Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1896 (39. évfolyam, 1-52. szám)

PUOTESTÁSS E&YIÁZI&ISKOLAI LAP 18 9 6 harminokileivcedik évfolyam FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTÜLAJD0NOS SZÖTS FARKAS BUDAPEST, 1896. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA A /

Next

/
Oldalképek
Tartalom