Protestáns egyházi és iskolai lapok – 39. évfolyam – 1896.

PUOTESTÁSS E&YIÁZI&ISKOLAI LAP 18 9 6 harminokileivcedik évfolyam FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTÜLAJD0NOS SZÖTS FARKAS BUDAPEST, 1896. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA A /

Next

/
Oldalképek
Tartalom