Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1897 (40. évfolyam, 1-52. szám)

PROTESTÁNS E&YIAZI is ISKOLAI LAP 18 9 7 BÍBGYVBNBDIK ÉVPOIvYAM. f FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS SZŐTS FARKAS. BUDAPEST, 1897. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom