Protestáns egyházi és iskolai lapok – 37. évfolyam – 1894.

1894-05-03 / 18. szám

III. Az erdélyi egyházkerületből. A) Egyházak: Lozsád 100 frt, Zalathna 50 frt, Marosludas 50 frt, Maros-Gombás 50 frt, Jákótelke leány­egyház 80 frt, Pata 30 frt, Ketesd 40 frt, Lecsmér 30 frt, Völcsök 80 frt, Egrespatak 40 frt, Csomafája leányegyház 30 frt, Kide 40 frt, Kis-Iklód 30 frt, Gyeke leányegyház 30 frt, Keszü 70 frt, Füzkút 50 frt, Nagy-Ölyves 70 frt, Ny.-Szt-Anna 80 frt, Bőő 50 frt, Boós 30 frt, Agárd 30 frt, Ny.-Szt-Imre 50 frt, Harczó leányegyház 30 frt, Maros­Keresztúr 30 forint, Gyalakút 40 forint, Mája 4-0 forint, Szász-Dánya 50 frt, Szász-Bonyha 80 frt, Csüdőtelke 30 frt, Mező-Bódon 80 frt, Magyar-Becze 50 frt, Fiátfalva 70 frt, Kőrispatak 30 frt, Szederjes 50 frt, Nagv-Ajta 50 frt, Baróth 30 frt, Erősd 80 frt, Nyén 50 frt, Öltszem 40 frt, Papolcz 70 frt. Maksa 80 frt, Ikafalva 30 frt, Mező-Lak 60 frt. Összesen: 2180 frtot. B) Lelkészek: Csiszér Pál harói lelkész 30 frt, Albert Imre n.-pestyéni lelkész 30 frt, Gruzda Domokos tövisi lelkész 30 frt, Péter Antal lőrinezrévi lelkész 30 frt, Pap István kocsárdi lelkész 40 frt, Pap Dávid m.-laki lelkész 30 frt, Bornemissza Károly, a.-járai lelkész 50 frt, Barabás Árpád m.-kereki lelkész 40 frt, id. Szakács János m.-Iétai lelkész 40 frt. Sófalvi Miklós dámosi lelkész 4-0 frt, Kósa Károly sztánai lelkész 40 frt, Benedek Ferencz, mérai lelkész 30 frt, Kovács Ferencz t.-szántói lelkész 50 frt, Barabás Lajos völcsöki lelkész 30 frt, Vass Lajos rátoni lelkész 40 frt, Ferenczi Endre manói lelkész 30 frt, Farkas Károly t.-szarvasi lelkész 30 frt, Nagy József kérői lel­kész 4-0 frt, Csákány Miklós m.-köblösi lelkész 30 frt, Surányi N. József ormánvi lelkész 30 frt, Bartha János csomafai lelkész 30 frt, Gáspár Samu szováthi lelkész 30 frt, Lőrinczi Gábor m.-kolyáni lelkész 30 frt, Jánosi György tompái lelkész 40 frt, Málnási Ferencz kendői lelkész 30 frt, Kiss Pál h.-bodoni lelkész 30 frt, Simon Elek vadasdi lelkész 30 frt, Simon Imre cserefalvi lelkész 30 frt, Musnai József m.-keresztúri lelkész 30 frt, Bogdán József gyala­kuti lelkész 30 frt, László János m.-szt.-annai levita 20 frt, Székely Sándor m.-bergenyei lelkész 30 frt, Fazekas Sán­dor sz.-dányáni lelkész 50 frt, Kelecsényi Károly alamori lelkész 50 frt, Maksay Gyula rugonfalvi lelkész 30 frt, Benczédy János óczfalvi lelkész 30 frt, Pál Balázs kőris­pataki lelkész 30 frt, Borbáth Márton bodosi lelkész 30 frt. Demeter Mihály szotyori lelkész 30 frt, Jancsó Elek pákéi lelkész 30 frt. Összesen : 1350 frtot. IV. A tiszántúli egyházkerületből. A) Egyházak: Mártonfalva leányegyház 50 frt, Békés­Sámson 35 frt, Füzes leányegyház 40 frt, Nagy-Szredistye 30 frt, Ref.-Dombegyháza 40 frt, Ref-Kovácsháza 50 frt, Resica 90 frt, Szkulya 40 frt, Déda 70 frt, Gecse 50 frt, Hal.ábor 50 frt, Macsola 60 frt, Zápszony 60 frt, Fugyi­Vásárhely 70 frt, Hegyköz-Pályi 50 frt, Hegyköz-Száldobágy 50 frt, Körös-Nagy-Rév 70 frt, Magyar-Kakucs 80 frt, Nagy-Szántó 50 frt. Nvüved 50 frt, Felső-Ábrány, 50 frt, Kis-Kereki, 50 frt, Kófy 50 frt, Poklos-Telek 40 frt, Alsó­Ábrány 50 frt. Nagy-Varsány 50 frt, O-Fejértó 60 frt. Petneháza 80 frt, Piricse 50 frt, Ramocsaháza 50 frt, Rohod 50 frt, Thass 50 frt, Rákóczi 40 frt, Tisza-Sas 50 frt, Dabolcz 70 frt, Fancsika 70 frt, Péterfalva 60 frt, Szalánk 50 frt, Tivadar 50 frt, Apahegy 30 frt, Kak-Szt-Márton 40 frt, Nagv-Hodos 40 frt, Rozsály 60 frt, Bere 40 frt, Dengeleg 60 frt, Iriny 60 frt, Mérk 80 frt, Papos 30 frt, Parasznya 30 frt, Szaniszló 30 frt, Ménes-Gyorok 80 frt, Pankota 30 frt, Radna-Lippa 160 frt, Borzova 70 frt, Cs.-Ujfalú 50 frt, Dara 50 frt. Gyügye 50 frt, Istvándi 50 frt, Milota 50 frt, Nagyszekeres 70 frt, Penyige 70 frt, Puszta­Darócz 50 frt. Rápolt 50 frt, Sályi 60 frt, Sima 30 frt, Szamos-Becs 30 frt, Szamos-Dob 60 frt, Zsarolyán 60 frt. Tiszántúli egyházak összesen: 3695 frtot. B) Lelkészek: Fodor Benjámin hajdú-dorogi lelkész 40 frt, Dankó Géza módos-csávosi előkönyörgő 30 frt, Nagy Bertalan szkulyai lelkész 30 frt, Somogyi Lajos b.-sámsoni lelkész 30 frt, Veres István füzesi előkönyörgő­tanító 40 frt, Batta Ferdinánd nagy-bégányi lelkész 50 frt, Bereczky János hetei lelkész 50 frt, Bereczky József b.-új­falui lelkész 40 frt, Darcsi Miklós borzsovai lelkész 40 frt, Dávid Lajos benei lelkész 40 frt, Deli Tamás tivadari lelkész 40 frt, Kölcsey Zsigmond csetfalvai lelkész 40 frt, Lánczy József m.-papi-i lelkész 40 frt, Miklós József gecsei lelkész 40 frt, Nemes Ferencz buesui lelkész 30 frt, Peterdi Pál b.-surányi lelkész 40 frt, Péter Sándor zápszonyi lel­kész 40 frt, Szabó Károly dédai lelkész 30 frt, Vajas Sándor tákosi lelkész 50 frt, Bokros Benedek száldobágyi lelkész 40 frt, Józsa Gábor pósalaki lelkész 30 frt, Csuka Ferencz apát-keresztúri lelkész 40 frt, Debreczeni László f.-ábrányi lelkész 40 frt, Egressi Imre kólyi lelkész 40 frt. Fazekas Mihály gálospetri-i lelkész 60 frt, K. Szabó József alsó-ábrányi lelkész 40 frt, Lénárt Péter új-létai lelkész 30 frt, Szathmári János monus-petri-i előkönyörgő 30 frt, Bakos Pál szakolyi lelkész 40 frt, Bakos Kálmán karászi lelkész 30 frt, Barcsa Endre ajaki lelkész 40 frt, Csatári Zsigmond sényői lelkész-tanító 30 frt, Fékesbázi Gyula nagy-varsányi lelkész 40 frt, Nagy I. gemzsei lelkész 4-0 frt, Nagy K. lövő petri-i lelkész 40 frt, Nagy L. encsencsi lel­kész 50 frt, Nemes I. petneházi lelkész 40 frt, Nemes M. székelyi lelkész 40 frt, Pásztor István k.-semjéni lelkész 40 frt, Porzsolt Ádám t.-szt.-mártoni lelkész 40 frt, Papp Károly rákóczi lelkész 40 frt, Deák Mihály t.-keresztűri lelkész 4-0 frt, Sárkány Lajos fekete-ardói lelkész 40 frt, Szabó József péterfalvi lelkész 40 frt, Szép Ferencz tiszaújhelyi lelk.-tanító 30 frt, Balajthi Károly szamos-kóródi lelkész 40 frt, Barkász Albert méhteleid lelkész 50 frt, Bordó Pál tisza-bereki lelkész 40 frt. Gál Péter sárközi lelkész 50 frt, id. Kürthi Károly garbolczi lelkész 50 frt, Melegh Albert kőszeg-remetei lelkész 40 frt, Pásztor István magos­ligeti lelkész 40 frt, Kéri Pál paposi lelkész 50 frt, Lányi Kálmán hódászi lelkész 40 frt, Nagy Károly dengelegi lelkész 30 frt, Turóczi Gyula parasznyai lelkész 30 frt, Szabó József szintyei lelkész tanító 50 frt, Vadas Gyula csermői lelkész-tanító 50 frt, Csépke Péter ricsei lelkész 60 frt, Dómján Pál szamosbecsi lelkész 40 frt. Ferenczi Imre darai lelkész 30 frt, Jakab Antal penvigei lelkész 40 frt, Kormány Károly borzavai lelkész 40 frt, Losonczi Gusztáv komlód-tótfalusi lelkész 40 frt, Nagy Bernát cz.-dányádi lelkész 40 frt, Nyíri Gyula rápolti lelkész 50 frt, Pásztor Lajos angyalosi lelkész 4-0 frt. Szeőke József mándi lelkész 40 frt. Tiszántúli lelkészek összesen: 2730 frtot. V. A dunántúli egyházkerületből. A) Egyházak: Csertői leányegyház 75 frt, Somogy­Csurgó 80 frt, Gige 50 frt, Magyar-Lad 80 frt, Nemes­kisfalud 50 frt, Szenna 80 frt, Szomajom 100 frt, Nagy­Maros 50 frt, Alsó-Szőllős 50 frt, Benke-Patonv leánv­egyház 40 frt, Izsa 50 frt, Kis-Mánya 80 frt, Dégh 70 frt, Nádasd-Ladány 50 frt, Simon tornva 70 frt, Barabásszeg 50 frt, Őri-Sz.-Péter 80 frt, Padrag 50 frt, Héregh 50 frt, Környe 80 frt, Lábatlan 50 frt, Alsó-Örs 100 frt, Balaton Kis-Szőllős 50 frt, Köves-Kálla 80 frt, Magyar-Barnag 100 frt, Zánka 40 frt. Dunántúli egyházak összesen: 1705 frtot. B) Lelkészek : Fáncsik János n.-kisfaludi lelkész 50 frt, Szikszai Ödön udvarhelyi lelkész 50 frt, Csiba Mihály marczelházai lelkész 40 frt, Kocsis József alsó-szőllősi

Next

/
Oldalképek
Tartalom