st ván. (4). 1683. Sas Gerő, Gőbel Menyhért. (2). 1684. Procsi Jakab, Kiskomáromi István, Fusi Lő­rinc, Enyedi István, Musnai Mihály, Debretzeni Pál, Csaholtzy Miklós, Szőllősi Pál, Zemlei Ferenc. (9). 1685. Kaposi Sámuel, Bihari János, Maccodi János, Nánási Mihály, Apáti Miklós. (5). 1686. Demjén Pál, Dobraji István, Nógrádi Ben­jámin, Rapoti Mihály, Újhelyi István, Kondorosi János, Komáromi János, Enyedi Gáspár. (8). 1687. Viszhi János, Felfalusi József, Drosi An­drás, Batay György, Csepreghy Mihály, Dombay János, Hevesi Mihály. (7). 1688. Nagyváthy János, Bánky János, Szathmáry István. (3). 1689. Clausenburgher Dávid. 1690. Enyedi Gáspár, Heidanus Dávid, Várady Sámuel. (3). 1692. Kolosi Márton, Szaniszló István. (2). 1698. Rimaszombati István, Szederkényi István, Solymossy Mihály. (3). 1699. Veszprémi János, Pelsőczi János, Ketskeméti István, Patay János, Beczéthei János, Fogarasi Sámuel, Weber János. (7). 1701. Zentsi Pál, Dobozi István, Azari István, Herczegh János, Mártonfalvi Sámuel. (5). . 1702. Rayger Ferdinánd, Krida János. (2). 1703. Hentzhidai Mátyás. 1706. Hollets János, báró Szirmay Tamás. (2). 1713. Abrahámi Michaelsten. 1715. Párizpápai Ferenc, Ajtay András, Détsi Zsig­mond, Remethey János. (4). 1716. Miskoltzi Ferenc, Erdősi István, Komáromi Mihály, Kátay György. (4). 1717. Milleter János, Bándi Mihály, Birtelins Ist­ván. nos (3). 1719. 1720. 1721. 1722. (3)­1724. 1725. Enyedi István. Enyedi János, Kameráti Pál. (2). Hackle János, gróf Draskovich Lipót. (2). Pataky Sámuel, Gaidó Dániel, Lukács Já­Mylius János Frigyes. Prém János András. 1726. Harkányi József, Fáy Sámuel. (2). 1728. Beregházi Mózes, Kováts Zsigmond. (2). 1730. Buzinkay György, gr. Berini József, gr. Pálfy Miklós, Sághy József. (4). 1731. Kasza József, Borusnai Zsigmond, herceg Eszterházi Antal, Nagy Mihály, Spach János, Gyöngyösi Pál. (6). 1733. Baussnern Sámuel (jog.), Galanthai Eszter­házi József (3 szolgával, köztük egy magyarral Jacobo­vus Ferenccel). (3). 1734. Markusfalvi Deák Péter, Fáy József. (2). 1735. Huszti György, Soos János, Ágh István (orientalia). (3). 1736. Pálfi Benő (orient). 1737. Bardutz Pál, Gyula Szigeti István, Császár Péter. (3). 1738. Sóofalvi József, Deáki Sámuel, Szathmári Mihály (Tokaj), Szilágyi Sámuel (Debrecen.) (4). 1740. Bod Péter, Beczethai József. (2). Í41. Wagner Mihály (jog.) Lebo István, Jutze Ist­ván, Yiski János, Páldi István. (2). 1743. Bartók Ferenc, Tsernátony Péter. (2). 1745. Losontzi Gábor, Intze Mihály, Rothe Zsig­mond. (orv.). (3). 1746. Székely István, Toldi Miklós, Szalai Sámuel, Gózon István. (4). 1747. Székel Ádám (jog.), br. Bánfi Farkas (jog-) ( 2)­1748. Mokri Mihály. 1749. Miskoltzi József, Pataki Dániel, Tsernátoni János, Málnusi László, Fejérváry Sámuel (bölcse­szet). (5). ^ 1752. Fsomós Mihály, Pataki Sámuel, Gy.-Szigeti Sámuel. (3). 1753. Tsutak Ferenc. 1755. Desi István, Bodoki János, Nagy Kelemen, Nagy István. (4). 1756. Tőke István (fik). 1760. Széki gr. Teleki József (jog.), széki gr. Te­leki Ádám, Balogh György, Kovásznai Sándor, Kovács László. (5.) 1761. Szathmári Pap Mihály. 1762. Deáki Pál. 1763. Kiss Ferenc, Benkő László. (2). 1766. Intze István, Deák János, Zalanyi Péter. (3). 1767. Gyalai István, Gyöngyösi János. (2). 1768. Préme d'Arlaudy (med. cand.). 1769. Denke Sámuel, Szegedi József. (2). 1770. Kiss Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom